• Kundanpassad radiosändare och mottagare för telemetri, larm, dataöverföring och styrning. (nordicnet.se)
 • Larm på telemetri. (ambssk.se)
 • Erfarenhet av hjärtövervakning/telemetri. (medrek.se)
 • De flesta av våra patienter har telemetri- och eller ischemiövervakning. (medrek.se)
 • Avdelningen har möjlighet att använda telemetri- och monitoruppföljning av patienter. (hus.fi)
 • Patienter som har telemetri får inte använda mobiltelefon. (tiohundra.se)
 • Under tre års tid har det utförts försök med radio och akustisk telemetri i Dalälven, där just överlevnad av smolten under deras nedströmsvandring mot havet har kontrollerats. (fiskejournalen.se)
 • I medicinskt sammanhang innebär telemetri kontinuerlig övervakning av patienters hjärtverksamhet. (wikipedia.org)
 • För att registrera och följa hjärtrytmen sker kontinuerlig EKG-övervakning med telemetri. (1177.se)
 • Telemetri kan användas till exempel om du opereras eller vårdas på en intensivvårdsavdelning eller övervakningavdelning. (1177.se)
 • Dessutom är hela platsen väl instrumenterad med både telemetri och datanät så vi kan erbjuda mycket bra uppföljning på till exempel bomber man fäller eller hur hot robotar beter sig på väg mot sitt mål, säger Mats Hakkarinen. (fmv.se)
 • Som deltagare blir du instruerad av professionella instruktörer och detta i kombination med videoinspelning och telemetri som tydligt visar vad som behöver justeras för att du ska uppnå en fulländad körteknik. (autoropa.se)
 • Enda undantaget r s kerhetsrelaterad telemetri s som batterisp nning och/eller signalstyrka. (svensktmodellflyg.se)
 • Det svenska teknikbolaget Waystream introducerar nu en ny funktion i sina access-produkter - telemetri. (ssnf.org)
 • Med telemetri blir det möjligt för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick i nätets funktion och förmåga att leverera tjänster. (ssnf.org)
 • Humana priser p tillbeh r och mottagare, dessutom ligger dom i fr msta ledet p utveckling av telemetri. (svensktmodellflyg.se)
 • N r man g r EEG p traditionellt vis r patienten kopplad till sladdar, men h r f rs signalerna ver med hj lp av telemetri och en radios ndare. (hippson.se)
 • Därefter är en dataanalys möjlig med hjälp av viss telemetri-programvara. (rc-racing.se)
 • I vindsplanet fanns utrustning för telemetri samt utrustning för en flygfyr avsedd för närliggande Bromma flygplats. (wikipedia.org)