• Treponema pallidum är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis hos människor. (wikipedia.org)
 • den Treponema pallidum Det är ett bakteriellt orsakssymbol för syfilis. (thpanorama.com)
 • tidigare Treponema pallidum det var känt som Spirochaeta pallida . (thpanorama.com)
 • Dessutom baserat på studier av DNA-hybridisering, T. pallidum är genetiskt oskiljbar från Treponema pertenue , etiologiskt medel för yaws. (thpanorama.com)
 • Syfilis (även kallad lues, tidigare Franska sjukan) är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum. (wikipedia.org)
 • Andra humana sjukdomar som orsakas av den besläktade Treponema pallidum inkluderar yaws (underart pertenue), pinta (underart carateum) och bejel (underart endemicum). (wikipedia.org)
 • Syfilis är en könssjukdom, som orsakas av en bakterie (treponema pallidum). (netdoktor.se)
 • Syfilis orsakas av Treponema Pallidum, en spiralformad bakterie som upptäcktes först 1905. (doktorn.com)
 • Mikrobiologisk aktivitet (avser vildtypsbakterier d v s bakterier utan förvärvade resistensmekanismer): streptokocker (inklusive pneumokocker), meningokocker, Treponema pallidum , Borrelia, grampositiva anaeroba bakterier. (internetmedicin.se)
 • INNO-LIA™ Syphilis Score är ett test för att konfirmera närvaron av antikroppar mot Treponema pallidum i serum eller plasma. (triolab.se)
 • En positiv reaktion indikerar närvaron av antikroppar mot treponema pallidum i människans blod. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum. (halsanet.com)
 • detectable analytes: treponema pallidum haemagglutinationstest (Sensit. (nal-vonminden.com)
 • Syfilis är infektion med bakterien Treponema pallidum. (sjukdomarna.se)
 • Treponema pallidum, Borrelia, anaeroba icke betalaktamas producerande grampositiva bakterier. (sverige-apotek.life)
 • Treponema pallidum är namnet på den bakteriestam som orsakar syfilis. (treated.com)
 • Syfilis sprids främst vid oskyddat sex och orsakas av bakterien Treponema pallidum. (konssjukdom.nu)
 • Syfilis är en sexuellt överförbar, infektionssjukdom som orsakas av spirochete Treponema pallidum. (sjukdomarna.se)
 • Innehåller patientsera specifika antikroppar riktade mot Treponema pallidum inträffar agglutination, prazosin 2mg, 1mg. (apotekvarersverige.life)
 • 15 Syfilisutredning i Norrbotten Treponema pallidum antikroppar screening Pos prov skickas provet till Karolinska för verifiering. (docplayer.se)
 • 16 Syfilisbehandling Treponema pallidum är en av de mest penicillinkänsliga mikroorganismer som finns. (docplayer.se)
 • Könssjukdomen beror på en bakterie (Treponema Pallidum) och kan därför effektivt behandlas med antibiotika. (underlivet.nu)
 • Detta skav visas flera dagar till flera veckor efter exponering av ansvarig patogenen, Treponema pallidum. (halsanet.com)
 • För "Treponema pallidum" kan Wassermann, VDRL, TPPA, Syfilis- ELISA-IgM och Syfilis-ELISA-IgG anges logiskt eller numeriskt. (pdfdrug.com)
 • De sexuellt överförbara smittämnena (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HIV och Treponema pallidum) kommer fr.o.m. 1 juli att vara anmälningspliktiga även från laboratorierna, men anmälan ska ske avidentifierat med rikskod. (pdfdrug.com)
 • If boss is almost herr for your next dose, or early latent syphilis caused by Treponema pallidum in nonpregnant. (femaforyou.se)
 • När en person är smittad med syfilis, syfilis viruset genom bakterien Treponema pallidum, förstör många av bodyâ € s friska celler. (threebackyards.com)
 • Syfilis brukar kallas smittsamen sjukdom som provoceras av blek treponema. (trendexmexico.com)
 • Syfilis är en könssjukdom som orsakas av den spiralformade bakterien Treponema. (vard.se)
 • Testet använder två antikroppar som är specifika för syfilis ( Treponema Pallidium ) som förkortas TP. (dinatester.se)
 • Formning av sår med runda, glatta kanterpå platsen för penetration av blek treponema karakteriserar primär syfilis. (trendexmexico.com)
 • Kön Treponema Den består av både skadliga och icke-patogena bakterier som bor i människor och djur. (thpanorama.com)
 • I munhålan finns fler hundra bakteriearter, där bland annat bakterier av släktet Treponema har satts i samband med tandsjukdom hos människa. (skk.se)
 • Leptospira tillhör en grupp av bakterier som kallas spiroketer och andra närbesläktade bakterier är Treponema spp och Borrelia spp. (wikipedia.org)
 • Orsaken till eksemen är inte helt klarlagd men sjukdomen är kopplad till en infektion med bakterier främst av arten Treponema phagedenis. (lantbruksforskning.se)
 • Andra bakterier, som treponema, liknar han vid Bröderna Dalton. (sva.se)
 • Spiroketer bakterier innefattar vibrioner bakterier, som är formad som en krökt stav, och Treponema, som är spiralformad, bestalla buspin i sverige . (apotekvarerpanettet.life)
 • Det finns åtta större grupperingar av spirocheter, Borrelia, Branchyspira, Brevinema, Cristispira, Leptonema, Leptospira, Spirochaeta,Treponema och i dessa grupper har forskarna funnit mer än 200 olika borrelia bakterier och det finns säkert ett hundratal eller kanske flera tusen mer som inte upptäckts ännu. (borreliainformation.se)
 • Orsaken är inte helt klarlagd, men kan omfatta infektion med Fusobacterium nucleatum och spiroketerna Borrelia och Treponema. (lookformedical.com)
 • En bakterie (Treponema) misstänks vara bakomliggande orsak. (sds-web.se)
 • Ett blodprov kommer att leta efter anti-treponema antikroppar: det finns flera test, den mest pålitliga är TPHA och VDRL. (healthythingsonline.com)
 • Samtidig infektion med andra bakteriearter som Fusobacterium necrophorum och Treponema har rapporterats. (sva.se)
 • I en in vitro-studie, publicerad i British Journal of Cancer , upptäckte forskarna ett enzym från bakterien Treponema denticola, vanlig vid parodontit, att den ofta fanns i vävnadsprover bland olika cancerformer såsom tungcancer, strupcancer, magcancer och koloncancer. (newsvoice.se)
 • I en in vitro-studie, publicerad i British Journal of Cancer , kan de visa att ett enzym från bakterien Treponema denticola , som är vanlig vid parodontit, ofta finns i vävnadsprover bland olika cancerformer. (tandlakartidningen.se)
 • I in vitro-studien analyserades närmare 150 vävnadsprover från sex olika cancerformer där man fann enzym från bakterien Treponema denticola i ett antal av proverna för alla cancerformer. (tandlakartidningen.se)
 • Enligt vissa utländska studier har skabb ( Sarcoptes scabei ) eller digital dermatit ( Treponema spp) associerats med sjukdomen men svenska studier kan inte stödja detta. (sva.se)
 • Kartleggingen vil skje ved analyse av elektroniske registreringer av DD i Kukontrollen samt innsamling og analyse av tankmelk fra ca. 120 besetninger med hensyn på antistoffer mot Treponema phagedenis . (animalia.no)
 • I likhet med delprosjekt 1 vil melkeprøvene og blodprøvene analyseres for antistoffer mot Treponema phagedenis og sammenhengen mellom immunstatus på enkeltdyr- og besetningsnivå blir undersøkt. (animalia.no)
 • Orsaksmedlet för denna sjukdom är blek treponema, vilket är instabilt i den yttre miljön. (trendexmexico.com)
 • I studien fann man treponema hos 10 av 11 hundar och från 6 av dessa hundar lyckades man odla bakterien. (skk.se)
 • Medicinsk förklaring av patologin - aktiv reproduktion av treponema i blodkärl som färgar cellerna i vävnaden. (cosmedicnorge.com)