• En svaghet i studien är att antikroppar mot tyreoperoxidas inte kontrollerats. (janusinfo.se)
  • Bestämning av IgG antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH -receptor (TRAK) är indicerat vid misstanke om autoimmun tyreoideasjukdom. (norvia.se)
  • För att undersöka om till exempel en autoimmun sjukdom är orsaken testar läkaren ofta också halten av antikroppar mot tyreoperoxidas, så kallade TPO-antikroppar. (nseo-sw.men)
  • De nämns även som tyreoperoxidas-antikroppar som då förkortas TPOAk. (kurera.se)
  • TPOAk (tyreoperoxidas-antikroppar), TGAk (tyreoglobulin-ak) och TRAk (TSH-receptor-antikroppar) är antikroppar som kan angripa sköldkörtelvävnad. (hypotyreos.info)
  • Järnbrist försämrar sköldkörtelfunktionen genom att reducera aktiviteten hos enzymet tyreoperoxidas (TPO), ett sköldkörtelspecifikt peroxidas som är förankrat vid den apikala membranytan hos follikulära sköldkörtelceller. (gianlucatognon.com)
  • Syntesen av T4 & T3 = beroende av jodid, vilket efter upptag i tyreoscyten oxideras & organifieras ( binder Tg) vid den apikala ytan i reaktioner där H2O2 + enzymet tyreoperoxidas (TPO) deltar. (medicinanteckningar.se)
  • Jod når kroppen i formen Na+/I-. Jodiden katalyseras av tyreoperoxidas till jod i sköldkörteln. (wikipedia.org)
  • Sköldkörtelns celler samlar upp tyrosin och salt (Na+/I-). I cellerna katalyseras saltets jodid till jod av tyreoperoxidas . (wikipedia.org)
  • TPO-ak = Tyreoperoxidas antikroppar - antikroppar mot membranbundet folikelenzym. (viss.nu)
  • Vid labmässig hypotyreos kan man överväga att gå vidare med TPO-antikroppar (anti-TPO: Tyreoperoxidas antikroppar - antikroppar mot ett membranbundet enzym). (viss.nu)