• Genom transfektion och transformation överförs vektorn till celler eller bakterier. (wikipedia.org)
  • Särskild ämnesbeskrivning Utveckling av nanotrådar för transfektion av humana celler för korrektion av epigenomet för tillämpningar inom diabetes typ 2. (mynetworkglobal.com)
  • Metoden som används kallas för siRNA-transfektion, vilket innebär att främmande genetiskt material förs (transfekteras) in i celler. (cancer.se)
  • I arbetsuppgifterna ingår laboratoriearbete i form av cellodling särskilt humana stamceller, transfektion av celler och vävnadskulturer, immunocyto och immunhistokemisk analys, arbete vid dissektions- och fluorescensmikroskop, samt kloning och preparation av DNA. (varbi.com)
  • Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen in vitro till mammalieceller eller in vivo . (wikipedia.org)
  • Arbetet innehåller flera olika typer av rekombinant DNA och molekylära tekniker på DNA- och RNA-nivåer in vivo och in vitro, transfektion av Eucalyptus med CRISPR/Cas9-konstrukter och ribonukleotidpartiklar och analys av genomiska data. (varbi.com)
  • Det finns olika tillvägagångssätt för att åstadkomma transfektion, där olika metoder har olika effektivitet samt toxicitet för cellen. (wikipedia.org)
  • Metoder som ingår är rening av nukleinsyra, inmärkning och hybridisering, PCR, cellodling och transfektion. (ki.se)
  • Tidigare erfarenhet av transfektion, vävnadskulatur och molekylärbiologiska metoder av Eucalyptus är en förutsättning. (varbi.com)
  • Även avancerad mikroskopi (tex konfokalmikroskopi), molekylärbiologiska tekniker (kloning, DNA rening, transfektion), PCR och real-time Q-PCR, uttryck av rekombinanta proteiner, deras rening samt analyser (tex ELISA immunoprecipitering, FRET) är önskvärda. (varbi.com)