• Tetrodotoxin (anhydrotetrodotoxin 4-epitetrodotoxin, tetrodonic acid, TTX) är ett mycket starkt nervgift utan känt motgift, som bland annat förekommer hos vissa fiskar. (wikipedia.org)
  • Tetrodotoxin är ett starkt nervgift. (wordpress.com)
  • Giftet heter tetrodotoxin och är ett starkt nervgift som förlamar musklerna tills personen inte längre kan andas. (lamsvlees.nu)
  • Det är giftet i blåsfisk, tetrodotoxin, som försätter offret i det tillstånd av skendöd som gör zombiefieringen möjlig. (wordpress.com)
  • Tetrodotoxin påverkar inte hjärnan så den olyckliga stackare som har fått i sig giftet är fullt medveten om allt fram till dödsögonblicket. (wordpress.com)
  • Man antar därför att tetrodotoxin ingår i dekokter som används vid voodookult på Haiti där offret kommer i ett tillstånd som kan liknas vid zombies. (wikipedia.org)
  • Även om tetrodotoxin upptäcktes i dessa fiskar och också finns i flera andra djurarter produceras det av vissa bakterier så som Pseudoalteromonas tetraodonis, vissa arter av Pseudomonas och Vibrio. (wikipedia.org)
  • Blåsfisk och slemmaskar har visats innehålla både tetrodotoxin och Vibrio alginolyticus. (wikipedia.org)
  • The Bacterial (Vibrio alginolyticus) Production of Tetrodotoxin in the Ribbon Worm Lineus longissimus-Just a False Positive? (gu.se)
  • Arten är mycket giftig och innehåller neurotoxinet tetrodotoxin. (wikipedia.org)