• Förhindrar polymerisering av mikrotubuli genom att binda till tubulin, billigare alternativ till astrim europe. (sverige-apotek.life)
  • Vi avslöjar att kinesin-5 Cut7 i fissionjäst räknar Pkl1-förmågan att blockera kärnbildning genom att också associeras med y-TuRC och binda på liknande sätt till y-tubulin. (mediatekstore.com)
  • 2 Vincristine binder tubulin dimers, Och inhiberar assembly av microtubule structurer Colchicine inhiberar microtubuli polymerisation genom att binda till tubulin, Taxol hyper-stabiliserar microtubuli genom att binda till β subunit av tubulin. (slideplayer.se)
  • Denna mikrofotografi visar celler i odling märkta för tubulin. (blog-vitalika.ru)
  • Mikrotubuli bildar långa tunna rör av proteinet tubulin. (docplayer.se)
  • Den omfattande fördelningen av mikrotubuli kan verkligen uppskattas i ljusmikroskopet efter immunmärkning för tubulin med fluoresceinmärkta antikroppar. (blog-vitalika.ru)
  • Tubulin är ett av flera små klotformiga proteiner. (wikipedia.org)
  • De består av proteinenheter kallade tubulin som var och en består av två proteiner. (leocoaching.se)
  • Dr John Roberts - Boyd Haley och alzheimers - Proteiner som binder nukleotider i hjärnan, tubulin och kreatinkinas (CK), får minskad nukleotidbindande förmåga och onormal fördelning i hjärnvävnad hos alzheimersjuka. (wikidot.com)
  • På engelska The phylogeny of the cetrarioid lichens with bifusiform spermatia and dorsiventral thalli which contain usnic acid is reanalysed using three parts of the genome, ITS rDNA, b-tubulin and GAPDH sequences. (lu.se)
  • En domän binder till tubulinpolymerer eller opolymeriserat tubulin. (blog-vitalika.ru)