• Uttalad trombocytopeni och koagulationsrubbningar är vanliga, ge trombocyttransfusion och plasma vid spontana blödningar. (janusinfo.se)
  • Vid akuta tillstånd kan man behöva tillföra blodplättar direkt in i blodet genom en så kallad trombocyttransfusion. (doktorn.com)
  • Många kan behöva behandling på sjukhus med vätskebehandling, rening av blodet (dialys) och trombocyttransfusion i de olika sjukdomsfaserna. (sorkfeber.se)