• Väte eller hydrogen (latin: Hydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. (wikipedia.org)
 • Hydrogen är den engelska termen för väte. (tjuvlyssnat.se)
 • Forskarna använde en lättgaskanon från 1960-talet, ursprungligen använd för studier på robotvapen, för att skjuta en platta in i en förseglad behållare med ett en halv millimeter tjockt prov av flytande väte. (wikipedia.org)
 • Smältkurvans teoretiskt förutspådda maximum (förutsättningen för flytande metalliskt väte) upptäcktes av Shanti Deemyad and Isaac F. Silvera genom den nya tekniken pulserad laserupphettning. (wikipedia.org)
 • Väte blir flytande vid ca -253°C och används bl a som kylmedel och för framställning av ammoniak och metanol. (airliquide.se)
 • Över en miljon liter flytande väte behövs för att driva varje motor. (airliquide.se)
 • Ett antal enzymer som omvandlar stärkelse och vatten till koldioxid och väte har kombinerats av forskare vid Virginia Tech, USA. (fof.se)
 • Det är en viktig källa till väte, eftersom 91, 5% av dess konstitution är baserad på vatten, vilket är palpabelt när man konsumerar denna uppfriskande frukt. (solbrillersalg.com)
 • Det allra bästa är att väte kan utvinnas ut vatten. (illvet.se)
 • Panasonic bedriver också forskning och utveckling kring teknik som skapar vätgas av vatten och för att lagra väte. (panasonic.com)
 • Professor Erkki Aura (stora bilden) började år 2007 utveckla en metod där mikrober producerar metan av väte och koldioxid. (maaseutu.fi)
 • Men elektriciteten måste vara förmånlig för att det ska vara förnuftigt att lagra den via väte till metan. (maaseutu.fi)
 • testo 316-2 ger dig ett snabbt och pålitligt sätt att detektera metan, propan och väte i den omgivande luften. (nordtec.se)
 • Oavsett om det är för att utföra kontroller av flänsar, anslutningar eller andra ställen som vanligtvis är benägna att läcka så ger gasläcksökaren testo 316-2 dig ett snabbt och säkert sätt att upptäcka högre koncentrationer av metan, propan och väte i omgivningsluften. (nordtec.se)
 • Sockenkyrkan Väte kyrka ligger i socknen. (wikipedia.org)
 • Söder om Väte kyrka ligger Fonnsänge som är ett gotländskt änge på fem hektar. (wikipedia.org)
 • Bäcks ligger ca 1 km nordost om Väte kyrka. (lansstyrelsen.se)
 • Det periodiska systemet börjar med väte och slutar med ununoktium. (hbl.fi)
 • Trots att det ligger överst i periodiska systemets alkalimetall-stapel är väte inte, under normala omständigheter, en alkalimetall. (wikipedia.org)
 • Deuterium utgör ungefär 0,015 % av allt väte på jorden. (wikipedia.org)
 • Väte-4 är en syntetisk isotop av väte, som kan produceras genom att bombardera tritium (väte-3) med deuterium (väte-2). (wikipedia.org)
 • Forskare vid University of Illinois har fått bidrag från NASA för att utveckla elflygplan som drivs med bränsle av kryogent kondenserad väte . (bazooka.se)
 • Bränsleceller som drivs av väte är miljövänliga energikällor som numera används flitigt inom bil- och båtindustrin. (airliquide.se)
 • Tunga fordon som drivs med biobränsle, el, gas eller väte. (lvm.fi)
 • Libris 9939 ^ [a b c] Nationalencyklopedin ^ Gotlands länsmuseum, Norrbys i Väte Arkiverad 24 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • Vätgas och bränsleceller använder väte som ett grundämne, och görs till batterier som lagra energi. (arvikatidning.com)
 • 2001 upptäcktes för första gången väte-5, som man framställde genom att bombardera ett mål av väte med tunga joner. (wikipedia.org)
 • Kolväte - KolhydratKolväten är organiska molekyler uppbyggda av kol och väte. (pearltrees.com)
 • ISBN 91-7345-139-8 ^ Adm historik för Väte socken (Klicka på församlingsposten). (wikipedia.org)
 • Den vanligaste förekomsten av grundämnet väte i mineral är i form av hydroxidjoner (OH-) bundna i strukturella positioner i de hydrerade mineralen, exempelvis glimrar och amfiboler. (nrm.se)
 • Den vanligaste sorten kallas Typ II, och domineras av universums vanligaste ämne: väte. (mynewsdesk.com)
 • Väte kan lagras och användas för att producera el när det behövs. (va.se)
 • Metacon har en unik teknik för att producera väte ur gas. (cision.com)
 • Väte socken ingick i Gotlands södra härad, ingår sedan 1971 i Gotlands kommun och motsvarar från 2016 Väte distrikt. (wikipedia.org)
 • Väte socken har medeltida ursprung. (wikipedia.org)
 • Väte socken ligger på södra Gotlands inland. (wikipedia.org)
 • Fornlämningar, Statens historiska museum: Väte socken ^ Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet: Väte socken Sockenutbredning erhålls på kartan genom att i Kartinställningar kryssa för Socken ^ Mats Wahlberg, red (2003). (wikipedia.org)
 • ISBN 91-7229-020-X Arkiv relaterade till Väte socken. (wikipedia.org)
 • Föremål från Väte socken. (wikipedia.org)
 • Namn (geografi) i Väte socken. (wikipedia.org)
 • Bindningar med tungt väte kan i IR-spektroskopi skiljas från vanligt väte genom att de vibrerar med en lägre frekvens. (wikipedia.org)
 • Väte är universums mest förekommande grundämne, som man förutspår kommer ha stor betydelse för framtidens energiförsörjning. (illvet.se)
 • Jupiter består huvudsakligen av väte och helium, liksom gasplaneterna Saturnus, Uranus och Neptunus. (lth.se)
 • Hon hittar ett hemligt labb där professor Väte jobbar. (ingenjoren.se)
 • Den består i huvudsak av väte och helium. (aftonbladet.se)
 • Gasen består av ungefär 3/4 väte och 1/4 helium. (chalmers.se)
 • Väte var huvudbränslet i NASA:s Saturn V som ingick i det amerikanska rymdprogrammet Apollo. (airliquide.se)
 • Huvudartikel: Väteisotoper Väte är det enda atomslag förutom radon och torium som har egna namn för några av sina isotoper. (wikipedia.org)
 • Vid låg temperatur/högt tryck förekommer väte som vätska. (wikipedia.org)
 • Många experiment försöker framställa metalliskt väte vid statiskt tryck och låga temperaturer. (wikipedia.org)
 • Livsmedel som innehåller väte har hög vattenhalt, därför är deras fuktgivande egenskaper extremt fördelaktiga för hälsan. (solbrillersalg.com)
 • Dessutom delar det Väte och bränsleceller marknadssegmentering efter typ och Ansökan till fullo och djupt forskning och avslöjar marknadsprofil och framtidsutsikter. (arvikatidning.com)
 • Då luften innehåller fukt, tillsammans med smältan, blir lösligheten av väte i smältan påverkad. (aluminium.nu)
 • Men vid närmare undersökningar av vanliga mantelmineral har det visats att de flesta av dessa mineral (pyroxen, olivin, granat) innehåller förhållandevis höga halter av väte, uppgående till ungefär en tiondels procent. (nrm.se)
 • Fast metalliskt väte består av ett kristallgitter av atomkärnor (nämligen protoner), vars inbördes avstånd är betydligt mindre än en bohrradie. (wikipedia.org)
 • Dessutom hade tidigare studier, i vilka fast väte hade komprimerats i diamantstäd i upp till ~250 GPa, inte bekräftat märkbar metallisering. (wikipedia.org)
 • Direkt öster om kulturreservatet Norrbys i Väte, en museigård från mitten av 1900-talet, ligger Bäcks naturreservat. (lansstyrelsen.se)
 • Väte förekommer normalt i gasform. (wikipedia.org)
 • Halterna av väte är normalt mycket lägre i dessa mineral, men betydligt mer variabla, och kan där för avspegla mineralens bildningsförhållanden. (nrm.se)
 • Man har därför tidigare ansett att manteln normalt inte innehåller några större mängder väte. (nrm.se)
 • Med elektricitet uppstår det väte nästan var som helst. (maaseutu.fi)
 • Väte är det lättaste grundämnet och består i sin enklaste form av en proton och en elektron. (ntnu.no)
 • Nouryon, Tata Steel, Amsterdams hamn går samman för att utveckla vad man kallar det största klustret för grönt väte i Europa. (kemivarldenbiotech.se)