• Men då krävdes det transplantation av fem organ: lever, bukspottkörtel, magsäck, tolvfingertarm och tunntarm. (merorgandonation.se)
 • Bukspottskörteln utsöndrar också bikarbonat, som gör att maten blir mer basisk när den kommer ner i tolvfingertarm och tunntarm. (madeleinemarcus.se)
 • I ett år och två månader stod hon på väntelistan för att genomgå en transplantation av magsäck, bukspottskörtel, tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm och lever. (ronaldmcdonaldhus.se)
 • Men det som skapar däggdjurens upptagbara näring är en odling av bakterier, svampar och protozoer som måste ske före tarmsystemets näringsupptagande delar i tolvfingertarm och tunntarm. (busvebacken.se)
 • Men det som skapar däggdjurens upptag b ara animaliska näring är en odling av bakterier, svampar och protister (encelliga djur) som måste ske i en utvidgad jäskammare som ligger före före tarmsystemets näringsupptagande delar i tolvfingertarm och tunntarm. (busvebacken.se)
 • Men det som i verkligheten skapar alla gräsätande däggdjurs b ehov av upptag ba r animalisk näring är en odling av ba kterier, svampar och protister (encelliga djur) som måste ske i en utvidgad jäskammare som ligger före före tarmsystemets näringsupptagande delar i tolvfingertarm och tunntarm. (busvebacken.se)
 • Tobaksrökning orsakar bland annat lungcancer, cancer i andra organ, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Crohns sjukdom samt sår i mage och tolvfingertarm (Statens folkhälsoinstitut, 2010). (norsjo.se)
 • Varken i mage eller tolvfingertarm. (blogg.se)
 • Vid en gastric -bypassoperation kopplas det mesta av magsäck och tolvfingertarm bort, istället går maten direkt till tunntarmens mellersta del. (levdittliv.se)
 • Gastric bypass går ut på att koppla bort magsäck och tolvfingertarm så att maten går direkt ner i tunntarmen. (ninjus.net)
 • Jag fick en bakteriekultur baserad på en annan persons friska avföring levererad till min tolvfingertarm med hjälp av gastroskopi. (ki.se)
 • Då är det exakt tre år sedan jag lade mig på operationsbordet för att koppla tillbaka min magsäck och tolvfingertarm som hade varit bortkopplade i 21 år. (blogspot.com)
 • Misstanke om magkatarr (gastrit) och sår i både magsäck (ulcus ventriculi) och tolvfingertarm (ulcus duodenalis). (skane.se)
 • Sår i tolvfingertarm innebär endast en låg risk för cancer. (doktorn.com)
 • Vimovo är ett läkemedel som används för symtomatisk behandling av ledförslitning (artros), reumatoid artrit och Bechterews sjukdom hos patienter som har risk att utveckla sår i magsäck och tolvfingertarm. (tlv.se)
 • Cytotec används för att läka sår i magsäcken samt i förebyggande syfte för att förhindra uppkomst av sår i magsäck och tolvfingertarm hos patienter med ökad risk för sår vid behandling med läkemedel mot inflammation och värk. (for.me)
 • Behandling av H pylori-infektion utan samtidigt påvisat sår i magsäck eller tolvfingertarm bör ske restriktivt. (lakartidningen.se)
 • Fler än 8 000 personer vårdades för sår på magsäck/tolvfingertarm och fler än 15 000 för smärtor i luftstrupe och bröstkorg. (matteboken.se)
 • Denna teori har ifrågasatts av Victor G Mjältbrand och hans själsfrände mykologen och alkoholforskaren professor Enarus Tolvfingertarm som istället företräder teorin om knoppning, att tomtar liksom svampar och smurfer förökar sig utan att ha sex med varandra. (blogspot.com)
 • Lutningen för sår på magsäck/tolvfingertarm (A) är märkbar, men tydligt mindre än lutningen på linjen ovanför och vi kan därför även utesluta detta alternativ. (matteboken.se)