• anankastisk personlighetsstörning (F60.5), reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen (F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2). (habilitering.nu)
 • Genomgripande störningar i utvecklingen innefattar enligt diagnosmanualen DSM-IV-TR fem diagnoser: autism, desintegrativ störning i barndomen, Retts syndrom, Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen UNS. (wikipedia.org)
 • I Diagnostisk och statistisk manual för psykiska störningar (DSM-IV) för 1994 fastställs fem djupa utvecklingsmässiga störningar: 299,00: Autism 299,10: Desintegrativ störning i barndomen 299,80: Retts syndrom 299,80: Aspergers syndrom 299,80: Genomgripande störning i utvecklingen UNS I den internationella klassificering av sjukdomar och hälsoproblem (ICD-10) från 1992 är utvecklingen av djupgående störningar i åtta kategorier: F84.0: Autism i barndomen - (Kanner, autism, Kanners syndrom. (wikipedia.org)
 • autism , desintegrativ störning i barndomen , Retts syndrom , Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen UNS . (wikipedia.org)
 • Villkoret definieras som schizofreni som börjar hos barn yngre än 13 år (och vanligen över sju år), och förutom åldern av utbrott och svårighetsgrad är det mycket detsamma som vuxen schizofreni. (medical-diag.com)
 • Före den tiden skulle barn som idag diagnostiserades med autism, som är en typ av "genomgripande utvecklingsstörning", grupperas under diagnosen schizofreni. (medical-diag.com)
 • På grund av sin sällsynthet, och eftersom de paranoida symtomen ofta uppträder som fientliga och oppositionsbeteenden, kan barn med schizofreni felaktigt diagnostiseras med beteendestörning. (medical-diag.com)
 • Molekylära genetiska fynd indikerar också en överlappning mellan utvecklingsstörningar och schizofreni. (medical-diag.com)
 • Genomgripande störningar i utvecklingen eller Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. (wikipedia.org)
 • Någon exakt siffra över hur många som har en genomgripande störning i utvecklingen finns inte, men det uppskattas vara sex till tio barn på tusen, vilket är detsamma som 0,6-1% av befolkningen. (wikipedia.org)
 • Många av dessa resulterar i anatomiska förändringar under den prenatala utvecklingen (graviditeten), vilket innebär långt innan barn ens blir vaccinerade. (vaken.se)
 • Denna fas är mer uttalad hos barn än hos vuxna. (medical-diag.com)
 • Man har även uppnått goda resultat med läkemedelsbehandling av allvarligare symptom hos både barn och vuxna. (mielenterveystalo.fi)
 • Data talar för att barn med autism har en annorlunda lateralisering i hjärnan. (habilitering.nu)
 • Förekomst och typ av psykiatrisk diagnos jämfördes hos föräldrar till 115 barn med autism med 350 för föräldrar som var slumpmässigt dragna från den danska befolkningen. (habilitering.nu)
 • Man fann att 15.7% av mödrar till 115 barn med autism hade någon form av psykiatrisk störning jämfört med 8.2% mödrar i övriga befolkningen. (habilitering.nu)
 • Hotez som menar att vaccin inte kan orsaka autism och autismliknande symtom argumenterar att förändringarna i hjärnan hos barn med autism händer under graviditetens första trimester, och att vaccin därför inte kan orsaka autism. (vaken.se)
 • Detta argumentet som görs av Hotez att autism utvecklas innan födseln, innan barnet har hunnit att bli vaccinerat, håller inte eftersom som vi kommer att se i denna artikeln så finns det gott om exempel i litteraturen där barn senare i deras liv plötsligt har utvecklat autism, redan 1887 beskrev Dr. J. Landon Down tidigare friska barn som vid sexårsåldern hade förlorat sitt tal och hade uppbromsning av den mentala tillväxten. (vaken.se)
 • Vagusnervstimulationsterapi (VNS) har rapporterats att reducera frekvensen epileptiska anfall hos en del barn med epilepsi som inte går att medicineras eller är lämplig för kirurgiska ingrepp. (habilitering.nu)
 • Av de 17 barn som fick tio poäng eller högre diagnostiserades sex barn (35.3%) med ett autismspektrumtillstånd (ASD). (habilitering.nu)
 • Följande text är ett preliminärt och fragmentariskt försök i den riktningen utifrån mina kliniska erfarenheter av snart tjugofem års heltids arbete med tidiga psykiska störningar hos barn och ungdomar. (docplayer.se)
 • I över hälften av barn som fortsätter att utveckla barndomsschizofreni har denna fas visat sig ha börjat från de första månaderna av livet. (medical-diag.com)
 • Könsstympning är olika ingrepp i könsorganen, vanligen på barn, som har som syfte att påverka deras sexualliv. (xn--vadr-noa.se)
 • Werne citerar Karin Lores som säger att det inte är möjligt för vaccintillverkarna att komma undan med otestade vaccin, eftersom allt är så kontrollerat av myndigheterna, och påpekar vidare att vaccinet ju ska ges till friska människor, till små barn, och att det därför måste vara testat och kontrollerat många gånger om innan det sprutas in. (vaccinrisker.se)