• Förändringarna i den nya tobakslagen 'Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter' innebär i korthet att det nu krävs tillstånd för att sälja tobak. (arboga.se)
 • Vid entréer är det ägaren eller den som disponerar över lokalen som har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför lokalen. (arboga.se)
 • Tobaksvaror ska följa märkningsreglerna för tobak , det finns olika regler för olika typer av produkter. (nykoping.se)
 • Nikotintuggummi och andra hjälpmedel räknas inte hit eftersom dessa produkter inte innehåller tobak. (tingsryd.se)
 • Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla, lagen om tobak och liknande produkter. (ostragoinge.se)
 • Tobaksvaror är produkter som innehåller tobak och som genom att rökas, snusas, sugas på eller tuggas skapar beroende. (vaggeryd.se)
 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). (lerum.se)
 • Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska styckförpackningar med tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning. (nj.se)
 • På så sätt genomförs artikel 15 i det s.k. tobaksproduktdirektivet.Regeringen föreslår att riksdagen, i lagen om tobak och liknande produkter, för in en bestämmelse som gör det möjligt att till en enskild aktör lämna över uppgiften att vara id-utfärdare. (nj.se)
 • Tobaksanvändning var också mycket högre hos vuxna med allvarlig psykisk nöd, enligt rapporten från de amerikanska centrumen för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder och den amerikanska livsmedels- och drogadministrationens centrum för tobak Produkter. (health-full.com)
 • Bland annat får tobak inte säljas till någon som är under 18 år, och tobaksvaror måste ha hälsovarningar på förpackningarna. (lerum.se)
 • En av fem amerikanska vuxna använde fortfarande tobak 2015 , och de flesta var rökare, rapporterades en ny federal regeringstudie av tobaksvaror torsdag. (health-full.com)
 • För försäljning av tobak till vattenpipa kommer samma regler som för vanlig tobak att gälla, även om det är en örtbaserad produkt som inte innehåller riktig tobak. (arboga.se)
 • För försäljning av tobak till vattenpipa gäller samma regler som för vanlig tobak, om den innehåller riktig tobak. (arboga.se)
 • Handlarna kommer därför få mer skärpta regler om tobak. (ljusnarsberg.se)
 • Du som redan säljer tobak och har anmält tobaksförsäljning enligt regler som gäller fram till den 30 juni 2019 ska senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd enligt den nya lagen. (ostragoinge.se)
 • Alkohol, narkotika, doping och tobak är ett område som har fortsatt hög prioritet för Karlshamn kommuns kommande arbete. (karlshamn.se)
 • Utifrån lokala drogvaneundersökningar har vi sedan 2015 följt utvecklingen över ungdomars förhållningssätt till ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak). (karlshamn.se)
 • Om du redan har anmält din tobaksförsäljning innan den 1 juli kan du fortsätta att sälja tobak fram till 31 oktober 2019. (nykoping.se)
 • Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. (staffanstorp.se)
 • Från 1 juli 2019 gäller tillståndsplikt för handel med tobak. (lerum.se)
 • Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram. (nykoping.se)
 • Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. (skinnskatteberg.se)
 • Rökning av vattenpipa är dock skadlig, oavsett innehåll av tobak och nikotin. (arboga.se)
 • Kommunen kommer ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd att sälja tobak. (nykoping.se)
 • Ansökan om försäljning av tobak ska ha lämnats till kommunen senast den 31 oktober 2019. (nykoping.se)
 • Försäljning av tobak får inte ske förrän en anmälan har godkännts av kommunen. (nykoping.se)
 • För att sälja tobak (exempelvis cigaretter, snus och tuggtobak) måste du först göra en anmälan till kommunen. (vaggeryd.se)
 • Försäljning av tobak ska anmälas till kommunen. (filipstad.se)
 • Även om du själv använder tobak så är ditt budskap till barn och ungdomar viktigare än du tror. (torsby.se)
 • Eftersom tobak är skadligt för hälsan regleras dess försäljning och dess användning i tobakslagen. (arboga.se)
 • EasyStream innehåller ingen tobak och omfattas inte Tobakslagen. (spogly.se)
 • Viktigt som handlare att ta med sig är att lagen angående tobak kommer skärpas under 2015-2016 då Sverige idag gör en satsning att få landet tobaksfritt till 2025. (ljusnarsberg.se)
 • Totalt beräknas den illegala handeln med tobak omsätta över en miljard kronor per år i Sverige. (kustbevakningen.se)
 • Alla kan sluta med tobak. (1177.se)
 • Skriv "Tobak" i meddelandefönstret vid inbetalningen. (nykoping.se)
 • De senaste rabattkoderna och erbjudandena inom tobak & alkohol för augusti, september och oktober 2018. (spogly.se)
 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att lagning kommer ske. (nykoping.se)
 • En samverkansinsats mellan flera myndigheter mot illegal tobak har genomförts i Blekinge. (kustbevakningen.se)
 • Gränspolisen och Söderortspolisen gjorde förra onsdagen ett stort beslag av illegal tobak vid Årsta partihallar. (mitti.se)
 • Hälsa: 1 Av 5 amerikaner använder fortfarande tobak, gov't. (health-full.com)
 • Fördelen med e-cigarett är många: 70% billigare än vanliga tobak cigaretter, fullständigt ofarlig, tobaksfri, missfärgar inte tänder och fingrar och utsätter inte omgivningen för passiv rökning. (spogly.se)
 • En tillsynsavgift tas ut av dem som bedriver servering av eller detaljhandel med tobak. (torsby.se)
 • Du som bedriver detaljhandel med tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. (vaggeryd.se)
 • Kravet på tillstånd gäller endast tobak. (arboga.se)
 • Kravet om tillstånd gäller endast försäljning av tobak. (nykoping.se)
 • Lokala drogvaneundersökningar visar också att fler unga väljer bort tobak. (karlshamn.se)
 • Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. (1177.se)
 • På alla försäljningsställen som säljer tobak måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år. (habokommun.se)
 • De bestämmelser som den här informationen bygger på finns i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt våra föreskrifter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommuner, länsstyrelser och Polismyndigheten enligt lagen om tobak och liknande produkter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ansvaret utökas i och med lagen om tobak och liknande produkter som gäller från den 1 juli 2019. (lansstyrelsen.se)
 • Lagen innebär bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. (lansstyrelsen.se)
 • Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. (stromstad.se)
 • Förändringarna i den nya tobakslagen 'Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter' innebär i korthet att det nu krävs tillstånd för att sälja tobak. (arboga.se)
 • Vid entréer är det ägaren eller den som disponerar över lokalen som har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför lokalen. (arboga.se)
 • Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet att du från den 1 juli 2019 måste ansöka om tillstånd hos bygg- och miljökontoret om du vill sälja tobak i Karlskoga kommun. (storfors.se)
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till butiker, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård. (hassleholm.se)
 • Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som började gälla den 1 juli 2019 innehåller skärpta krav. (hallstahammar.se)
 • Den 1 juli 2019 fick Sverige en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). (alvsbyn.se)
 • Det finns en särskild lag på området: lag om tobak och liknande produkter. (drugsmart.com)
 • Regeringen har föreslagit att en ny lag om tobak och liknande produkter införs. (riksdagen.se)
 • I dag ska vi debattera betänkandet Ny lag om tobak och liknande produkter . (riksdagen.se)
 • Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. (hassleholm.se)
 • Rökförbudet gäller tobak, e-cigaretter samt örtprodukter för rökning. (vaxholm.se)
 • Du som vill sälja tobak, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl ska söka tillstånd eller anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljningsställe. (orust.se)
 • Om du vill sälja tobak eller elektriska cigaretter måste du anmäla det till Staffanstorps kommun. (staffanstorp.se)
 • Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja tobak eller elektriska cigaretter ska det också anmälas till kommunen. (staffanstorp.se)
 • Rätten att sälja tobak eller elektriska cigaretter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. (staffanstorp.se)
 • Bland annat ska alla som vill handla med tobak ha tillstånd, nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter, förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner och reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige. (riksdagen.se)
 • Under 18, ingen tobak var en kampanj i Sverige , i samband med att Sveriges riksdag den 9 oktober 1996 [ 1 ] förbjöd försäljning av tobak till personer under 18 år från den 1 januari 1997 , samt ett smeknamn för denna lag [ 2 ] . (wikipedia.org)
 • Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen. (laholm.se)
 • Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och den som säljer tobak till personer under 18 år kan straffas med böter eller t.o.m. fängelse. (arvika.se)
 • Det är inte tillåtet att sälja tobak till personer under 18 år. (arjang.se)
 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att lagning kommer ske. (nykoping.se)
 • Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. (uppsala.se)
 • Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd om du ska sälja tobak. (uppsala.se)
 • Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak i Arboga och Kungsörs kommun ansöka om tillstånd hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). (arboga.se)
 • Från och med 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. (alvsbyn.se)
 • Från och med 1 juli 2019 måste man ansöka om tillstånd för att sälja tobak. (vaxholm.se)
 • Om du redan har anmält din tobaksförsäljning innan den 1 juli kan du fortsätta att sälja tobak fram till 31 oktober 2019. (nykoping.se)
 • Ansökan om försäljning av tobak ska ha lämnats till kommunen senast den 31 oktober 2019. (nykoping.se)
 • Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. (staffanstorp.se)
 • För 2018 är avgiften 1 140 kronor per år vid försäljning av tobak. (jarfalla.se)
 • Alla kan sluta med tobak. (1177.se)
 • Du bör sluta med tobak om du vill bli gravid eller när du upptäckt att du är gravid. (1177.se)
 • Butiken Kryddhyllan på Ålidhems centrum i Umeå har bestämt sig för att sluta sälja alla former av tobak. (mynewsdesk.com)
 • Kryddhyllan är först ut bland Sveriges mindre butiker att helt sluta sälja tobak. (mynewsdesk.com)
 • De två filmerna visar hur råd om att sluta använda tobak kan förmedlas till patienter utifrån två olika scenarios - ett där patienten vill sluta röka och ett där patienten inte vill sluta röka. (socialstyrelsen.se)
 • Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. (nykoping.se)
 • I frågeundersökningar brukar den övervägande delen av tobaksanvändarna uppge att de vill sluta använda tobak. (drugsmart.com)
 • Till anmälan ska en kopia på butikens egenkontrollprogram för tobak bifogas. (skelleftea.se)
 • Den som vill sälja tobak måste ha ett egenkontrollprogram. (arjang.se)
 • Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. (vaxholm.se)
 • För försäljning av tobak till vattenpipa gäller samma regler som för vanlig tobak, om den innehåller riktig tobak. (arboga.se)
 • Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt är det många som felaktigt uppfattar den som mindre skadlig. (drugsmart.com)
 • Samtidigt förbränns en större mängd tobak i en vattenpipa och en session pågår ofta under en lång tid. (drugsmart.com)
 • Spel och Tobak i Kopparberg AB är ett mindre aktiebolag med 2 anställda. (hitta.se)
 • Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun. (arvika.se)
 • En butiksägare på en ort i Östra Göinge kommun hade inte tillstånd att sälja den tobak som fanns i affären. (nsk.se)
 • Att odla tobak f r eget bruk r v l till tet. (alternativ.nu)
 • Till följd av rökningens negativa effekt på våran kropp vill Sveriges regeringen minska svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om ett rökfritt samhälle till 2025. (amal.se)
 • Marknadsföringen på försäljningsstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. (arjang.se)
 • Meddelandena får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmuntra till bruk av tobak. (konsumentverket.se)
 • En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. (storfors.se)
 • Som i allt förebyggande arbete är det viktigt att man arbetar på flera olika nivåer samtidigt för att färre personer ska börja använda tobak. (landskrona.se)
 • På denna sidan kan du läsa olika sorters fakta om tobak och ladda ner UMO:s fimpa app. (landskrona.se)
 • Tobak är en slags drog som innehåller skadliga ämnen. (1177.se)
 • Tobak är en drog som är giftigt, som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av. (landskrona.se)
 • Tryckfriheten riskerar att urholkas om varumärkesförbud för exempelvis tobak införs, anser riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M). (dagensmedia.se)
 • Handlarna kommer därför få mer skärpta regler om tobak. (ljusnarsberg.se)
 • Regeringen har också lagt fram flera förslag som ska minska hälsorisker som beror på användning av tobak. (riksdagen.se)
 • Den innehåller ett antal förslag som ska minska bruket av tobak, minska hälsoklyftor i samhället och motverka illegal handel. (riksdagen.se)
 • Du som säljer tobak måste kontrollera försäljningen av tobak och ha ett program för din egenkontroll. (hultsfred.se)
 • En guide som beskriver enkla råd om tobak i fem steg och ger exempel på åtgärder. (socialstyrelsen.se)
 • Ett exempel är tobak, där regeringen utreder möjligheten att införa varumärkesförbud, eller statliga neutrala förpackningar. (dagensmedia.se)
 • En förpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. (ronneby.se)
 • Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. (1177.se)
 • Där kan du få råd om hur du slutar med tobak. (1177.se)
 • Slutar du sälja tobak ska du anmäla det till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm. (laholm.se)
 • Du kommer till förbundet sida om tobak här. (ystad.se)
 • Reklam för tobak är förbjudet. (vaxholm.se)
 • Däremot ändrade riksdagen i regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak så att nuvarande ordning förblir som den är i dag. (riksdagen.se)
 • Forskning har dock visat att e-cigaretterna dels kan förleda unga till att börja röka tobak, dels har skadliga effekter i blodkärlen. (hjart-lungfonden.se)