• Hallonbladste innehåller hormonet oxytocin som är ett "må bra"-hormon som frigörs vid beröring men som också har en stor roll under graviditet, värkarbete och amning. (alvert.se)
 • 22 timmars värkarbete först, sedan 10 minuters krystverkar - sen kom min Tuva! (minbebis.com)
 • 28 timmars värkarbete hemma och 8 timmar på förlossningen, så sammantaget 36 timmar innan Nova kom till världen. (minbebis.com)
 • Men efter lite mer än två timmars värkarbete försvann allt. (minbebis.com)
 • Efter två timmars värkarbete och ett telefonsamtal senare, så var både taxi och barnvakt ordnad. (alltforforaldrar.se)
 • Efter nästan fyrtio timmars intensivt värkarbete låg hon där på mitt bröst och tittade på mig med sina stora blåa ögon. (sydsvenskan.se)
 • Nåja, efter 12 timmars värkarbete ploppade jag ut. (blogspot.com)
 • Var inne 11 timmar på FL innan hon väl föddes men de första timmarna hade jag ju inget direkt värkarbete. (minbebis.com)
 • Inför min första förlossning var jag inställd på epidural-bedövning och ett värkarbete på ungefär åtta timmar. (babyvarlden.se)
 • På de flesta mottagningarna väntar man mellan 24 och 48 timmar efter att vattnet har gått innan man ger kroppen hjälp att komma igång i ett effektivt värkarbete. (libero.se)
 • Stjörnas värkarbete har avstannat och det betyder att kalven kommer att dö om den inte hjälps ut till världen. (arla.se)
 • Om hon blir stressad kom-mer hennes värkarbete att försvåras och det är risk för att förlossningen blir komplicerad. (canirep.com)
 • Det beror på att du blivit störd och stressad under ditt värkarbete. (holymama.se)
 • Remifentanil rekommenderas inte under värkarbete eller vid ett kejsarsnitt. (apoteket.se)
 • Mamman, en 16-årig kvinna, hade placenta previa (där moderkakan fäster nära eller över livmoderöppningen, vilket kan innebära svår blödning under ett värkarbete eller kejsarsnitt), och hade blött ganska mycket. (lakareutangranser.se)
 • Ett exempel är barnmorskor som har stöd i forskning för one-to-one care, alltså en närvarande barnmorska per kvinna i aktivt värkarbete vilket barnmorskor arbetar hårt för att politiker och höga chefer ska förstå. (vardforbundet.se)
 • Gråter* Diagnosen blev svagt värkarbete, och värkstimulerande dropp sattes in. (solvindens.se)
 • 2. IAP ges inte vid elektivt sectio som sker före värkarbete och vattenavgång även om det är känt att kvinnan är koloniserad med GBS. (socialstyrelsen.se)
 • Genom att öka intensiteten och arbeta intensivt i 45-60 sekunder för att sedan gå till omedelbar vila får kroppen känna på hur det är under ett värkarbete. (expressen.se)
 • Vid 6-tiden undersökte de mig igen och då hade jag inte öppnat mig något mer trots intensivt värkarbete. (blogg.se)
 • Under tiden tilltog Jennifers värkarbete och hon berättar att hon upplevde resan som väldigt lång. (svt.se)