• Han utbildade sig på Höhere Handelslehranstalt i Leipzig 1905-1907 och arbetade därefter 1907-1910 i Tidemanns tobaksfabriker i Sverige och i Norge samt i tysk tobaksindustri. (wikipedia.org)
  • Det beror nog också på att vi har en så stark tobaksindustri i Sverige, som drar åt ett helt annat håll. (tobaksfakta.se)
  • Den huvudsakliga orsaken till att barn börjar använda tobak är att det finns en tobaksindustri som genom olika strategier för marknadsföring och produktutveckling försöker attrahera nya tobaksbrukare. (nonsmoking.se)
  • Han konstaterade även att i Finland, där man har en betydligt mer utbyggd nolltolerans mot tobak, inte har någon lobby eller tobaksindustri i landet vilket enligt finländarna själva ska ha underlättat arbetet. (doktorn.com)
  • NSG målar i rapporten " Hur tobak porträtteras i media " upp en bild av en tobaksindustri som lurar barn att använda tobak. (mariefredstidning.se)
  • HRF kan tacka nej till gåvor från gåvogivare som står i strid med organisationens värderingar eller från givare som bedriver kriminell verksamhet eller har sin huvudsakliga verksamhet inom vapenindustri eller tobaksindustri. (hrf.se)
  • Pensionskapitalet ska helst inte växa genom avkastning från verksamheter som är etiskt och/eller hållbarhetsmässigt tveksamma, exempelvis vapenindustri, tobaksindustri, spelbolag eller fossil energi. (pensionsbloggen.se)
  • Uppkomsten av betydande brittisk tobaksindustri i området i början av 1920-talet samt stadens läge vid knutpunkten av flera av landets stora vägar ledde till att Lilongwes betydelse ökade successivt. (wikipedia.org)