• Tiazoler är en organisk förening av svavel och kväve som har en microbicid och fungicid funktion, den dödar alltså mikrober och svampar. (emmasundh.com)
  • Tiazoler har stora likheter med imidazoler. (wikipedia.org)
  • I disse tilfellene kalles forbindelsene oksazoler og tiazoler.Er det to nitrogenatomer, blir forbindelsene pyrazoler og imidazoler, alt etter hvordan nitrogenatomene er plassert i. (ineho-puertas.fun)