• S v l ultraviolett str lning som synligt ljus (framf r allt i det vita och bl v gl ngdsomr det) r en starkt bidragande orsak till blekning av golv, mattor, m bler och andra inredningsobjekt i bost der och p arbetsplatser. (solfilmsspecialisten.se)
 • Solskyddsfilm kan d mpa de tre faktorerna v rmestr lning, synligt ljus och framf r allt UV-str lning, och r knas som den effektivaste produkten f r att undvika blekning av material. (solfilmsspecialisten.se)
 • Absorberar ultraviolett ljus som g r oljan bra att anv nda som sololja. (magicofnature.se)
 • Infrar tt ljus ( ven kallat v rmestr lning) r i omr det 740nm 1mm ( Infrar d_str lning ). (fysik.org)
 • om det r r tt ljus n r det r morgon/kv ll f r solens str lat studsar mot olika molekyler, s borde ju teoretiskt s tt himmelen vara lila mitt p dagen eftersom d r det mindre antal molekyler som ljuset studsas p och enligt ljusspektrumet r lila den kraftfullaste f rgen innan det blir vitt ljus. (fysik.org)
 • Solen str lar i vitt ljus (se nedan). (fysik.org)
 • Dessutom finns det infrar tt ljus, sk IR-str lning, och ultraviolett ljus, sk UV-str lning. (gbgzoo.se)
 • 3) Ljus sand reflekterar cirka 15-25 % av UV-str lningen. (thailandkusten.com)
 • Ultraviolett (UV) str lning r, liksom synligt ljus, r ntgen och radiov gor, en sorts elektromagnetisk str lning. (thailandkusten.com)
 • UV-str lningens v gl ngder r n got kortare n de f r synligt ljus. (thailandkusten.com)
 • Utan ultraviolett ljus kan dlan f skador i skelettv vnaden. (horsfieldii.com)
 • L s om olika typer av str lning - joniserande och ickejoniserande str lning, anv ndningsomr den som r ntgen och ultraljud, och om vilka faror str lning kan inneb ra. (lankskafferiet.org)
 • Eller skiljer det mellan olika typer av str lning? (fysik.org)
 • Solskyddsfilm erbjuder emellertid maximalt skydd mot ultraviolett str lning, v rme och solljus. (solfilmsspecialisten.se)
 • Solglas gon utg r dock inte ett fullst ndigt skydd eftersom UV-str lning kommer in mellan b garna och ansiktet och koncentreras av hornhinnan mot gats lins. (thailandkusten.com)
 • Genom att samtidigt anv nda b de solglas gon och kontaktlinser med inbyggt UV-skydd har man skaffat sig ett effektivt skydd mot UV-str lningen s ger Peter Karvik, optiker i Lidk ping. (thailandkusten.com)
 • Sedan livet uppstod p jorden har ozon (O 3 ) fungerat som skydd mot solens ultravioletta str lning (UV-str lning). (nordicgnosticunity.org)
 • ven om denna sammanpressade tjockleken p ozonskiktet r tunt utg r de ett effektivt skydd mot ultraviolett str lning. (nordicgnosticunity.org)
 • Solskyddsfilm inneh ller ett UV-filter som n stan helt absorberar den ultravioletta str lning som n r f nster och glasd rrar. (solfilmsspecialisten.se)
 • Klart enkelglas (3-6 mm) filtrerar bort 23-28 % av den ultravioletta str lningen. (solfilmsspecialisten.se)
 • Solskyddsfilmer eliminerar 98-99 % av den ultravioletta str lningen (i v gl ngdsomr det mellan 300 och 380 nanometer). (solfilmsspecialisten.se)
 • T nk p att alltid skydda gonen mot solens ultravioletta str lar, s rskilt under sommaren. (thailandkusten.com)
 • Laserstr lningen finns inom hela omr det f r optisk str lning fr n ultraviolett till infrar tt. (teknologiskinstitut.se)
 • 3 I denna lag avses med joniserande str lning: partikelstr lning eller elektromagnetisk str lning som har tillr cklig energi f r att jonisera materia, och icke-joniserande str lning: optisk str lning, elektromagnetiskt f lt eller ultraljud. (notisum.se)
 • p annat s tt fysiskt eller icke-fysiskt hantera ett radioaktivt material eller en teknisk anordning som inneh ller ett radioaktivt mne, om hanteringen inte omfattas av 1 men kan orsaka att m nniskor eller milj n uts tts f r en kad exponering f r joniserande str lning, 3. (notisum.se)
 • 4. p annat s tt fysiskt hantera en teknisk anordning som kan alstra joniserande str lning, om hanteringen inte omfattas av 3 men kan orsaka att m nniskor eller milj n exponeras f r joniserande str lning. (notisum.se)
 • 1 Denna lag g ller s v l joniserande som icke-joniserande str lning. (notisum.se)
 • 4. exponering f r joniserande str lning som sker ovan mark fr n radioaktiva mnen i den or rda jordskorpan. (notisum.se)
 • 3. har tilldelats s rskilda uppgifter vid en radiologisk n dsituation och d rf r kan komma att exponeras f r joniserande str lning. (notisum.se)
 • Eftersom joniserande str lning r skadlig f rs ker man alltid minimera dosen. (fysik.org)
 • H r ger Str ls kerhetsmyndigheten r d om vad man ska t nka p n r man vistas i solen och hur man skyddar sig fr n solens farliga str lning. (lankskafferiet.org)
 • B de Arbetsmilj verket och Str ls kerhetsmyndigheten f reskriver dokumenterad kompetens f r en s ker hantering. (teknologiskinstitut.se)
 • IR-str lning anv nds framf rallt som v rmek lla i terrarium. (gbgzoo.se)
 • M nniskan exponeras f r UV-str lningen framf r allt fr n solen men ven fr n konstgjorda str lk llor som t.ex. (thailandkusten.com)
 • Det r sv ra fr gor ni st ller! (fysik.org)
 • Mikrov gor fr n mobiltelefoner inneh ller ganska lite energi men man kan t nka sig att det blir en mycket liten uppv mning n r str lningen absorberas av n got som finns n ra en s ndande telefon. (fysik.org)
 • Det synliga ljuset och UV-str lningen r de delar av spektrat som r mest intressanta vad det g ller belysningen i terrarium. (gbgzoo.se)
 • Naturlig sol inneh ller UV-B str lning och det r vad som kr vs f r att vitamin D3 ska tas upp av kroppen och i sin tur p verka kalciumupptaget. (horsfieldii.com)
 • Lila ligger ju intill det icke synliga ultraviolett ( Ultraviolett_str lning ). (fysik.org)
 • 11 Med kosmetiskt solarium avses i denna lag en teknisk anordning f r att kosmetiskt exponera m nniskor f r ultraviolett str lning i syfte att g ra huden m rkare. (notisum.se)
 • Kan GSM-str lningen vara farlig f r m nniskor? (fysik.org)
 • Jag trodde att saker och m nniskor inte blev radioaktiva av str lningen i sig utan av att man f r radioaktiva partiklar i sig eller p sig. (fysik.org)
 • UVA-str lning r det som g r oss m nniskor solbr nda. (gbgzoo.se)
 • UVB-str lning beh vs f r att b de m nniskor och reptiler ska kunna bilda det livsviktiga vitaminet D3 i huden. (gbgzoo.se)
 • UVC-str lning r varken nyttig f r m nniskor eller reptiler. (gbgzoo.se)
 • Man skall skilja p den str lning (normalt gammastr lning som har l ng r ckvidd) man uts tts f r vid t.ex. (fysik.org)
 • UV-str lning fr n solen inneb r b de nytta och risker f r v r kropp. (lankskafferiet.org)
 • Kronisk exponering f r UV-str lning inneb r kad risk f r flera gonsjukdomar, t.ex. (thailandkusten.com)
 • Anledningen till att det heter UV-filter r d rf r det tar bort ultraviolett str lning vilket skall ge dig renare f rger och mindre dis i bilden. (objektivguiden.se)
 • Senare i programmet ber ttades om Marie Curies forskningslabb d r tak, inredning och prylar alla blivit "kontaminerade" av str lning och var farliga fortfarande. (fysik.org)
 • 1 Syftet med denna lag r att skydda m nniskors h lsa och milj n mot skadlig verkan av str lning. (notisum.se)
 • Det r emellertid sv rt att f rest lla sig att denna lilla uppv rmning skulle vara skadlig - man kan s kert f en st rre uppv rming av t.ex. (fysik.org)
 • Den str lning som l cker in mellan ansiktet och glas gonb garna kan vara mer skadlig n den som tr ffar hornhinnan rakt framifr n. (thailandkusten.com)
 • Man b r vara lika m n om gonen som man r medveten om att skydda huden mot kraftig str lning, s ger professor Per S derberg, Institutionen f r Neurovetenskap/oftalmiatrik, Akademiska sjukhuset, Uppsala. (thailandkusten.com)
 • P sikt kan UV-str lningen ka risken att drabbas av hudcancer (malignt melanom, skivepitel- och basalcellscancer) och g ra huden rynkig. (thailandkusten.com)
 • Vilken sorts str lning man utsatts f r har ingen betydelse. (fysik.org)
 • absorption , verf ring av energi fr n str lning till materia. (su.se)
 • Men igen, f r att g ra n got radioaktivt kr vs en k rnreaktion, normal str lning (alfa-, beta- och gamma-str lning) ger inte upphov till radioaktivitet. (fysik.org)
 • L ngvarig UV-str lning fr n solen bidrar till utveckling av grumlingar i hornhinnan och g r att linsen i gat grumlas, dvs gr starr. (thailandkusten.com)
 • P hav och sj kar exponeringen f r ultraviolett str lning fr n solen upp till hela 30 % p grund av reflexerna i vattenytan. (thailandkusten.com)
 • Dess inneh ll kan uppfattas som sv rt att f rst , men det f r inte hindra oss att ta del av det. (apg29.nu)
 • Bindningsenergin f r molekyler r av storleksordningen eV, s str lningen kan inte jonisera. (fysik.org)