• Det består av frågor som bland annat undersöker minne, språk, plats, tidsuppfattning, uppmärksamhet, visuospatial förmåga (kunnande att ta till sig information via synen) och tankeförmåga. (hjarnfonden.se)
 • Djuren lever här och nu och saknar tidsuppfattning. (gd.se)
 • Bristande tidsuppfattning hos. (docplayer.se)
 • Tidsgeografisk metod - studie som visar att personer som får konkret bild av hur man använder sin tid kan bli motiverade att göra förändringar, balans på aktivitet vila rekreation - sömn Bristande tidsuppfattning hos Asperger Syndrom eller högfungerande autism (ASD) (Szelag, Kowalska, Galkowski, & Poppel, 2004) (Claessens, van Eerde et al. (docplayer.se)
 • Vad hör ihop med bristande tidsuppfattning? (docplayer.se)
 • När vi som historiker slänger oss med dessa begrepp hänfaller vi åt en numerologisk tidsuppfattning. (copyriot.se)
 • Sv righeterna i sj lva tidsuppfattningen handlar ibland h r om problem med att uppfatta sj lva sekvensen i ett h ndelsef rlopp. (dyskalkyli.nu)
 • Hennes problem med tidsuppfattning gör att maken även måste påminna henne om när hon ska äta. (lagen.nu)
 • Symptomen för den drabbade är problem med minnet, sämre tidsuppfattning, svårt att följa tv-program eller förstå det man läser i tidningen, svårt att hitta ord. (expressen.se)
 • KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5-17 år. (arbetsterapeuterna.se)
 • Vad vet man om tidsuppfattning och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning? (docplayer.se)
 • Uppfattningen hos många är att hundar inte kan tänka i flera steg samt att de inte har någon tidsuppfattning. (na.se)
 • Det är bland annat viktigt att ha kunskap om barns behov av anknytning, omvårdnad, samspel och skydd samt barns tidsuppfattning. (barnombudsmannen.se)
 • 2009). Intellektuella Funktionshinder (IF) Tidsuppfattning är abstrakt och komplext och ett stort hinder för vardagsfungerande för individer med IF. (docplayer.se)
 • Kanske har individen sv rt f r att passa tider eller planera tiden f r en uppgift. (dyskalkyli.nu)
 • Genomgång av hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. (arbetsterapeuterna.se)
 • I synnerhet med barn i familjen som inte alltid har samma tidsuppfattning som vi vuxna. (inr.se)
 • Sammandrag I denna text har vi arbetat med frågeställningarna -Vad säger forskningen om yngre barns tidsuppfattning? (uppsatser.se)
 • Då är det lätt att utgå från sin egen situation och det tempo och tidsuppfattning man själv lever i. (hkr.se)