• Bland annat kommer utställningar och seminarier på temat att anordnas på flertalet svenska ambassader. (regeringen.se)
 • Projektet kommer ta form i en serie utställningar med seminarier, workshops och konsthändelser mellan 2014 och 2017. (fiberartsweden.nu)
 • Det är inte ett särskilt rakryggat sätt att värna demokratiska principer. (barometern.se)
 • Deras konstprojekt rör gärna frågor om ekonomi, demokratiska principer och självorganisering. (lundskonsthall.se)
 • Hon har en lång erfarenhet av utställningar och hon arbetar dessutom ofta med specialdesignade lampor direkt till kund. (annaforsling.com)
 • Jag gestaltar livgivande principer och arbetar i materialen guld, silver, brons, sten och betong. (konstrundan.com)
 • Lyfta fram demokratiskt grundade principer och översätta dem till kulturmiljö. (raa.se)
 • Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. (levandehistoria.se)
 • Slukminne startade i samtal mellan Marianne Andersson Embäck, Lars Embäck, Marit Lindberg och Johan Suneson inför utställningar i Östersund, Karlstad och Arvika (2015-16). (krognoshuset.se)
 • I Rexpressen hittar du bl a artiklar, bilder från utställningar och evenemang. (rexringen.se)
 • Men museet har lite annorlunda principer för hur man förvärvar konst? (konsten.net)
 • Utställningar med samtida konst lockar miljontals besökare varje år. (kro.se)
 • S tänkte sig att denna skulle innehålla nationell, sv konst men övriga i styrelsen ansåg att även "värderik konst" av norska och danska konstnärer kunde ingå. (riksarkivet.se)
 • Utarbeta förslag samt utforma utställningar och skyltningar. (arbetsgivarverket.se)
 • Skapar idéer och lösningar samt framställer omslag, gör original och dekorerar utställningar. (arbetsgivarverket.se)
 • Visionen är grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska vara en naturlig del av Europas kulturarv. (wikipedia.org)
 • Du & Jag Rätt & Fel innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet, brottsförebyggande samt om de principer som det svenska rättssystemet vilar på. (bra.se)
 • Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med nationella och internationella lagar samt allmänt accepterade etiska principer. (cewe.se)
 • stadsdelarna, samt ett antal vägledande principer. (u6.no)
 • Riksarkivet har idag som första nationella myndighet undertecknat demokratideklarationen och åtar sig att under åren 2020-2021 fokusera på att lyfta de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer. (riksarkivet.se)
 • Som student uppmuntras du att delta i nationella och internationella utbyten och utställningar som ligger till grund för framtida nätverk. (gu.se)
 • Programmet vilar på tre grundläggande principer som samverkar. (gu.se)
 • Familjeföretaget, grundat av en av USA:s rikaste män, David Green (plats 81 på Forbes årliga lista i fjol - Donald Trump kommer på plats 156) drivs efter uttalat bibliska principer. (expressen.se)
 • I sitt konstnärliga arbete utgår han från livgivande principer. (konstrundan.com)
 • PARK LEK är sannolikt det första konstprojektet i Sverige som förm?tt riva upp ett existerande program för utbyggnad av ettbostadsomr?de och ersatt det med konkreta motförslag och vägledande principer för en kommuns fortsatta arbete med stadsplanering. (u6.no)
 • Därför har både konstnärer och antirasister ett gemensamt intresse i att återupprätta jämlikhet och fördelningspolitik som centrala principer för kulturpolitiken. (kunstkritikk.no)
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. (regeringen.se)
 • Vi älskade att gå på deras utställningar för att se allt spännande som elever och mer välkända konstnärer presenterade där och håller förstås ständigt ögonen öppna för nya stjärnskott på den svenska konsthimlen. (mejanlabs.se)
 • dels att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar, dels att bygga upp och tillgängliggöra skånska fotosamlingar för forskarsamhället i form av ett fotografiskt samlings- och forskningscentrum i Landskrona. (landskronadirekt.com)
 • intervjuer och övningar ger verktyg för utställningar, samlingar och även museernas ledning. (ning.com)
 • Den byggde på geometriska figurer kända från naturen och klassisk geometri och enkla matematiska principer. (wikipedia.org)
 • Även om han började som figurativ målare, kom han snart att röra sig mot stora, abstrakta målningar som blev mer och mer komplexa, influerade av hans intresse för matematiska och symmetriska principer. (spritmuseum.se)
 • Han medverkade med sammanlagt ett 50-tal verk vid akademiens utställningar 1795-1853 och han var representerad i akademiutställningen på Charlottenborg i Köpenhamn 1851. (wikipedia.org)
 • Den som besöker Nationalmuseum i Stockholm har inte bara möjlighet att få ta del av utställningar och de konstverk som visas där. (gp.se)
 • Ett par av bonaderna ställdes ut i Stockholm på Konstnärsförbundets utställningar. (skbl.se)
 • Utarbetar förslag till dekorering och arrangemang avseende utställningar, montrar eller skyltningar. (arbetsgivarverket.se)
 • Samtidigt skriver regeringen själv: "Det är angeläget att alla statliga institutioner följer MU-avtalet och att andelen övriga utställningsarrangörer som tillämpar dess principer ökar. (kro.se)
 • Det beviljas till exempel inga ersättningar eller finanseringar för utställningar. (konsten.net)
 • Vi förbehåller oss dock rätten att neka deltagande för inlämnade projekt, till exempel om innehållet strider mot våra etiska eller moraliska principer. (southernswedendesigndays.com)
 • Jag vill prova olika former, känna möjligheterna och utmana principer och traditioner. (annaforsling.com)
 • Landskrona Foto syftar till att arrangera utställningar, fotohistorisk forskning, en årlig fotofestival, olika former av samverkan kring fotografiska arkiv, residensprogram för fotokonstnärer och stöd till unga fotografer. (landskronadirekt.com)
 • Byggnaderna kryllar av utställningar till minne av förintelsens monstruösa brott, och arkitekterna har verkligen betonat denna hågkomst som central. (svensklinje.nu)
 • Vid beslut om understöd prioriteras utställningar som ordnas åren 2019-2020. (minedu.fi)
 • De skall resas midsommarstänger och ordnas småskaliga konserter och öppnas utställningar. (abounderrattelser.fi)
 • Föreslå statliga utställningar om vår föraktlighet och att vi skulle beläggas med yrkesförbud och fråntas inkomster och pensioner. (janmyrdalsallskapet.se)
 • I sitt milda form skeptiska begränsad till kunskap om fakta och utställningar återhållsamhet mot alla teorier och hypoteser. (birmiss.com)
 • Det företräder komplex kunskap och beskriver grundläggande principer i vid bemärkelse. (fiberartsweden.nu)
 • När och hur är det möjligt att se utanför ramarna för till synes osynliga principer som styr människans villkor i ett samhälle? (krognoshuset.se)
 • Southern Sweden Design Days har inte möjlighet att hjälpa till med finansiering av enskilda event/utställningar. (southernswedendesigndays.com)
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. (skolverket.se)
 • I pauserna kan mötesdeltagarna studera husets utställningar eller ta en kort promenad i omgivningen. (esbo.fi)
 • Konstnären har arbetat med former utifrån geometriska principer i vilka de naturmaterial han har valt, behåller en egen form. (magasin3.com)
 • Deras historia är en viktig del av berättelsen om ett samhälle i förändring, då humanitära principer lades åt sidan och Sverige genomförde en dramatisk åtstramning av flyktingpolitiken. (dokument.org)
 • I publikredovisningen skall samband mellan antalet besökare till museets utställningar och Cosmonova göras tydligt. (esv.se)
 • Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. (minedu.fi)
 • Polismuseet har förutom utställningar och skolvisningar även pedagogiskt material i form av filmer och lärarhandledningar till aktuella utställningar. (bra.se)
 • Stadsbiblioteket har i sina regler att inget rasistiskt får visas på deras utställningar. (blogspot.com)
 • Förslaget som lades i fredags underminerar domstolens stadga och principer om rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter, skriver Afrikachefen Daniel Bekele i en kommentar rapporterar TT. (janmyrdalsallskapet.se)
 • Man kan ana tidlösa principer i kompositionerna som utvecklats från de tidiga, mer kontemplativa, återhållna formstudierna till livsbejakande uppvisningar i färg och rytm, där fantasin hos betraktaren sätter begränsningar. (artworks.se)
 • Baserat på dessa principer manifesterade den kinesiska kulturen ärlighet, godhet, harmoni och tolerans. (epochtimes.se)
 • Ta emot inbjudan till en fantastisk värld, där manliga och kvinnliga principer inte behöver vara desamma som man och kvinna. (czechcentres.cz)
 • H an förordar bl a en garanterad grundinkomst, ersättning vid utställningar och en utbyggnad av den kommunala utställningsverksamheten. (svensktidskrift.se)