• Den g r inte bara vanligt folk friska och smala, utan den ger ocks den moderna idrottaren en j rnh lsa, som tillsammans med en normalisering av hormonsystemet med h jda niv er av testosteron och tillv xthormon, ocks ger en rej l h jning av prestationsf rm gan! (bokus.com)