• Min forskning syftar till att skapa en förståelse kring hur undervisningen skapar och formar uppmärksamhet och vilka möjligheter det ger för att eleverna ska uppnå målen i skolan, säger han. (mdh.se)
 • Det skapar både stolthet och ger uppmärksamhet. (regionvasterbotten.se)
 • Det behövs något jättestort som verkligen skapar uppmärksamhet. (goteborgdirekt.se)
 • Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. (arbetsgivarverket.se)
 • Han menar bland annat att uppmärksamhet handlar om mognad, och att många idag får diagnosen ADD på grund av omognad. (elevenifokus.se)
 • Det har varit en vecka med mycket uppmärksamhet på en gång. (fredrikbernelf.se)
 • Hans plan innebär också att han strävade efter att ge strikt uppmärksamhet till en dygd varje vecka. (classiercorn.com)
 • På samma sätt tenderar hatbrott riktade mot kristna i Sverige att få mindre uppmärksamhet i media än motsvarande dåd riktade mot muslimer. (nwt.se)
 • Speciell uppmärksamhet ägnas behandling av äldre och vid kombination med spironolakton. (regionvasterbotten.se)
 • Planläggningen av dessa bör därför få speciell uppmärksamhet. (syke.fi)
 • Deltagarna som exponerades för doft ägnade dubbelt så mycket uppmärksamhet åt Löfbergs skyltmaterial, 27 procent fler kom ihåg att de sett skyltarna, köpintentionen ökade med 40 procent och de var mer positiva till varumärket. (kau.se)
 • Deltagarna i den datoriserade snabbutbildningsgruppen utbildades på en högspecifik uppgift som syftar till att förbättra hastigheten och noggrannheten av visuell uppmärksamhet, inklusive både delade och selektiva uppmärksamhetsövningar. (innerself.com)
 • Arbetsminnet är samma funktion som den typ av koncentrationsförmåga ( not 2 ), som brukar kallas kontrollerad koncentrationsförmåga eller kontrollerad uppmärksamhet och funktionen hör också ihop med distraherbarhet. (leifklofver.se)
 • på om man är sambo eller ej), minne och uppmärksamhet samt utbildningsnivå. (bth.se)
 • Betalar inte uppmärksamhet till de krav och ta bort Asasin ransomware. (pulsetheworld.com)
 • Eftersom användarna inte betalar uppmärksamhet till programmet processer installation, kapare och liknande infektioner kan spridas. (virus4-removal.com)
 • Konkurrensen och metoderna för att locka vår uppmärksamhet ökar hela tiden. (kau.se)
 • Uppmärksamhet är den del av perceptionen som handlar om hur sinnena väljer ut vilken del av intrycken - synintryck, hörselintryck etc - som de ska observera eller fokusera på. (leifklofver.se)
 • förmåga att fokusera uppmärksamhet stort problem. (blogg.se)
 • I handlingsprogrammet deklareras bland annat att funktionsnedsatta ska ägnas ökad uppmärksamhet och att förvaltningens anläggningar och arrangemang ska vara lätt tillgängliga även för människor med funktionshinder. (kalix.se)
 • Forskningen har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. (ltu.se)
 • Studien har även väckt uppmärksamhet internationellt. (vardfokus.se)
 • Svårstyrd uppmärksamhet ställer till det i skolan. (leifklofver.se)
 • I dagens målstyrda och individualiserade skola som avkräver resultat och effektivitet minskar förutsättningarna att arbeta med uppmärksamhet. (mdh.se)
 • Om du blir avbruten eller din uppmärksamhet behövs någon annanstans, kommer den användbara funktionen ihåg dina matlagningsinställningar och återaktiverar dem när du är redo. (electroluxhome.se)
 • Studien har väckt internationell uppmärksamhet. (ju.se)
 • Filip Tröger , som startat företaget Flarie, menar att det i dagens fragmenterade medielandskap är svårt att nå ut i bruset och få den uppmärksamhet varumärken eftersträvar. (dagensmedia.se)
 • Men jag menar att uppmärksamhet är en del av undervisningen. (mdh.se)
 • Nu har hans flit och den uppmärksamhet han skapat som gatumusikant ändå gett resultat. (goteborgdirekt.se)
 • Det är bra om uppmärksamhet ägnas åt att granska vilka effekter som medbestämmande får. (kunskapsguiden.se)
 • En meta-analys visar positiva effekter av fysisk aktivitet på exekutiva funktioner, uppmärksamhet och studieresultat hos barn. (vgregion.se)
 • System för att inom bostaden påkalla uppmärksamhet, t ex ringsystem. (vardgivarguiden.se)
 • Vi har också många exempel på kvalitets- och förbättringsarbeten som fått både nationell och internationell uppmärksamhet. (lj.se)
 • För ett barn eller tonåring som har social fobi innebär det en intensiv ångest för att stå i centrum för andras uppmärksamhet. (arvidsjaur.se)
 • Det kan vara ett av de mest kraftfulla sätten att uppleva en djup och intensiv investering av uppmärksamhet. (innerself.com)
 • Undersökningen visar att 74 % av anställda européer sällan eller aldrig får beröm eller uppmärksamhet från sina chefer. (xn--fretagsvrlden-ifb6x.se)
 • Forskare noterar att hastigheten på behandlingen har tidigare visats vara effektiv över fler än 18-kliniska prövningar hos äldre vuxna på standardmått av kognitiv förmåga (hastighet på behandling och uppmärksamhet), funktionella förmågor (upprätthåller förmågan att leva självständigt, depressiva symptom, känslor kontroll och hälsorelaterad livskvalitet) och verkliga aktiviteter (körsäkerhet, balans och gång). (innerself.com)