• Induktion inom medicin och cellbiologi innebär att det sker en uppreglering av enzym genom att en viss substans tillförs. (wikipedia.org)
 • Vid PPI behandling så sker en ökning av gastrinproduktionen som leder till en uppreglering av syraproducerande celler (parietal celler) i magsäcken. (regionvasterbotten.se)
 • Detta sker genom uppreglering av LDL-receptorer på levercellernas yta och ökad degradation av LDL i levern. (netdoktorpro.se)
 • Det sker en uppreglering och en nedreglering av kollagensyntesen i senor efter träning men den verkar hänga ifrån 24-72 timmar (3). (traningslara.se)
 • I jämförelse med frilevande choanoflagellater har det hos kolonibildande observerats en uppreglering av särskilda gener som är delade med metazoer. (wikipedia.org)
 • CTRA karaktäriseras särskilt av uppreglering av gener kopplade till inflammation. (4health.se)
 • Trehalos behandling har även visats ge en betydande uppreglering i uttrycket av viktiga autofagi relaterade gener (8). (succeeder.se)
 • Den uppreglering av gener för PD-L1 som observerades är helt i linje med mitazalimabs potential att göra tumörer mer mottagliga för PD-1-behandling. (alligatorbioscience.se)
 • Likaså finner vi en markant uppreglering av ETB receptorer i vensystemet. (dissertations.se)
 • Nociceptiv visceral smärta: Uppreglering av perifera viscerala k-opioid receptorer. (apotekvarer-sverige.life)
 • Det föreslås att viruset först tar sig in och infekterar celler i de övre luftvägarna, följt av uppreglering av ACE2 på grund av det antivirala svaret, vilket tillåter sars-cov-2 att spridas vidare och infektera lungvävnaden. (uu.se)
 • Jämförelse av helblodskulturer, leukocyter, lymfocyter, makrofager och dendritiska celler visade att lymfocytkulturer ger de tydligaste svaren på stimulering med Matrix M. Efter tre dygn visar lymfocytkulturerna en cytokinprofil som kännetecknas av en uppreglering av mRNA för IL-1β, IL-17, IFN-γ, IL-6, IL-8 och IL-12 medan mRNA för IL-10 tycks vara nedreglerat. (lantbruksforskning.se)
 • Mänskliga T-celler och NK-celler som stimulerats med ilixadencel in vitro uppvisade en påtaglig uppreglering den co-stimulatoriska receptorn CD137, vilket ger en ytterligare förklaring till synergieffekt av kombinationsbehandlingen som noterades i musmodellen. (tt.se)
 • Inflammationen medieras av celler och molekyler i det medfödda immunsystemet som orsakas av uppreglering av det medfödda immunsystemet hos en predisponerad individ [3]. (symptoma.se)
 • Fyndet är logiskt eftersom en mutation i PIK3CA genen leder till uppreglering av COX-2 enzymet. (ki.se)
 • Lipidinlagring i makrofager leder till uppreglering av chitotriosidas samt ökad utsöndring till blodbanan. (sahlgrenska.se)
 • Uppreglering av ett flertal cytokiner som leder till kraftig inflammation är karakteristisk för sepsis och cytokiner spelar även en viktig roll i patogenesen. (vinnova.se)
 • Läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet, som ACE-hämmare och A-II-blockerare, leder till en uppreglering av uttrycket av ACE2 vilket, teoretiskt, skulle kunna innebära en ökad risk för smitta och komplikationer, varnar forskarna. (svenskfarmaci.se)
 • Som meddelades i ett pressmeddelande 26 augusti 2015 har CombiGene Vet AB gjort en ovillkorad sponsring med 216 000 kr till en grupp danska forskare och veterinärer för en studie av genterapeutisk uppreglering av NPY och Y2 hos hundar med epilepsi, dvs samma koncept som CombiGene AB utvecklar för tillämpning på humanpatienter. (mynewsdesk.com)
 • Hon har publicerat över 160 originalartiklar och översiktsartiklar i akademiskt granskade vetenskapliga tidskrifter med högt anseende, och var den första som tillämpade genterapeutisk uppreglering av NPY i djurmodeller. (combigene.com)
 • PKC är således involverat i ETB-receptor mRNA uppreglering i odlade blodkärl. (dissertations.se)
 • Nya studier tyder på att ACE2 kan vara en interferon-inducerad gen, vilket kan leda till uppreglering under sars-cov-2-infektion. (uu.se)
 • Finns endast ett fåtal studier där man kikat på kollagensyntes efter en träningsperiod bland patologiska senor och då kan man se en uppreglering just i de perifera delarna (5). (traningslara.se)
 • Men behöver verkligen personerna som tar Haldol en uppreglering av D2 receptorn eller kan det tänkas att detta framkallar ett ökat beroende av antipsykotika? (adhd-npf.com)
 • Samtidigt kunde man påvisa en nedreglering av STAT1, en skyddsfaktor mot inflammation, hos hanmöss, medan en uppreglering av STAT1 noterades hos honmöss (se figur nedan). (ki.se)
 • Forskargruppen har funnit en uppreglering av Niemanm-Pick genen och proteinet i. (amarasdance.com)