• Ett av stiftelsens ändamål är att stödja forskning vid Stockholms universitet. (su.se)
 • Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. (su.se)
 • Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. (su.se)
 • Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. (su.se)
 • Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet håller hög kvalitet meddelar Universitetskanslersämbetet (UKÄ). (su.se)
 • Med hjälp av kryoelektronmikroskopi har forskare vid Stockholms universitet på detaljnivå kunnat visa hur mitokondrier, våra cellers kraftverk, byggs ihop av mitoribosomer. (su.se)
 • Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet som nu publiceras i tidskriften Science of The Total Environment. (su.se)
 • Tio projekt beviljas nu finansiering, varav ett vid Stockholms universitet. (su.se)
 • Två av dessa finns vid Stockholms universitet. (su.se)
 • Stockholms universitet ligger mitt i Sveriges första nationalstadspark och karaktäriseras av vacker natur, unik arkitektur och modern konst. (su.se)
 • Det är, tillsammans med Stockholms universitet, den största procentuella ökningen bland landets stora universitet. (umea.se)
 • Internationella relationer på Stockholms universitet har en inriktning mot internationell politisk ekonomi där frågor kring den ekonomiska globaliseringen, den internationella handeln, global arbetsdelning och klimatförändring är betydelsefulla. (su.se)
 • Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. (su.se)
 • TEDxSU är en plattform för global spridning av idéer organiserad och producerad av studenter vid Stockholms universitet. (su.se)
 • Theo är professor i datavetenskap med inriktning på sensorbaserade tjänster vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet. (su.se)
 • SALIG++ är ett EU projekt som leds av Stockholms Universitet och antar utmaningen att möta behoven hos en åldrande befolkning. (su.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Hedersdoktorer i matematik vid Stockholms universitet' till en vän. (su.se)
 • Skicka 'Hedersdoktorer i matematik vid Stockholms universitet' till en vän. (su.se)
 • Skicka 'Digitalt Öppet hus vid Stockholms universitet' till en vän. (su.se)
 • Den här veckan har UMF haft besök av Inna Nybom och Gisela Horlitz från Stockholms universitet. (umu.se)
 • Sociologi och demografi vid Stockholms universitet rankas som nummer 37 på topp 100-listan i världen (förra året låg vi på plats 41), och som etta i Sverige. (su.se)
 • Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (su.se)
 • I år fördubblade regeringen antalet utbildningsplatser, men den längsta och mest kvalificerade utbildningen hos Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet får inte ta del av de pengarna. (su.se)
 • Utbildningen finansieras av Stockholms universitet. (su.se)
 • Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet . (su.se)
 • Svenska spelbolag har ett högt förtroende internationellt, säger Staffan Björk, professor i interaktionsdesign och spelforskare vid institutionen för data- och informationsteknik vid Göteborgs universitet. (gp.se)
 • Institutionen för datavetenskap spelar en viktig roll i eSSENCE, ett samarbetsprojekt med Uppsala universitet (koordinator) och Lunds universitet inom e-Science-området. (umu.se)
 • H r r de obligatoriska l nkarna till Ume Universitet och Kemiska Institutionen . (umu.se)
 • Kanske handlar det om brist på fantasi, säger Jan Lindhe, om att han fortfarande skriver vetenskapliga artiklar, trots att det gått mer än 15 år sedan han pensionerades från sin professur vid institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Med undantag för fem år som dekan på University of Pennsylvania i USA, blev han kvar på odontologiska institutionen vid Göteborgs universitet fram till pensionen. (gu.se)
 • Vi som uppsatsskrivare heter Dan Ishaq och Jens Boström och är verksamma på institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. (uppsatser.se)
 • Bingbing Liu tillbringade åren 1999-2001 i Umeå som postdoktor vid institutionen för fysik och har ända sedan hon återvände till Kina fortsatt sitt forskningssamarbete med Umeå universitet. (umu.se)
 • 11 818 studenter har fått besked om att de antagits till en utbildning vid Linköpings universitet i höst - en ökning med 1 procent från föregående år. (sverigesradio.se)
 • Umeå universitet är en inspirerande miljö för omkring 4 000 anställda och drygt 30 000 studenter. (umea.se)
 • Det är också en dag då eleverna kan få svar på de frågor som de funderar på av våra studenter och lrare, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. (umea.se)
 • Man har skrivit ett avtal för studerandeutbyte och förutom ökade kunskaper inom högtrycks- och nanoteknikområdet har samarbetet gett studenter och forskare vid Umeå universitet impulser från den kinesiska kulturen och det snabbväxande kinesiska vetenskapssamhället. (umu.se)
 • Ytterligare sex arter hotas och kommer att kräva särskilda naturvårdsinsatser för att överleva enligt Anouschka Hof, tidigare forskare vid Umeå universitet, som utvecklat en ny analysmetod. (mynewsdesk.com)
 • Forskare vid Linköpings universitet har kommit fram till att kycklingars förmåga att klara svårare inlärningstester är ärftlig. (sverigesradio.se)
 • Forskare vid Linköpings universitet kan ha kommit närmare svaret på vad sjukdomen IBS (känslig tarm) beror på. (sverigesradio.se)
 • Deltagare i forskningen är lärare, skolledare (rektor och förskolechef), områdes- och förvaltningschefer samt vetenskaplig ledare i Piteå kommun, elever i grund- och gymnasieskolan, samt forskare/lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. (pitea.se)
 • De som anländer med bussar hälsas välkomna av forskare och doktorander från Umeå universitet, bland annat Fredrik Almqvist, som ursprungligen kommer från Skellefteå, och Erika Sandow, som härstammar från Lycksele. (umea.se)
 • Mary Powells kontakter med ekologiska forskare vidUmeå universitet sträcker sig tillbaka mer än 25 år i tiden. (umu.se)
 • Forskning vid Umeå universitet och SLU visar att detta kan orsaka upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton på grund av ändrad struktur i den akvatiska näringskedjan. (mynewsdesk.com)
 • Detta enligt forskning gjord vid Umeå och Uppsala universitet som beskrivs i tidskriften Science Signaling. (mynewsdesk.com)
 • Men utmaningarna är många och vi arbetar vidare för att nå ännu högre kvalitet - inom både forskning och utbildning, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet. (umea.se)
 • CER står som värd när en delegation från Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads universitet kommer till Sundsvall för att diskutera pågående forskningsprojekt och framtida samarbeten. (miun.se)
 • Resultat från forskning vid Umeå universitet som beskrivs i tidskriften Nature Communications kastar nytt ljus på Epstein-Barr virusets (EBV) cancerframkallande egenskaper. (umu.se)
 • Många biologer jobbar inom forskning och utbildning vid universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasier. (gu.se)
 • Denna skrift är avsedd att ge en kortfattad och översiktlig bild av den forskning som bedrivits vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet under 2003. (gu.se)
 • På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen INNAN VI BLEV UNIVERSITET 1842-2004. (miun.se)
 • Den 1 juli 2017 tillträde Åsa Karlsson Sjögren som ny dekan vid den humanistiska fakulteten, Umeå universitet. (umu.se)
 • Filosofie doktorsexamen , Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Magisterexamen , Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Malmö högskola blev den 1 januari Malmö universitet och med start i måndags gratulerade vi dem på ett nytt sätt. (akademiskahus.se)
 • Det skulle innebära att Örebro universitet förlorar sin status som universitet. (sverigesradio.se)
 • Örebro endret status fra högskole til universitet i 1999. (uio.no)
 • Kursen går på kvartsfart, distans och innehåller fem närträffar (vardag eller helgdag) vid Karlstads universitet. (kau.se)
 • Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat uppkomsten av nya marknader. (kau.se)
 • I och med att Umeå universitet nästa år firar sitt 50-årsjubileum blir detta sista året som universitetet kan stoltsera med en plats på listan. (umea.se)
 • Det visar Marie Nordström, Umeå universitet, i sin avhandling. (umu.se)
 • Det visar att Umeå universitet är mycket attraktivt bland studenterna, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet. (umea.se)
 • En ny studie visar på ett rekordstort förtroende för universitet och högskolor. (liu.se)
 • Högskoleverkets nya chef Anders Flodström vill minska antalet universitet i Sverige från dagens 14 till 5. (sverigesradio.se)
 • Examensarbetet kan också vara förlagt till andra universitet i Sverige eller utomlands. (gu.se)
 • I en intervju i Sveriges radio P4 Blekinge berättar historikern Martin Hårdstedt, Umeå universitet, om finländarnas betydelse för Sverige och för Olof. (umu.se)
 • Professor i Slöjd , Göteborgs universitet, Sverige. (gu.se)
 • Vi är inte bara det högst rankade svenska lärosätet på listan, utan också det universitet i Norden som faller bäst ut. (umea.se)
 • Sök bland 308125 uppsatser från svenska högskolor och universitet! (uppsatser.se)
 • Resan gick slutligen till Beijing där vi tyvärr måste ställa in ett besök vid ett universitet men fick ett mycket insiktsgivande möte med en företrädare för Institutet för tillväxtpolitiska studier vid svenska ambassaden. (hb.se)
 • Sök bland 370796 uppsatser från svenska högskolor och universitet! (uppsatser.se)
 • Som ett resultat av hennes vetenskapliga excellens och samarbete med Umeå universitet tilldelades hon år 2004 "Kempe award for Distinguished Ecologists", ett pris som utdelas i samarbete mellan Kempestiftelsen, Umeå universitet och SLU i Umeå. (umu.se)
 • Hur utvecklar man ett modernt universitet? (miun.se)
 • På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. (gu.se)
 • I höst startades därför en ny utbildning inom spelutveckling på Göteborgs universitet. (gp.se)
 • Enligt Staffan Björk är det framför allt seniora programmerare som saknas och för att råda bot på den bristen startade Göteborgs universitet i höst programmet game design and technology. (gp.se)
 • Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. (hb.se)
 • Biologiutbildningen vid Göteborgs universitet tillhör en av de mest populära i landet och har mycket hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering. (gu.se)
 • Vid Göteborgs universitet erbjuder alla studievägledare såväl generell vägledning som vägledning i det egna utbildningsområdet. (gu.se)
 • Filosofie kandidatexamen i Pedagogik (4 terminer) Psykologi (2 terminer), Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Sedan 2018 är jag aktiv medlem i nätverket GU-CAS, som är ett Critical Animal Studies-nätverk inom Göteborgs universitet. (gu.se)
 • Vi på Akademiska Hus vill därför gratulera alla som arbetet hårt för detta och alla er som nu får möjlighet att arbeta, forska och studera vid Malmö universitet. (akademiskahus.se)
 • Umeå universitet - ett av landets största utbildningsuniversitet som erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer. (umea.se)
 • Redaktörerna Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, inleder kort. (liu.se)
 • Jan Lindhe var 34 när han 1969 rekryterades från Umeå universitet för att bli professor i parodontologi i Göteborg. (gu.se)
 • Professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett tildeles fredag 16.oktober tittelen som æresdoktor av Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet. (uio.no)
 • Professor Stewart R Clegg, professor i organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney i Australien kommer, på initiativ av docent Nils Wåhlin och professor Maria Bengtsson, båda Företagsekonomi, att installeras som hedersdoktor vid Umeå universitet i samband med årets högtid. (umu.se)
 • En stor del av vårt arbete handlar om vad denna minskning i födovävseffektivitet kan få för effekter" säger Agneta Andersson, professor i marin ekologi vid Umeå Universitet och koordinator för EcoChange. (umu.se)
 • Vid 30 grader handlar det om 20 procent, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Professorn och överläkaren Fredrik Nyström berättar om en ny studie gjord vid Linköping universitet. (sverigesradio.se)
 • Rankningarna innehåller både internationella och nationella rankningstabeller av universitet och ämnen. (su.se)
 • Studera på ett universitet där allt är möjligt! (lnu.se)
 • Umeå Universitet rankas på 26:e plats i världen inom Art & Design i QS World University Rankings - en klättring på listan som få kan mäta sig med. (umu.se)
 • Umeå universitet intog plats 289 på denna lista. (umea.se)
 • SVT var på plats den 1 december när Umeå universitet och Västerbottens läns landsting invigde länets första undervisningsmottagning. (umu.se)
 • 2017-05-17] På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. (umu.se)
 • Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljades nyligen totalt ca 6,2 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning. (umu.se)
 • Hon är examinerad miljö- och hälsoskyddsinspektör från Umeå universitet och arbetar numera i Kristinehamn, där paret bor i väntan på äventyret. (umu.se)
 • För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post [email protected] , telefon 013 28 6655. (liu.se)
 • För mer information se https://www.isv.liu.se/?l=sv , kontakta Magnus Dahlstedt, e-post [email protected] , telefon 011-363237. (liu.se)
 • Av 37 universitet och högskolor ökar 18 sin antagning i höst jämfört med höstterminen 2016, däribland Umeå universitet. (umea.se)
 • I dag promoveras 100 nya doktorer vid Linköpings universitet, berättar ceremonimästare Camilla Smedberg. (sverigesradio.se)
 • Tyvärr är det ont om bra exempel i läroböcker och i undervisning på gymnasieskolor och universitet. (umu.se)
 • För att främja området ska Umeå universitet bl.a. bygga upp UMIT Research Lab i en strategisk satsning på beräkningsteknik, visuell simulering och optimering. (umu.se)
 • Listan fokuserar på unga universitet med lovande utsikter. (umea.se)
 • Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig , men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd. (uio.no)