• 10 10 Utrustningsfel Transducerfel är vanliga. (slideplayer.se)
  • Lindra effekterna av vanliga utrustningsfel med färre rörliga delar (exempelvis fläktar) som krävs i traditionella kylmetoder. (3msverige.se)
  • 7 7 Utrustningsfel Fungerande transducer.Defekt transducer från KS. (slideplayer.se)