• När förråden är tömda uppstår järnbrist i cellerna - mängden transferrin (också ett järnbindande protein) och transferrinreceptorer ökar. (hypotyreos.info)
  • När förråden är tömda uppstår järnbrist i cellerna vilket medför att transferrin samt transferrinreceptorer ökar för att ta tillvara på det järn som frisätts då de röda blodkropparna bryts ner. (blodkollen.se)
  • Transferrinbundet järn binds till transferrinreceptorer på cellytan och vinner inträde till cellen. (wikipedia.org)