• Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis hos människor. (wikipedia.org)
 • den Treponema pallidum Det är ett bakteriellt orsakssymbol för syfilis. (thpanorama.com)
 • Dessutom baserat på studier av DNA-hybridisering, T. pallidum är genetiskt oskiljbar från Treponema pertenue , etiologiskt medel för yaws. (thpanorama.com)
 • Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis hos människor. (wikipedia.org)
 • den Treponema pallidum Det är ett bakteriellt orsakssymbol för syfilis. (thpanorama.com)
 • Syfilis (även kallad lues, tidigare Franska sjukan) är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum. (wikipedia.org)
 • Syfilis är en könssjukdom, som orsakas av en bakterie (treponema pallidum). (netdoktor.se)
 • Andra relaterade treponema-orsakade sjukdomar är bejel (Treponema pallidum endemicum), pinta (Treponema pallidum carateum), och syfilis (Treponema pallidum pallidum). (wikipedia.org)
 • Syfilis orsakas av Treponema Pallidum, en spiralformad bakterie som upptäcktes först 1905. (doktorn.com)
 • Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum. (halsanet.com)
 • Syfilis är infektion med bakterien Treponema pallidum. (sjukdomarna.se)
 • Treponema pallidum är namnet på den bakteriestam som orsakar syfilis. (treated.com)
 • Syfilis sprids främst vid oskyddat sex och orsakas av bakterien Treponema pallidum. (konssjukdom.nu)
 • I labratorium i dag (gäller i alla fall i USA) kan människan fortfarande inte odla fram syfilis spirocheten Treponema pallidum. (borreliainformation.se)
 • Syfilis är en sexuellt överförbar, infektionssjukdom som orsakas av spirochete Treponema pallidum. (sjukdomarna.se)
 • Det orsakande medlet till syfilis är Treponema pallidum (blekt treponema), en bakterie från spirochete-familjen. (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • Treponemal-test avslöjar antikroppar riktade specifikt mot T. Pallidum-bakterier själva, såsom RPHA-syfilis (passivt hemagglutinationstest) eller RIF-syfilis (immunofluorescensreaktion). (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • För "Treponema pallidum" kan Wassermann, VDRL, TPPA, Syfilis- ELISA-IgM och Syfilis-ELISA-IgG anges logiskt eller numeriskt. (pdfdrug.com)
 • När en person är smittad med syfilis, syfilis viruset genom bakterien Treponema pallidum, förstör många av bodyâ € s friska celler. (threebackyards.com)
 • Mikrobiologisk aktivitet (avser vildtypsbakterier d v s bakterier utan förvärvade resistensmekanismer): streptokocker (inklusive pneumokocker), meningokocker, Treponema pallidum , Borrelia, grampositiva anaeroba bakterier. (internetmedicin.se)
 • Treponema pallidum, Borrelia, anaeroba icke betalaktamas producerande grampositiva bakterier. (sverige-apotek.life)
 • Borrelia placeras tillsammans med Treponema pallidum (som orsakar syphilis) I samma familj. (borreliainformation.se)
 • Borrelia burgdorferi till vänster och Treponema Pallidum som orsakar syphilis till höger. (borreliainformation.se)
 • Kön Treponema Den består av både skadliga och icke-patogena bakterier som bor i människor och djur. (thpanorama.com)
 • Innehåller patientsera specifika antikroppar riktade mot Treponema pallidum inträffar agglutination, prazosin 2mg, 1mg. (apotekvarersverige.life)
 • INNO-LIA™ Syphilis Score är ett test för att konfirmera närvaron av antikroppar mot Treponema pallidum i serum eller plasma. (triolab.se)
 • If boss is almost herr for your next dose, or early latent syphilis caused by Treponema pallidum in nonpregnant. (femaforyou.se)
 • Detta skav visas flera dagar till flera veckor efter exponering av ansvarig patogenen, Treponema pallidum. (halsanet.com)
 • De sexuellt överförbara smittämnena (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HIV och Treponema pallidum) kommer fr.o.m. 1 juli att vara anmälningspliktiga även från laboratorierna, men anmälan ska ske avidentifierat med rikskod. (pdfdrug.com)
 • T. pallidum behandlas normalt med penicillin med lyckat resultat, hittills har inga resistenta stammar upptäckts. (wikipedia.org)
 • Eftersom T. pallidum inte går att odla bekräftas en syfilisdiagnos genom att man letar efter antikroppar mot dem. (wikipedia.org)