• Torsades de pointes, även torsade de pointes, är en speciell variant av ventrikeltakykardi (VT), en form av hjärtarytmi. (wikipedia.org)
  • Torsade de pointes är en ovanlig och allvarlig form av VT. (wikipedia.org)
  • Socialstyrelsen har i en ny studie kartlagt förskrivningen av läkemedel för att belysa förekomst och risker för en speciell typ av läkemedelsframkallad hjärtkammararytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP. (doktorn.com)
  • Share List Förekomsten av hjärtarytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP, och förskrivningen av läkemedel som orsakar denna potentiellt livshotande hjärtrubbning är högre än som tidigare varit känt. (swedegene.se)
  • Samtidig administrering med propranolol kan orsaka förändrad automatik (uttalad bradykardi, sinusarrest), sinoatriella och atrioventrikulära retledningsrubbningar, och ökad risk för ventrikulära arytmier (torsades de pointes) tillsammans med hjärtsvikt. (translated.net)
  • Även AV-block och arytmier (VT och torsades de pointes) kan förekomma vid påtaglig hypokalcemi. (akutasjukdomar.se)
  • Enstaka fall med Torsades de pointes i samband med parenteral behandling. (giftinformation.se)
  • Metadon kan leda till allvarliga hjärtarrytmier och i värsta fall Torsades de Pointes, framför allt i högre doser. (vardochinsats.se)
  • En ovanlig men livshotande biverkan är läkemedelsframkallad rubbning i hjärtats rytm (Torsades de Pointes kammararytmi, TdP). (socialstyrelsen.se)
  • 2010). Kvinnligt kön är en riskfaktor för vissa läkemedelsbiverkningar, till exempel torsades de pointes, en livshotande hjärtarytmi (Gupta et al. (medscinet.com)
  • Co-administration with propranolol can cause altered automaticity (excessive bradycardia, sinus arrest), sino-atrial and atrio-ventricular conduction disorders, and increased risk of ventricular arrhythmias (torsades de pointes) along with heart failure. (translated.net)