• Med tanke på att faktorer kan underprestera under långa perioder, och modellantagandena kanske inte håller, beror på ekonomisk regim, så kan tidsfaktorer inte vara effektiva. (etfsverige.se)