• Jag vet att det är en traditionell uppfattning i Sverige att betyg är fel. (aftonbladet.se)
 • Sedan början av 2000-talet har Västra Götalandsregionen, tillsammans med övriga regioner och landsting i Sverige, frågat befolkningen om dess uppfattning, förväntningar och erfarenheter av hälso- och sjukvården i en nationell intervjustudie. (vgregion.se)
 • Jimmie Åkesson hävdar att det bara kan vara i Sverige som hans uppfattning är kontroversiell. (hallandsposten.se)
 • Kom till stan och bilda dig en egen uppfattning, till exempel nu under Å-festen som börjar på fredag. (falun.se)
 • Baserat på resultat från en egen analys av data från en större internationell undersökning av inomhusklimatet i kontor i Europa, (SMART CONTROLS AND THERMAL COMFORT, SCATS), formulerades en metodik för att i fält fånga upp brukarnas uppfattning om sin arbetsplats och arbetssituation. (chalmers.se)
 • Det är viktigt att förhindra att allmänheten hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna" konstaterar den. (mobiltelefoni.tv)
 • Kanske skulle jag förbjuda alla som har en avvikande uppfattning jämfört med min egen? (helenebjorklund.se)
 • När man går igenom dödsboet kan man bilda sig en uppfattning om hur man hade det och man kan se att det t.ex. (arkivdigital.se)
 • Upphandlingslag: elva paragrafer kort Jag delar inte Emmas uppfattning eller så är det något jag inte förstått. (inkopsradet.se)
 • Vi delar inte hans uppfattning. (tv4.se)
 • TV4 presenterar idag en undersökning om svenska folkets uppfattning om svensk försvarsförmåga. (blogspot.com)
 • Så då kan det vara intressant att till exempel jämföra fysikers och kemisters uppfattning av termodynamik, och dessutom fysik- och kemilärares uppfattningar. (uu.se)
 • Essän har som syfte att mot denna bakgrund skissera upp en uppfattning av vad framsteg kunde bestå av i 2020-talets utvecklade samhällen som sannolikt är förmögnare än någonsin förr, men där den ekonomiska tillväxten länge varit på en mycket låg nivå. (sitra.fi)
 • Jag började prata om det här med att ändra uppfattning och omvärdera saker redan för tre år sedan, och sedan dess har det såklart fortsatt att vara tvära kasst. (martinajohansson.se)
 • I denna rapport kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. (socialstyrelsen.se)
 • I sådana lägen är jag noga med att uttrycka att detta är min personliga uppfattning. (stefansward.se)
 • när jag deltog i morgonsoffa i TV och diskuterade bojkott av Israel, jag betonade då i direktsändningen att EFK hade ej tagit ställning, det var min personliga uppfattning. (stefansward.se)
 • Slutsatsen är att medarbetarna verkar vara tämligen nöjda med ledarskapet och klimatet i organisationen samt att diskrepansen mellan ledarens och medarbetarnas uppfattning är relativt liten. (lu.se)
 • Då kan du inte bli arg och säga "det är ni som inte förstår", för det förändrar inte medarbetarnas uppfattning. (fhs.se)
 • Robert Liljegren har ställt frågor till mig på denna blogg om det jag skriver här är EFK:s uppfattning. (stefansward.se)
 • Fantastisk Visionen är den överraskande förmågan hos mystisk deformation av tråkiga bilder, levereras av igenkännbar uppfattning - Kompetens Excellence, Försvinnande Nåd, Drömma om syfte. (ircha.net)
 • Nordiska skillnader kring invånarnas uppfattning om samhällets. (kvalitetsindex.se)
 • Tyngdpunkten i rapporten är presentationen av utfall av respondenternas uppfattning om sin arbetsplats, statistiskt signifikanta kopplingar dem emellan och samvariationer med uppmätta fysikaliska mätdata. (chalmers.se)
 • Genom att behandla följande punkter: "undervisning", "handledning", "utredning", "kartläggning", "skolutveckling" och "forskning" ger studien en översiktlig bild av de berörda respondenternas uppfattning om den egna arbetssituationen. (mau.se)
 • Kan man få en uppfattning om ett spel när andra spelar? (deculture.se)
 • Ryssen Petr Aleksandrovich Manteifel* (1882-1960) är intressant som ett bevis för hur en ingrodd uppfattning kan hindra en hel forskarkrets från att se det uppenbara i enkla vardagsfakta. (vargfakta.se)
 • Hur påverkar en blandad befolkning människors uppfattning om kvaliteten i den offentliga sektorn? (nonicoclolasos.com)
 • Jag har också intervjuat fyra av personalen vid fritidshem och klass 0-1.Resultatet visar att barn har en klar uppfattning om vad en dator är. (mimersbrunn.se)
 • Detta examensarbete försöker belysa barns uppfattning om datorn och hur barns lekar påverkas av dataspel. (mimersbrunn.se)
 • Kort sagt så visar studien att vår uppfattning om systemens förmåga kan påverka vår tillit till systemet. (omad.tech)
 • Syftet med uppsatsen är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation. (openthesis.org)
 • Det här är ett arbete om hur framförallt kvinnliga spelkaraktärers gångstilar påverkar spelares uppfattning av dem. (uppsatser.se)