• Tropomyosin, tillsammans med troponinkomplexet, binder till aktinet i muskelfibrerna så att myosinets förmåga att binda till det regleras. (wikipedia.org)
 • aktin , myosin , tropomyosin och troponin . (wikipedia.org)
 • Det frisätter kalcium och inaktiverar samtidigt ett muskelavslappnande proteinkomplex (troponin/tropomyosin) vilket retar muskeln till en sammandragning. (socialstyrelsen.se)
 • För att kontraktion skall kunna ske så behöver aktinet blottas så att myosinhuvudena kan binda in, vilket sker då kalcium binder in till troponin , vilket får tropomyosin att flytta sig så att myosin och aktin kan interagera. (wikipedia.org)
 • När mängden kalciumjoner ökar, binder de till troponin som flyttar tropomyosin så att myosin kan fästa sina åror vid aktin och dra ihop muskeln. (blogspot.se)
 • Muskel (av latinets "musculus", som betyder "liten mus") eller muskelvävnad är kroppsvävnad som är uppbyggd av muskelceller och har förmåga till sammandragning (kontraktion) via en invecklad biokemisk process som bland annat involverar myosin, tropomyosin samt aktinfilament. (10fakta.se)
 • Detta medför att ett annat protein, tropomyosin, flyttas ur sitt viloläge och möjliggör för aktin och myosin att binda till varandra. (somatik.se)
 • Tropomyosin är ett protein som reglerar musklernas kontraktion. (wikipedia.org)
 • Tropomyosin är ett aktinbindande protein som reglerar aktinets mekanism, och därför är viktigt för muskelkontraktionen. (wikipedia.org)
 • Om ingen muskelkontraktion behövs och muskeln ligger i vila, bryter ett protein som kallas tropomyosin sig runt aktinfilamenten, blockerar bindningsställena och därigenom förhindrar myosinet från att binda till aktinet så att ingen muskelkontraktion kan inträffa. (ileraloro.com)
 • Därefter fäster sig kalciumet på troponinet , som sitter fast på tropomyosin och möjliggör kontraktion av muskeln . (wikipedia.org)
 • Tropomyosin är en allergen komponent som kan vara orsaken till korsreaktivitet mellan kackerlacka och husdammkvalster. (phadia.com)
 • Tropomyosin är en pan-allergen (en allergen som är mycket spridd i naturen). (wikipedia.org)
 • Dessa genetiska förändringar, såkallade fusionsgener, förekommer i många olika slags tumörer och medför en okontrollerad Tropomyosin Receptor Kinase (TRK) signalering och tumörtillväxt. (onkologiisverige.se)