• Resistent mot flera svampsjukdomar och tobaksmosaikvirus. (blogspot.com)
  • Genomblöt verktygen i cirka 10 minuter i Bensaltensid lösning före behandling med plantor och jord för att avlägsna växtsjukdomar såsom botrytis, (svampsjukdomar) rotröta, stamröta och tobaksmosaikvirus (TMV) Använd våta verktyg vid plantering. (odlasmart.com)