• Nyare trombocythämmande läkemedel, som Klopidogrel eller Tiklopidin, kan orsaka mindre magbesvär. (heartfailurematters.org)
  • ADP-receptorblockerare (klopidogrel, tiklopidin). (ensayosclinicoscuba.com)
  • Den ansökan företaget lämnat in till EMA gällde behandling med Xarelto i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin, avsett att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer (AKS-indikationen). (tlv.se)
  • Behandlingen bör kombineras med Trombyl och klopidogrel eller tiklopidin (Ticlid). (medicinskapm.se)
  • Relation till andra metoder Klopidogrel har i princip samma sekundärprofylaktiska användningsområde som ASA (Trombyl, Bamycor) och delvis som tiklopidin (Ticlid) och dipyridamol (Persantin depot) med ASA (Asasantin Retard). (docplayer.se)