• med 9 cirklar med 9 olika tryck på båda sidor och 9 metallhängen. (leklar.se)
 • Olika tryck på kuvertet kan alltså påverka mottagaren på olika sätt. (myblogg.se)
 • Ska verkligen arbeta vidare med att använda olika tryck och göra övertryck. (blogspot.se)
 • Våra grymma The Mountain t-shirts finns i hundratals olika tryck. (happyunicorn.se)
 • Så vill man vara helt säker bör en ögonläkare kontrollera trycket, särskilt om det finns andra i närmsta familjen (föräldrar eller syskon) som har grönstarr eller för högt tryck. (netdoktor.se)
 • Tryck kan definieras som p = F A {\displaystyle p={\frac {F}{A}}} eller p = d F n d A {\displaystyle p={\frac {dF_{n}}{dA}}} där p är trycket, F är kraften och A areans storlek. (wikipedia.org)
 • Om exempelvis övertrycket på mätinstrumentets referenssida uppgår till 1 bar absoluttryck, [skrivs 1 bar (a)], och trycket i till exempel en tryckluftstank uppgår till 10 bar (a), så kommer instrumentet som mäter tryckluftstankens tryck att visa 9 bar övertryck [skrivs bar(ö) i Sverige, internationell notation är bar (e), i USA och England skrivs det som bar (g)] eftersom dess referens utgår från 1 bar (a). (wikipedia.org)
 • Vattenpelaren åstadkommer ett tryck på sin bottenarea A som är P h = m g A {\displaystyle P_{h}={\frac {m\,g}{A}}} där Ph är det hydrostatiska trycket, m är vattnets massa och g tyngdaccelerationen. (wikipedia.org)
 • Trycket antas variera linjärt med temperatur, volym och mängd i enlighet med den ideala gaslagen p = n R T V {\displaystyle p={\frac {nRT}{V}}} där p: gasens absoluta tryck n: substansmängden (ämnesmängden) T: den absoluta temperaturen V: volymen R: allmänna gaskonstanten En verklig gas uppvisar ett mer komplext beroende av gasens tillståndsparametrar. (wikipedia.org)
 • När optikern talar om att man har högt tryck i ögat avser det trycket på vätskan i ögat, snarare än blodtrycket i ögat. (specsavers.se)
 • 12 Tryck i vätskor Om du dyker ner under vattnet så ökar trycket lika mycket på alla sidor om dig ju längre ner du simmar. (docplayer.se)
 • 13 Tryck i vätskor, forts Hydrostatiska paradoxen - Om man fyller två kärl med samma slags vätska och till samma höjd blir trycket vid botten lika stort, oavsett kärlens form och volym. (docplayer.se)
 • Lågt tryck i expansionskärl, hur öka trycket? (rospromlab.ru)
 • Om ni vill ha en annorlunda tejp, så kan ni köpa förpackningstejp med eget tryck. (myblogg.se)
 • Kombinera det med packpåsar med eget tryck och du kan packa alla dina varor som du ska skicka till kunder på ett mycket bra sätt. (myblogg.se)
 • Muggar och glas med eget tryck. (impira.se)
 • Den klarar enkelt tryck upp till 30 bar. (gardena.com)
 • Ett enkelt tryck och du ändrar motorkaraktär. (bike.se)
 • Denna artikel handlar om den svenska tryck- och yttrandefrihetsmodellen. (wikipedia.org)
 • Det är besvärligt att mäta tryck i absoluttryck eftersom instrumenteringen för att bli praktisk behöver ett vakuum som referens. (wikipedia.org)
 • Därför mäts tryck normalt i övertryck, medan konstruktioner av trycksatta system normalt beräknas i absoluttryck. (wikipedia.org)
 • Absolut tryck eller absoluttryck är det tryck som utgår från absolut vakuum, vilket är noll på skalan. (wikipedia.org)
 • Shanghairullarna har ocks ett helt annat tryck i scenografi och bilder. (russin.nu)
 • Grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten är ett särskilt skydd i Sverige för vissa publiceringar och vissa medier, bl.a. för tidningar, böcker, radio- och tv-sändningar, vissa webbsidor med mera. (wikipedia.org)
 • Ett maximalt tryck på 125 bar Driftsäker aluminiumpump Lämpad för måttligt till kraftigt nedsmutsade ytor på u. (xlbygg.se)
 • Ett maximalt tryck på 160 bar. (xlbygg.se)
 • Maximalt tryck 50 bar. (waveinn.com)
 • Det har varit ett konstant tryck den senaste veckan, men det är klart att det är några extra som ringer så här dagen före, säger Sven von Randow, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm. (fastighetstidningen.se)
 • Han har under senaste året vid 3-4 tillfällen fått ont / tryck över bröstkorgen. (idrottsdoktorn.se)
 • Tryck på kuvert gör så att brev och post som är viktiga att de öppnas snabbt verkligen gör det då man ser vilken räkning, personligt brev eller vad det är man fått på posten och öppnar det därför direkt istället för att slänga det i papperskorgen. (myblogg.se)
 • Tryck p knappen s d r n gon ni inte k nner. (russin.nu)
 • Dessa mekanismer är tänkta att så långt som möjligt skydda tryck- och yttrandefriheten. (wikipedia.org)
 • Anledningen till den här ordningen är att man på ett enkelt sätt kan avkriminalisera ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. (wikipedia.org)
 • Det svaga integritetsskyddet beror bl.a. på att personuppgiftslagen (PuL) åsidosätts av grundlagen och inte kan tillämpas samt på att brottet förtal, som ett av få tryck- och yttrandefrihetsbrott, har fått sträckas ut för att utgöra ett integritetsskydd som inte alltid är tillräckligt. (wikipedia.org)
 • den straffrättsligt begränsande brottskatalogen: endast tryck- eller yttrandefrihetsbrott som nämns i grundlag är brottsliga. (wikipedia.org)
 • Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar. (wikipedia.org)
 • Hur ser formeln för kraft och tryck ut? (lemshaga.se)
 • 7 Tryck Tryck = Kraft area Enhet N/m 2 Kallas Pascal förkortas Pa. (docplayer.se)
 • Mätningar och analyser av tryck, flöden, varvtal och eleffekt till pumparna i ÄPS har visat att trycksänkningen lett till 185 kW lägre effektförbrukning i pumparna vid oförändrat älvvattenflöde ut på nätet. (energihandbok.se)
 • 2 Tryck SML-SERIEN INDUSTRISTANDARD Industri tryckgivare med membran i rostfritt stål. (docplayer.se)
 • Blanda ihop alla ingredienserna till fyllningen och tryck ner en klick i varje hål. (ungaforaldrar.se)
 • tillverkarens rekommenderade max- och minitryck, ett tryck under det rekommenderade samt ett tryck över det rekommenderade. (trafikverket.se)
 • Jackan är utrustad med flera tuffa tryck framtill, på ryggen och på huvan samt en rejäl dragkedja som tillsammans med resåren garanterar en suverän passform. (fitnessbutiken.se)
 • Vi trycker den med ditt tryck i fullf rg med h g kvalitet. (impira.se)
 • För lågt tryck i systemet så att luft sugs in. (rospromlab.ru)
 • Om systemet behöver fyllas på eller har för lågt tryck. (rospromlab.ru)
 • Instrument för mätning av tryck är barometer och manometer. (wikipedia.org)
 • 4 Tryck SMC-SERIEN CAN-bus Robust tryckgivare speciellt framtagen för att användas i CAN-bus system. (docplayer.se)
 • Jag har högt tryck i ögonen (25), blivit remitterad till ögonläkare. (netdoktor.se)
 • 170904 Fråga: Jag blev remitterad till ögonläkare via min optiker pga högt tryck. (org.se)
 • Huvudartikel: Lufttryck Lufttrycket är det tryck atmosfären åstadkommer och lufttrycket avtar ungefär exponentiellt med höjden. (wikipedia.org)
 • 11 Över- och undertryck Övertryck - Ett tryck som är större än lufttrycket kallas för övertryck. (docplayer.se)
 • SI-enheten för tryck är pascal (1 Pa = 1 newton per kvadratmeter, N/m²). (wikipedia.org)