• Vektorn för sjukdomen är skinnbaggar av släktet Triatoma. (wikipedia.org)
  • Reservoaren är mindre däggdjur i människans omgivning och smittan överförs till människa via blodsugande skinnbaggar (till exempel Triatoma infestans ). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Här är förekomsten av den smittbärande skinnbaggen Triatoma infestans hög och många av invånarna lever med diffusa symptom utan att veta om de smittats av Chagas sjukdom . (lakareutangranser.se)