• Optimerad enhetsvikt för emballage, anpassad utrustningsdesign samt rationell fyllning och hantering ger kunden större kapacitetsutnyttjande, effektivare logistik och lägre transportkostnader. (goodtech.no)
  • Identifiera best practice med hänsyn till utrustningsdesign, införande och operation samt utveckling och införande av standardiserade verksamhetsprocesser. (heero-pilot.eu)