• Den 24 januari i år orsakade en avgrävd kabel försämrad strömförsörjning på Skånes universitetssjukhus i Lund. (mynewsdesk.com)
 • Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten. (lu.se)
 • Sedan 1997 är jag överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och medicinskt ansvarig för rehabiliteringen för personer med neurologiska sjukdomar. (lu.se)
 • Blod- och sekretprover från alla patienter som söker vård för misstänkt covid-19-infektion på akutmottagningarna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, kommer att samlas i en biobank och analyseras. (lu.se)
 • Ulf Ekelund , professor i akutsjukvård och överläkare vid akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. (lu.se)
 • Leveransen är nu genomförd av PExA 2.0 och ett pilotprojekt har inletts på Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. (gu.se)
 • För PExAs del är samarbetet med Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund mycket värdefullt. (gu.se)
 • PExA erhåller i augusti 2017 en andra beställning från Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund avseende PExA 2.0-systemet. (gu.se)
 • Utbildningen genomförs av Lunds universitet i samarbete med Verksamhetsområdet Barnkirurgi och Neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund. (lu.se)
 • En randomiserad klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund publicerad år 2016, visade att bolagets första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, gav signifikant större biopsier och mer djup vävnad än konventionella biopsitänger. (lu.se)
 • Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen. (regionvasterbotten.se)
 • Ska du besöka Norrlands universitetssjukhus? (regionvasterbotten.se)
 • Norrlands universitetssjukhus ansvarar även för rikssjukvård för plexus brachialisskador, är medicinskt ansvarig för Svenska nationella ambulansflyget, Snam, och har det operativa ansvaret för Svenskt ambulansflyg. (regionvasterbotten.se)
 • Omkring 5 600 personer har Norrlands universitetssjukhus som arbetsplats. (regionvasterbotten.se)
 • Varje år tas det fram en rapport som redovisar kvaliteten av regionvården vid Norrlands universitetssjukhus inom de kliniker som har störst omfattning av regionvård. (regionvasterbotten.se)
 • Tågstationen "Umeå Östra" ligger just söder om Norrlands universitetssjukhus. (regionvasterbotten.se)
 • Stadsdelen ligger cirka 4 km från centrala Umeå och med gångavstånd till universitetet och Norrlands universitetssjukhus. (umea.se)
 • 2018-01-17] Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerviks sjukhus och Capio S:t Görans sj. (gu.se)
 • SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för omvårdnadspersonal inom intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus, samt vid vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett. (mynewsdesk.com)
 • Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topp-placeringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. (regionvasterbotten.se)
 • 2018-01-17] Universitetssjukhuset Örebro är bäst på medicinsk kvalitet bland landets sju universitetssjukhus, det skriver tidningen Dagens Medicin i dag i sin årliga ranking av landets sjukhus. (gu.se)
 • Kombinationen av både klinisk och kemisk kompetens är unik och omfattar dels Koagulationsmottagningen som är en enhet inom Medicinmottagningen, dels Koagulationslaboratoriet som är en enhet inom Klinisk kemi vid Skånes universitetssjukhus. (skane.se)
 • På Skånes universitetssjukhus bedrivs omfattande klinisk forskning som håller hög klass både med nationella och internationella mått mätt. (skane.se)
 • Forskningen på Skånes universitetssjukhus är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i samarbete med bland annat Lunds universitet och Malmö universitet. (skane.se)
 • Samarbetet med vårdavdelningar och mottagningar inom de ovan nämnda ämnesområdena på Sahlgrenska universitetssjukhus möjliggör också en hög kvalitet vad gäller både klinisk utbildning och forskning. (gu.se)
 • Han har tidigare arbetat som chef i ett flertal hälso- och sjukvårdsorganisationer och är numera engagerad som forskare vid Akututvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus och vid Senter for Beredskap og Integrert Krisehåndtering vid Universitetet i Söröst-Norge. (gu.se)
 • I sin tjänst är han knuten till akumottagningen vid Östra sjukhuset och Akututvecklingscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. (gu.se)
 • Dr Elinor Bexe Lindskog MD, PhD, är specialistläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra. (gu.se)
 • Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg när Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus fyllde 10 år, Göteborg 17 oktober 2014. (gu.se)
 • Priset delades ut av Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhus, under invigningen av eHälsomässan Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg. (mynewsdesk.com)
 • Transplantationsläkare och immunologer från fyra sjukhus: Sahlgrenska i Göteborg, Karolinska i Solna, Akademiska i Uppsala och SUS, Skånes universitetssjukhus, är alla djupt involverade. (lu.se)
 • I Sverige samarbetar man med Karolinska Institutet, Malmö Universitetssjukhus, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet samt Lunds Universitet. (allastudier.se)
 • Jan Lexell , överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, höll en föreläsning med rubriken en människa i rörelse, en rörelse i tiden . (ltu.se)
 • Universitetet samarbetar med medicinska universitet över hela världen bland annat några svenska universitetet: Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet samt Malmö Universitetssjukhus. (studentum.se)
 • Föreläsning av Daniel Agardh, läkare vid Skånes universitetssjukhus och lektor vid Lunds universitet. (lu.se)
 • Det försöker Olof Gidlöf och hans kollegor vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus förstå. (lu.se)
 • Genom att dämpa denna skadliga process hoppas vi kunna minska skadorna i hjärtmuskeln som uppstår till följd av hjärtinfarkt och som leder till hjärtsvikt, säger Alexandru Schiopu, docent vid Lunds universitet och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus. (lundsuniversitet.se)
 • Genom att jämföra data från dessa grupper hoppas vi kan kartlägga markörer som kan ge indikationer för sjukdomsförloppet, säger Toralph Ruge, docent i akutsjukvård vid Lunds universitet och överläkare vid akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och den som leder forskningsprojektet. (lu.se)
 • Hans Friberg , adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet samt överläkare inom anestesi- och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus. (lu.se)
 • Olle Melander , professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. (lu.se)
 • Jag har nyligen rekryterats från Lunds Universitet/Skånes universitetssjukhus (SUS-Malmö) och vår forskning utgör en fortsättning av de projekt som initierades där. (gu.se)
 • Standardvårdplanen för äldre patienter med svår hjärtsvikt på medicinavdelning 8 på Skånes universitetssjukhus har på kort tid gett goda resultat för patienterna. (mynewsdesk.com)
 • Vilka digitala tjänster vill han se att framtidens universitetssjukhus kan erbjuda patienterna och medarbetarna? (dagensmedicin.se)
 • Patienterna behandlades på universitetssjukhus i fem nordiska städer: Bergen, Göteborg, Köpenhamn, Stockholm och Åbo. (gu.se)
 • Ingreppet kräver hög kompetens inom anestesi och röntgen ochSkånes universitetssjukhus är i nuläget det enda sjukhus Sverige som kan utföra behandlingen. (mynewsdesk.com)
 • PExA AB ("PExA"), har tidigare meddelat om försäljning till ett ledande universitetssjukhus. (gu.se)
 • Ett komplett system, PExA 2.0, beställs från ett ledande universitetssjukhus i England. (gu.se)
 • För attåtgärda detta bör professionell språktolk anlitas enligt Region Skånes egna riktlinjer.Syftet med studien var att utifrån vårdgivarens perspektiv belysa erfarenheter avspråktolkning via telefon på Skånes Universitetssjukhus (SUS). (lu.se)
 • Totalt ingick 38 personer under 18 år i studien som genomfördes på ett svenskt universitetssjukhus mellan åren 2007−2013. (gu.se)
 • Neurologiavdelning observation på Skånes universitetssjukhus i Malmö, där akut hjärnskadade patienter vårdas, är först ut i Skåne med systemet som bygger på Nobelprisad forskning. (mynewsdesk.com)
 • Jon Einarsson, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus, har i sin forskning visat att ju tidigare patienten diagnostiseras och får effektiv behandling, desto större är chansen att sjukdomen kan gå i långvarig remission, det vill säga att symptomen under perioder helt försvinner. (mynewsdesk.com)
 • Skånes universitetssjukhus har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala utvecklat ett koncept för utvärdering och utveckling av en mer barnanpassad vård. (mynewsdesk.com)
 • Anna Nilsson , docent i infektionsmedicin och överläkare vid infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus. (lu.se)
 • Digital frukosthub: Vilka tjänster erbjuder framtidens universitetssjukhus? (dagensmedicin.se)
 • Skånes universitetssjukhus genomfördes nyligen ett unikt ingrepp med magnetnavigeringssystem på en patient med hjärtrytmrubbning och allvarligt medfött hjärtfel. (mynewsdesk.com)
 • Toralph Ruge (ansvarig) , docent i akutsjukvård och överläkare vid akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. (lu.se)
 • Barn- och ungdomssjukvården på Skånes universitetssjukhus har inrättat ett expertråd med ungdomar. (mynewsdesk.com)
 • Efter att tre patienter smittats av MRSA på infektionsavdelningarna på Skånes universitetssjukhus i Malmö pågår nu ett arbete med att spåra smittan. (mynewsdesk.com)
 • Mia Hylén som har arbetat som intensivvårdssjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus sedan 2004 slogs av att det inte fanns något sätt att veta om dessa patienter har ont. (mau.se)