• U nder kalla kriget var hotbilden mot Europas demokratier lätt att tolka och förstå. (hokmark.eu)
 • nder den kalla och blåsiga årstid som nu råder prioriteras säkerheten högt av alla seriösa båtfiskare. (fiskejournalen.se)
 • U nder kalla vintermånader längtar vi efter varmare temperaturer, solsken och en fantastisk grillsäsong - för visst har grillandet blivit en viktig del av våra svenska sommartraditioner. (helgbutiken.se)
 • Mardr mmen terv nder. (rawa.org)
 • Boken b rjar med Ulrika som tillsammans med sina tv sm pojkar terv nder till barndomens strand, d r hon tillbringade en dramatisk sommar tillsammans med sin v ninna och hennes familj. (boktipset.se)
 • M nniskor ver hela v rlden, s rskilt i U. S. A., vill inte till ta Bush att anv nder den september 11 terrorist attentat f r att kunna tillbringa krig och katastrof p fattiga l nder I demokratis namn. (rawa.org)
 • Enligt U-teorin eller Teori U f r vi m nniskor en riktigare och mer nyanserad uppfattning om saker och ting, ifall vi s ker oss ner t i psyket till vanligtvis icke-medvetna s tt att uppfatta och tolka en situation och d rmed att ppna oss f r helt nya l sningar. (psykologiguiden.se)
 • D f rv ntas minst en miljard m nniskor i ver 100 l nder delta i v rldens st rsta klimatmanifestation. (wwf.se)
 • lantsare som fick s tta livet till: precis den sortens m nniskor allts som Vanhanen - eller hans mindre sofistikerade meningsfr nder - antagligen ville bli av med i rasf r dlingens namn. (reocities.com)
 • U nder veckan i lägret möter vi en generation uppvuxen i flyktingläger. (jennywrangborg.se)
 • U nder de senaste månaderna har situationen i Sudan fått stor uppmärksamhet. (clarte.nu)
 • U nder de senaste månaderna har en aktivist och akademiker högst påtagligt stökat till det för säkerhetsorganisationerna i den indiska delstaten Chhattisgarh. (sydasien.se)
 • Vi anv nder cookies f r att ge dig b sta m jliga upplevelse p sajten. (adlibris.com)
 • Genom att forts tta godk nner du att vi anv nder cookies. (adlibris.com)
 • P Grannar anv nder vi cookies f r att optimera v r webbplats f r en b ttre upplevelse. (grannar.se)
 • I en h rt ansatt lantbrukarfamilj i 1970-talets Sm land ser sonen Klas faderns f rtvivlan ver de magra krarna och grannar som v nder honom ryggen. (legimus.se)
 • Det r U. S. A.:s regering som vill ha krig, Amerikanska folket och hela v rlden vill har fred! (rawa.org)
 • U nder hela försommaren har Gotlandsupproret propagerat för lägre färjepriser till och från Gotland. (frihetssmedjan.se)
 • Det här nyrenoverade ekonomihotellet har 115 rum, ny modern receptionen, platt-TV-apparater, egna badrum, avgiftsbelagd och begränsad parkering u nder tak, rum för gäster med nedsatt rörelseförmåga och kostnadsfritt wifi i hela hotellet. (accorhotels.com)
 • Iraks befolkning har lidit oerh rt mycket under Saddam och den nuvarande regeringen men det betyder inte att dom vill bli r ddat av U. S. A. och dennes f rfundsmedlemar genom ett nytt krig. (rawa.org)
 • Och varf r r det att U. S. A. , som uppfattar sig som demokratis f rsvarare, inte bryr sig om millioner freds lskare v rlden runt som t gar mot ett nytt krig. (rawa.org)
 • N u i sommar flyttar ett nytt koncept i n, den 16 juli öppnar nämligen Folkets Orangeri. (malmofolketspark.se)
 • Jönköping/Habo/Mullsjö/Vaggeryd U nder den sena ste veck an star tades det två nya företa g i Jönköpingstrakten, bland annat ett nytt IT-bolag. (jp.se)
 • U nder 2019 ökade arbetslösheten på bred front. (arbetsformedlingen.se)
 • L-immaġni tal-qamar u l-art fil -istess immaġini kien 4 Frar 2019 Il-satellita Ċiniża Longjiang-2 kien wara l-qamar u fotografat l-art li jidher li huwa ħafna iżgħar fir-rokna t'isfel dritt. (apg29.nu)
 • U nder tiden har människor blivit våldtagna, grovt misshandlade eller rånade. (aftonbladet.se)
 • Av de sex utkast som prövades av miljö- och jordbruksutskottet under 2017 ha ndlade två om miljöpolitik (artikel 192 i fördraget om Europeiska u nionens fun ktionssätt, nedan EUF-fördraget ), ett om jordbrukspolitik ( artikel 43 EUF-fördraget), ett om tillnärmning av lagstiftning ( artikel 114 EUF-fördraget) och ett om statistik som behövs för unionens verksamhet ( artikel 338 EUF-fördraget). (riksdagen.se)
 • U nder vernissagen till konstutställ-ningen Vet hut Bush! (clarte.nu)
 • Det r ostridigt att U.B. arbetar i Bryssel sedan h sten 1998 och att hon hyr en l genhet d r. (notisum.se)
 • Fr n ett smutsigt barnhem i Indien anl nder Maja till sommarhuset i Bohusl n. ret r 1969, en tid full av framtidstro. (boktipset.se)
 • nder takåsarna ligger det lantliga badrummet där varje kvadratcenti meter utnyttjats till fullo. (skonahem.com)
 • Av U.B:s egna uppgifter framg r att hon tillbringar 80-100 n tter per r i Sverige och att hon d huvudsakligen bor i l genheten p Riddargatan. (notisum.se)
 • varken uppfyller kriteriet under 1 eller r etablerad i n gon annan EES-stat men anv nder sig av en satellituppl nk bel gen i Sverige, 3. (notisum.se)
 • Omst ndigheterna i nu aktuellt rende r i stort desamma som i ovan redovisat avg rande, dock med den skillnaden att U.B. avser att bos tta sig i l genheten inom cirka ett och ett halvt r. (notisum.se)
 • Grunderna f r indexber knigar kan variera mellan l nder. (stat.fi)
 • Danmark, Storbritannien och Tyskland n mns som l nder som har ambiti sa klimatm l, minskning med 40 % det n rmaste decenniet. (ecoprofile.se)
 • Hmm nu l ter det som grannen har s nder n tt m ste g kolla va han g r d r ute. (nogg.se)
 • S fort dom m rker att dom h ller p att tappa allt s v nder dom p klacken. (piratpartiet.se)
 • ver 30 rs erfarenhet av jordbruk i U-l nder ledde till att Conway f reslog att f rkasta terminator teknologin som Monsanto f r tillf llet h ller p att utveckla. (konsumentsamverkan.se)
 • Hans makt smulades s nder och innan h sten kom drevs Kuomintang bort fr n fastlandet. (marxists.org)
 • U.B. har gjort g llande att hon har behov av l genheten som permanentbostad, i vart fall fr n och med h sten 2014. (notisum.se)
 • Anledning saknas att ifr gas tta U.B:s. uppgift om hennes m jlighet att g i pension h sten 2014 och att hon d har f r avsikt att permanent bos tta sig i l genheten. (notisum.se)
 • nder måndagen presenterade statsminister Stefan Löfven Sveriges nya regering med tillhörande ministerposter. (fiskejournalen.se)
 • Hyresv rden L.E sade upp hyresavtalet med U.B och angav som grund f r upps gningen att U.B. saknade behov av pr vningsl genheten och att det d rf r inte skulle strida mot god sed i hyresf rh llanden eller eljest vara osk ligt mot henne att hyresf rh llandet upph rde. (notisum.se)