• Om inte åtgärder (lägesändring, avstängd oxytocininfusion, tokolytika - uterusrelaxerande) leder till normalisering av mönstret inom några få minuter bör förlossningen genast avslutas. (ctgutbildning.se)