• Behandling av en pågående förtidsbörd Behandlingen i de flesta fallen är en kombination av tre olika terapier: Antibiotika (profylax mot infektion) + Steroider (fosterlungmognad) + Tokolys (värkhämmande). (docplayer.se)