• F r statistiken v ljs en examen f r varje person: den yrkesexamen som avlagts p den h gsta utbildningsniv n/senast. (tilastokeskus.fi)
 • I statistiken ver befolkningens utbildningsstruktur m ts befolkningens utbildningsniv enligt den genomsnittliga l ngden per person g llande den h gsta utbildning som avlagts efter grundniv n. (tilastokeskus.fi)
 • Personerna har klassificerats efter utbildningsniv och h gsta/senast avlagda yrkesm ssiga examen. (tilastokeskus.fi)
 • Paradoxalt s finns faktiskt den h gsta utbildningsniv n hos just kvinnor. (barnsidan.se)
 • Fotboll r det jag kan och det jag r bra p , s ger Korosh som just nu g r UEFA Pro-utbildningen , som r den h gsta utbildningsniv n f r tr nare. (norrbyif.se)
 • Vid 20 elever ska ytterligare en tr nare medverka vid varje fotbollstr ningspass och ha genomg tt en utbildningsniv motsvarande niv Diplom Bas. (hammarbyungdom.se)
 • N r en klubb ska certifieras kommer en representant fr n f rbundet och bed mer allt fr n hur tr nings- och matchanl ggning ser ut till, skolverksamhet, spelarutveckling, utbildningsniv n p tr nare, m ls ttningen klubben satt med mera. (eskils.nu)
 • lder, utbildningsniv och tidigare sm rtproblematik har ocks lyfts fram som riskfaktorer f r senare problem. (whiplashkommissionen.se)
 • Fram till slutet av r 1997 ber knades utbildningsniv n enligt utbildningsstadierna f r de examina som avlagts av den befolkning som fyllt 15 r. (tilastokeskus.fi)
 • I st llet f r arbetarklass definieras gruppen ibland som grupp med l g socioekonomisk status, grupp med l g utbildningsniv eller fattiga. (elings.info)
 • Rudds studie (1993) visade att 45% hade studerat 4 r p h gskola medan 8% hade en doktorsgrad och att utbildningsniv n var betydligt h gre n j mf relsedata ur normalpopulationen. (saralund.se)
 • dagligen (procent) f rdelad p utbildningsniv , under peri- r 2016 hade 35 av landets 290 kommuner st llt sig oden 2004-2016 bakom m let om ett r kfritt Sverige 2025. (folkhalsomyndigheten.se)