• Trombin aktiverar senare det protein C-beroende systemet. (wikipedia.org)
 • Tissue Factor (FIII) exponeras vid skadeplatsen (under endotelet) och aktiverar koagulationskaskaden som resulterar i aktiverandet av trombin. (medinsikt.se)
 • Trombin är ett enzym som aktiverar trombocyter via trombinreceptorerna PAR1 och PAR4. (researchweb.org)
 • Som ett resultat, är den blodplätt aktiverad, så att trombin bildas som aktiverar blodkoagulation. (jackabacon.com)
 • 50. För Akut prov rekommenderas Vacumrör med TROMBIN, Vakuumrör utan tillsats, Röd kork. (americanirc.us)
 • Europakommissionens beslut att tillåta användandet av proteinet Trombin som tillsats i livsmedel underkändes av parlamentet. (bergin.se)
 • Hemcheck Sweden AB:s v-Test var tidigare godkänt för vakuumrör av typer EDTA, Lithium Heparin och Citrat, men kommer nu även att vara godkänt för serumrör (dock ej rör som innehåller tillsats av trombin). (hemcheck.se)
 • källa behövs] Trombin bildar tillsammans med fibrinogen livsmedelstillsatsen köttklister (köttlim), som kan användas för att sammanfoga delar av kött. (wikipedia.org)
 • Samtidigt bildar trombin tillsammans med trombomodulin komplex som har en effekt för att hämma den koagulationsbildande processen. (wikipedia.org)
 • I det här fallet har forskarna skapat en rörformad struktur som innehåller en laddning av enzymet -trombin. (illvet.se)
 • Roboten märker när den närmar sig en tumör och frigör sin -laddning av enzymet trombin, som får -blodet att koagulera. (illvet.se)
 • Därefter får barnet en spruta med vitamin K för bildandet av enzymet trombin som är till för att blodet ska koagulera. (barntotal.se)
 • Produkten tillverkas av blod från nöt eller gris och består av proteinet fibrinogen och enzymet trombin. (hungrig.nu)
 • Det motverkar koagulation genom att inhibera trombin och koagulationsfaktorerna IXa, Xa, XIa och XIIa. (regiondalarna.se)
 • Den består av två olika enzymer som finns i blod: Trombin, som är ett nyckelenzym i blodets koagulation. (spisat.se)
 • främst hirudin, som förhindrar trombin från att koagulera. (myanimals.com)
 • Det förstärker effekten av kroppens egna antitrombin som binder vid koagulationsfaktor Xa och koagulationsfaktor IIa (trombin) vilket hindrar blodet från att koagulera. (pfizerpro.se)
 • Denna process äger rum på platsen för skadan och katalyseras av trombin. (regionkalmar.se)
 • Polysackariden heparin underlättar för antitrombin att binda till trombin som därmed inaktiveras. (wikipedia.org)
 • Heparin ökar hastigheten med vilken antitrombin hämmar trombin ca 1000 gånger. (regiondalarna.se)
 • Antitrombin (tidigare antitrombin III) är ett fysiologiskt antikoagulans, som hindrar koagelbildning genom att hämma trombin och aktiverade koagulationsfaktorer F X, F IX och F XI. (fimlab.fi)
 • Bindning av antitrombin till heparin gör inaktiveringen av trombin märkbart effektivare. (fimlab.fi)
 • om du är allergisk mot humant fibrinogen, humant trombin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). (apoteket.se)
 • Evarrest (humant fibrinogen/humant trombin) , avsett för stödjande behandling när kirurgisk standardteknik inte är tillräcklig, för att förbättra hemostas. (mynewsdesk.com)
 • Evicel (humant fibrinogen/humant trombin), där befintlig indikation utökas med: tätning av suturraden vid förslutning av dura mater. (mynewsdesk.com)
 • Trombin er et protein som utgjør en viktig del av blodkoaguleringen . (wikipedia.org)
 • Trombin (även faktor II eller faktor IIa) är ett protein som utgör en viktig del av blodkoaguleringen. (wikipedia.org)
 • Vi har sett att bakterien utsöndrar ett enzym som klyver ut en anti-inflammatorisk peptid från trombin, som är ett vanligt blodprotein. (vetenskaphalsa.se)
 • Därför har Sverige och ytterligare några länder argumenterat för att trombin ska klassas som livsmedelstillsats i stället för processhjälpmedel. (fz.se)
 • Läser i aftonbladet att Sverige röstat "ja" i EU-organet SKLD för att börja använda "köttklister" av trombin inom EU. (blogspot.com)
 • När den är blockerad kan inget trombin (en annan faktor) produceras och inga proppar bildas. (imeds.se)
 • Robotarna är försedda med dna som binder sig till nucleolin, och först när bindningen sker friger roboten sin last av trombin. (illvet.se)
 • Non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK), det vill säga direkta hämmare av trombin (dabigatran) respektive faktor Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban), har i fyra stora randomiserade kontrollerade studier av patienter med förmaksflimmer jämförts med warfarin, med avseende på förmåga att förebygga stroke och systemiska embolier. (ki.se)
 • Köttklistret, som heter trombin, skulle göra det möjligt att klistra ihop många småbitar av kött till ett enda stycke. (woxnerud.se)
 • I ingrediensförteckningen ska det anges att produkten innehåller trombin och fibrinogen. (hungrig.nu)