• Åtal och fällande dom leder till böter eller fängelse i upp till två år, men vid grovt tjänstefel kan fängelse i upp till sex år utdömas. (wikipedia.org)
 • Den 12 december 2022 beslutade vice överåklagare Bengt Åsbäck att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef 2015. (aklagare.se)
 • I juni 2022 anhålls en anställd vid häktet i Borås, misstänkt för grovt tjänstefel. (svt.se)
 • Som svensk medborgare yrkar jag härmed att Riksåklagare eller Lagman Lena Egelin vid Solna Tingsrätt upprättar en prövning om åtal av nämndeman Ebtisam Aldebe för tjänstefel alternativt grovt tjänstefel i sin myndighetsutövning som nämndeman vid Solna Tingsrätt. (lexnoxa.com)
 • En kriminalinspektör har åtalats för grovt tjänstefel. (lexbase.se)
 • Tjänstefel är ett brott enligt svensk rätt (20 kap. (wikipedia.org)
 • Om den anställda har begått brott i sitt yrkesutövande (tjänstefel) ska nämnden göra en åtalsanmälan. (st.org)
 • En civilanställd vid polisen har åtalats för tjänstefel. (lexbase.se)
 • Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas. (forshaga.se)
 • lagbrott eller tjänstefel eller vad vet jag. (dataportal.se)
 • Brottsbalken omfattar dock både våldsbrott och exempelvis bedrägeri, urkundsförfalskning och tjänstefel. (kvartal.se)
 • Två poliser i södra Stockholm döms till fängelse för grovt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. (blt.se)