• TNF alfa medverkar i inflammatoriska processer i kroppen, så genom att blockera dem kan inflammationen i kroppen minskas. (apoteket.se)
  • Patogenesen för post-inflammatorisk hypopigmentering tros vara sekundär till melanocyt cellytans uttryck av intercellulär adhesionsmolekyl (ICAM) -1 inducerad av inflammatoriska mediatorer såsom interferon-gamma, tumörnekrosfaktor (TNF)-alfa, TNF-beta, interleukin (IL) -6 och IL-7. (xn--pigmentflckar-jfb.se)
  • Simponi fungerar genom att blockera funktionen hos ett protein som kallas för "tumörnekrosfaktor alfa" (TNF α ). (apoteket.se)
  • Infliximab är en monoklonal antikropp - en typ av protein som binder sig till ett specifikt mål i kroppen som kallas TNF alfa (tumörnekrosfaktor alfa). (apoteket.se)
  • Inflectra fungerar genom att specifikt binda sig till TNF alfa (tumörnekrosfaktor alfa) och blockera dess funktion. (apoteket.se)
  • Patienter som inte fick fiskolja hade betydande ökningar av triglycerider, LDL, H (2) O (2) och MDA, som var förknippad med förhöjda TNF-alfa och IL-6. (zarahssida.se)
  • TNF-alfa , tumörnekrosfaktor alfa eller TNF , är ett cytokin som finns i flera celler i immunsystemet , och som bland annat fungerar nekrotiskt på tumörceller och är en central mekanism i immunförsvaret. (wikipedia.org)
  • En av dessa heter TNF-α (tumörnekrosfaktor alfa) och några vanliga Rematoid Artritläkemedel fungerar just genom att hämma TNF-α. (greatlife.se)
  • Golimumab är en monoklonal antikropp som binder till humana tumörnekrosfaktor-alfa-molekyler (TNF-α). (reumaliitto.fi)