• Ordet "små" i tunntarm, därför hänvisar till dess diameter, snarare än dess längd, eftersom den lilla tarmen är mycket mindre än omkring tjocktarmen. (halsanet.com)
 • Bäckenreservoar är en operationsmetod som innebär att man tar bort tjocktarmen och ändtarmen och istället skapar en behållare av tunntarm som läggs i lilla bäckenet - en bäckenreservoar. (magotarm.se)
 • Normalt produceras B-vitamin i en hel och fin tunntarm, och det är bland annat är viktigt för ämnesomsättningen , immunförsvaret och celldelningen - samt nervsystemet . (mittnyaliv.se)
 • Fodrar du med stora m ngder st rkelse r risken stor att fodret inte hinner sm ltas i mage och tunntarm. (hippson.se)
 • Men vi har för kort tunntarm för att vara vegetarianer. (annahallen.se)
 • Under operationen uppstod en skada på patientens tunntarm till följd av en avvikande inställning på den utrustning som användes. (jnytt.se)
 • När patientens urinblåsa och prostata tagits bort, rekonstrueras urinblåsan med hjälp av en bit av patientens tunntarm. (meetingsinternational.se)
 • Proceduren innefattar att forma en del av patientens tunntarm till att forma en ny urinblåsa. (wikipedia.org)
 • Tunntarm kallas intestinum tenue på latin. (wikipedia.org)
 • tunntarm, intestinum tenue , hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen. (ne.se)
 • Ordet "små" i tunntarm, därför hänvisar till dess diameter, snarare än dess längd, eftersom den lilla tarmen är mycket mindre än omkring tjocktarmen. (halsanet.com)
 • Bäckenreservoar är en operationsmetod som innebär att man tar bort tjocktarmen och ändtarmen och istället skapar en behållare av tunntarm som läggs i lilla bäckenet - en bäckenreservoar. (magotarm.se)
 • Kolhydraterna tas inte upp i magsäck och tunntarm utan bönorna smälts först i tjocktarmen, där de blir mat till våra vänner tarmbakterierna. (wordpress.com)
 • En gastroenterisk fistel kan uppkomma som iatrogen skada vid anläggning av en gastrostomi genom att även kolon eller tunntarm perforeras i sa-mband med punktering av bukvägg och ventrikel. (lakartidningen.se)
 • Esophagus, ventrikel, duodenum, tunntarm, colon och rektum resektat med cancer frågeställning skall ej klippas upp av kirurgen utan skall inkomma färska till patologi och cytologilaboratoriet, skall helst hanteras direkt av patologen, alternativt kan de ligga ett par timmar i kylskåpet med ispåsar i burken tills den primära hanteringen sker. (karolinska.se)
 • Metastasförekomst och metastasernas lokalisation varierar med de olika NET-typerna, och är låg för ventrikel, duodenum, appendix och rektum, medan den är hög för pankreas, tunntarm och kolon. (cancercentrum.se)
 • Om du har fått en stomi på tjock- eller tunntarm. (netdoktor.se)
 • En bit tunntarm fick ersätta urinblåsan samt mineralbrist och impotens som en följd av det samt stomi och upprepat tarmvred. (newsvoice.se)
 • Det innebär att sista biten av kvarvarande tjock- eller tunntarm omformas till en reservoar som fästs vid analkanalen. (cancerfonden.se)
 • Ileum är det latinska namnet för tunntarm. (ilco.nu)
 • Dom opererade bort nästan en meter av min tunntarm samt blindtarmen. (ludmilla.se)
 • Kornets energi är mer svårupptaglig i hästens tunntarm (liksom majs). (krafft.nu)
 • Ju större kolhydrat, desto snabbare lämnar drycken magsäcken och din kropp kan ta upp energi från tunntarm till blodbanan. (fitnessbutiken.se)
 • Reservoaren konstrueras av tunntarm och töms med hjälp av en speciell ileostomikateter för reservoar cirka var 4:e timme. (vardhandboken.se)
 • Kirurgen konstruerar då en behållare av en bit tunntarm som ansluts till ändtarmsöppningen. (magotarm.se)
 • I andra hand g rs g llande att D.D. genom det beskrivna h ndelsef rloppet ut vat livsfarligt v ld, tillfogat M.M.Z. sv r kroppsskada samt visat s rskild h nsynsl shet och r het samt d rut ver av oaktsamhet grovt v llat M.M.Z:s d d. (notisum.se)
 • De undersökningar som kan bli aktuella vid en magtarmutredning är rektalisering, blodprovstagning , prov från bukvätska och träck , gastroskopi samt vävnadsprov från magsäck, tunntarm och ändtarm. (evidensia.se)
 • I vissa fall anläggs en kontinent urostomi som konstrueras av tunntarm och töms med hjälp av en speciell urostomikateter för reservoar cirka var 4:e timme. (vardhandboken.se)
 • För att den urkopplade resterande magsäcken och galla ska kunna tömma sig skapas även en nedre koppling mellan tunntarm och tunntarm. (ne.se)
 • Bäckenreservoar konstrueras av tunntarm och anläggs i bäckenet så att den kan tömmas via anus. (vardhandboken.se)
 • Typiskt för bandmaskarnas livscykel är att masken tillbringar vuxenstadiet i huvudvärdens tunntarm och larvstadierna i en mellanvärd. (evira.fi)
 • Ät hellre havrekornen hela, då kan de ge din tunntarm en välbehövlig "peeling" och sedan nära dina immunförsvarshöjande tjocktarmsbakterier. (phbalans.com)
 • Kalcium absorberas från tarmen dels 1) via en passiv process och dels 2) via en aktiv kalcitriolmedierad process i främst duodenum och tunntarm, vilken uppreglerar kalciumabsorptionen t ex vid graviditet och kalciumbrist. (internetmedicin.se)