• Select city or town and see the public transport information. (otutom.com)
 • Därför ingår Samtrafiken i nätverket Public Transport Innovation Network (PTIN) tillsammans med SAMOT, K2, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket och Värmlandstrafik. (samtrafiken.se)
 • Arbis main building is situated Dagmarinkatu 3, just behind the National museum in the heart of Helsinki and is well served by public transport. (hel.fi)
 • Med köpet utvecklar Shipping Holding sin position som en väsentlig aktör i Skandinavien inom transport och logistik. (mynewsdesk.com)
 • Priset syftar till att uppmärksamma goda transportlösningar med sikte på framtidens behov och är instiftat av Transport & Logistik Idag och Elmia. (mynewsdesk.com)
 • Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens inom logistik och transport. (mynewsdesk.com)
 • Det blir ingen truckavdelning på Logistik & Transport 2009. (mynewsdesk.com)
 • Miljöinitiativ på Logistik & Transport 2009. (mynewsdesk.com)
 • Det lär visa sig på fackmässan Logistik & Transport i maj. (mynewsdesk.com)
 • Vi har kunder inom bl.a. kraft och v rme, automotive, transport/logistik och milit r industri. (vakanser.se)
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i kollektivtrafiken inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. (hel.fi)
 • EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. (northsweden.eu)
 • Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. (northsweden.eu)
 • Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS-teknik. (infrastrukturnyheter.se)
 • Med ett hundratal internationella utställare befäste de tre mässorna sin position som Nordens största och ledande mötesplats för transport- och infrastruktur. (mynewsdesk.com)
 • Hållbara transporter, teknikutveckling och säkerhetsfrågor var huvudämnen på Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road. (mynewsdesk.com)
 • Konferensen på Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road blir en höjdpunkt för alla i branschen - Vi kan utlova vårt bästa program någonsin, säger projektledare Magnus Ringqvist. (mynewsdesk.com)
 • Detta framkom vid ett seminarium som arrangerades av Götalandsbaneorganisationen under mässorna Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road torsdagen den 8 oktober. (mynewsdesk.com)
 • Diskussioner om höghastighetståg, planer för framtida satsningar på vägar och matchmaking mellan företag satte fart på Sveriges största och ledande transport- och infrastrukturmässor, Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road i Jönköping. (mynewsdesk.com)
 • Stenpiren Resecentrum i Göteborg, Real Rail och NCC ViaSafe är årets vinnare av Future Transport Award i varsin kategori. (mynewsdesk.com)
 • Vinnarna mottog sina utmärkelser på Elmia Future Transport i Jönköping på onsdagskvällen. (mynewsdesk.com)
 • Nu blev det istället ett eget nätverk Sustainable Transport Sweden . (christerljungberg.se)
 • Sweden has been successful in supporting transitions in the energy sector but decarbonization is not institutionalized in the transport and industry sectors. (lu.se)
 • Märk din ansökan med "Forskare Transport Governance, dnr 2019/0211-3.1" och skicka till VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping, eller per e-post till [email protected] (vti.se)
 • För sådana transporter krävs en entreprenör med tillstånd för transport av farligt avfall. (alvdalen.se)
 • Samhällsenheten bedriver tillsyn över transport och slutligt omhändertagande av farligt avfall. (alvdalen.se)
 • Samtidigt som en försäljning av Veolia Transport Sverige förbereds lanserar företaget en ny webbplats. (bussmagasinet.se)
 • Trots att formuleringarna i flera av undantagen endast hänvisar till fordon, utgår man i tolkningen från den transport som fordonet används för. (tyosuojelu.fi)
 • passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för det här ändamålet. (tyosuojelu.fi)
 • Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för kommunikationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall. (valtioneuvosto.fi)
 • Teknologirådets projekt håber at bidrage til den trafikpolitiske debat ved at søge at kortlægge de mulige samfundsmæssige og langsigtede konsekvenser af at indføre gratis offentlig transport. (ruc.dk)
 • Teknologir{\aa}dets projekt h{\aa}ber at bidrage til den trafikpolitiske debat ved at s{\o}ge at kortl{\ae}gge de mulige samfundsm{\ae}ssige og langsigtede konsekvenser af at indf{\o}re gratis offentlig transport. (ruc.dk)
 • Gemensam transport från Helianthus Blomsterhandel kl 9.30. (storfors.se)
 • Vid behov av transport utanför ordinarie transportturer och vid brådskande prover. (karolinska.se)
 • I en pågående översyn föreslår Europaparlamentets utskott för transport och turism att ersättningen till tågresenärer vid. (trafa.se)
 • Läs de senaste nyheterna och pressmeddelandena från EESK https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/news , https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/press-releases . (europa.eu)
 • Transportstyrelsen godkänner arbetsfordon för transport på spåranläggningar. (transportstyrelsen.se)
 • Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. (lu.se)
 • Citylogistik skiljer sig från den allmänna logistiken eftersom den lägger mer vikt vid konsolidering, distribution och transport av varor 'den sista milen' till stadskärnorna, samtidigt som hänsyn tas till begränsningar i statsmiljön, stadstrafiken, utsläpp och energiförbrukning. (lu.se)
 • Syftet är också att ge både kunder, resenärer och potentiella medarbetare en överskådlig och samlad bild av vad Veolia Transport står för. (bussmagasinet.se)
 • All transport från raffinaderiet, förutom en mindre del flytande svavel som lastas ut med tankbil, sker med tankfartyg. (preem.se)
 • The answers lie in a complex interaction between three basic parameters: our perceptions, our competencies and the current availability of transport solutions. (svenskamassan.se)
 • Empiridelen innehåller tre intervjuer med transport- och speditionsföretag som använder sig av detta transportalternativ. (docplayer.se)
 • 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Internationell handel ABSTRAKT Författare Annalina Nylund Lärdomsprovets titel Transport över Kvarken År 2015 Språk svenska Sidantal Bilaga Handledare Helena Blomquist Detta lärdomsprov beskriver transporten över Kvarken, mellan Vasa och Umeå hamn. (docplayer.se)