• moral rights ) är vid sidan om ekonomisk upphovsrätt en del av upphovsrättslagstiftningen i bland annat flertalet europeiska länder. (wikipedia.org)
 • Ecsite är det Europeiska nätverket av science centers och museum i 50 länder. (lu.se)
 • Att risken inte var lägre hos TEDDY-barn under fem års ålder i Sverige och Finland skulle kunna bero på den höga förekomsten av autoimmun diabetes i dessa länder. (lu.se)
 • Våra bilförsäkringar gäller i Sverige och de länder som är anslutna till Grönt kort Här ingår trafikolycksfallsförsäkring, assistans- och hyrbilsförsäkring samt försäkring som helt eller delvis ersätter din självrisk vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada. (netlify.app)
 • U tifrån en populationsbaserad (n = 250 000) studie från Västsverige beräknas varje år 1 av 1 000 individer insjukna med synligt blod i urinen, d et v ill s äga c irk a 9 000 individer per år i hela Sverige. (cancercentrum.se)
 • Som en del av en bakomliggande utredning har man parallellt studerat huruvida finska myndigheter kan begränsa konsumenter från att överföra pengar till utländska aktörer, i länder som exempelvis Malta eller Gibraltar. (abcnyheter.se)
 • Av de 179 länder som rapporten omfattar - de flesta så kallade mikrostater, exempelvis små öriken, ingår inte - klassas 92 stycken eller drygt 51 procent som autokratier. (smp.se)
 • Och på varningslistan över länder där det pågår en autokratisering, en negativ utveckling ur demokratisynpunkt, står exempelvis Polen och Tjeckien men också en rad G20-länder: Brasilien, Indien, Turkiet - och USA, som ju länge setts som en av den liberala demokratins främsta fanbärare. (smp.se)
 • 18 juni 2019 - År 2050 kommer över hälften av världens befolkningstillväxt att koncentreras till bara nio länder: Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa, För första gången i historien bor majoriteten av världens befolkning i städer. (netlify.app)
 • Och ser man till andelen av världens befolkning som bor i dessa odemokratiska länder så är den ännu större, 54 procent. (smp.se)
 • Jordens enligt prognosen väntas 183 länder få en negativ befolkningstillväxt fram till sekelskiftet. (netlify.app)
 • SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö bedriver pedagogisk upplevelseverksamhet för skolor och allmänheten om miljö, natur, kultur och hav. (lu.se)
 • Designen kallas också ibland en boulevard Mellan korsningarna vid vissa delar av vägskyltarna är installerade som möjliggör en U-sväng på en viss plats eller under intervallet som anges på bilden. (netlify.app)
 • Många länder i Europa har börjat använda systemet då man har kunnat se en snabbare utveckling hos juniorerrna. (skellefteasquash.se)
 • Vid det avslutande toppmötet deltog stats- och regeringschefer från 120 länder. (wikipedia.org)
 • 3. U-sväng i begränsat utrymme med angränsande territorium. (netlify.app)
 • När du svänger åt vänster eller tar en U-sväng utanför korsningen måste föraren Kolla bakomvarande,hitta en lämplig plats t ex en parkeringsficka,busshållplats,en korsning eller gör en u-sväng om vägen är tillräckligt bred! (netlify.app)
 • Jesse Sobovitch placerade sig på en 4:e plats i ungdomsklassen U-18. (pederskrivaresskola.se)