• Allm n information om bra tandv rd och om tandv rd som inte drivs av f retag eller av folktandv rden. (infoo.se)
 • Tandl kare i Spanien Tandl kare i Spanien: Ers ttningen f r tandv rden i Spanien baseras i dessa fall p den ers ttning som F rs kringskassan skulle ha betalat om samma tandl karbehandling hade utf rts hos tandl kare i Sverige. (spanienkusten.com)
 • Allm nna best mmelser om m l och krav p h lso- och sjukv rden och tandv rden finns i h lso- och sjukv rdslagen ( 2017:30 ), patientlagen ( 2014:821 ) och tandv rdslagen ( 1985:125 ). (notisum.se)
 • 2 M let f r h lso- och sjukv rden r en god h lsa och en v rd p lika villkor f r hela befolkningen. (notisum.se)
 • Den som har det st rsta behovet av h lso- och sjukv rd skall ges f retr de till v rden. (notisum.se)
 • 2 a H lso- och sjukv rden ska bedrivas s att den uppfyller kraven p en god v rd. (notisum.se)
 • I boken Motiverande samtal i tandv rden - mat och dryck, munhygien, fluor, tobak beskrivs metoden p ett enkelt s tt och hur den kan till mpas i tandv rden. (bokus.com)
 • Boken v nder sig till olika personalkategorier i tandv rden, t.ex. (bokus.com)
 • S ska MI fungera i tandv rden! (bokus.com)
 • En praktisk bok att rekommendera inom tandv rden! (bokus.com)
 • Inom tandv rden r der fri priss ttning, samma behandling kan kosta olika mycket hos olika tandl kare. (6miljonerklubben.com)
 • Det kan ocks g lla d tandv rden r en del av sjukdomsbehandlingen, om man r extremt tandv rdsr dd eller om man under ret fyller minst 65 r. (6miljonerklubben.com)
 • Tandv rdsguiden r en bra k lla till kunskap om det mesta inom den moderna tandv rden. (lankskafferiet.org)
 • St rsta andelen av nettokostnaderna f r social- och h lsov rden h nf rde sig till specialiserad sjukv rd, f r vilken kommunerna anv nde totalt 6,6 miljarder euro. (tilastokeskus.fi)
 • Idag erbjuder b de folktandv rden och privata tandl kare och tandl karkliniker de flesta formerna av tandv rd b de vanlig och estetisk. (tandblekarna.se)
 • Prim rv rden p Gotland befinner sig som riket i vrigt i en utvecklingsfas enligt "effektiv v rd" i n ra samverkan med slutenv rd och hemsjukv rd. (medrek.se)
 • Vid ny r blir preventivmedel avgiftsfria f r unga upp till 20 r och tandv rden avgiftsfri f r unga upp till 21 r. (webvoter.net)
 • Sjukv rd vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur v rden genomf rs r av central betydelse f r trygghet och f rtroende i f rh llande mellan v rdgivare och medborgare i v rt l n. (svp-gavleborg.se)
 • Massresande till Kalifornien, kostsamma chefsdagar, d ligt underbyggda besparingskrav p viktiga verksamheter inom sjukv rden samt tveksamma upphandlingar r st ndiga hot mot en v l fungerande h lso- och sjukv rd i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Flera verksamheter inom sjukv rden ber rs d personalbristen r stor, kostnaderna f r hyrpersonal och k pt v rd r h ga och os kerheten stor inf r framtiden. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg f resl r att kostnaden avlastas klinikerna med 50 % och att resterande 50 % belastar regionstyrelsen som d rmed f r ett st rre ansvar f r den v rd som ing r i den k pta v rden. (svp-gavleborg.se)
 • K rnan i ITOK r det multikompetenta team som utg r basen och d r man mixat resurser b de fr n kriminalv rden och beroendev rden och uppr ttat partnerskap med ber rda delar av socialtj nsten (missbruksv rd, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bist nd i f rsta hand). (seeab.se)
 • F r effektiv desinfektion av h nder inom sjukv rden, tandv rden, ldrev rden, livsmedelssektorn etc. (felestad.se)
 • F r att f jobba som specialist inom tandv rden kr vs det cirka tre rs extra studier f rutom de fem som tandl karexamen kr ver samt minst tv r erfarenhet av allm ntandv rd. (tandblekarna.se)
 • D r arbetar tandl kare specialiserade inom tandv rdens alla omr den. (infoo.se)
 • OralCare Vi p OralCare kan erbjuda dig professionella tandl kare som hj lper dig med din tandv rd. (infoo.se)
 • Det inneb r att dessa pension rer, liksom spanjorerna, inte har r tt till ers ttning f r tandl kare / tandv rdskostnader i Spanien. (spanienkusten.com)
 • Tandl kare i Budapest specialister p tandimplantat, tandkirurgi, bastandv rd och estetisk tandv rd. (kvalitetskatalogen.se)
 • Vi fungerar som l nk mellan patient och tandl kare, som r specialister p implantat, tandkirurgi och estetisk tandv rd och bastandv rd. (kvalitetskatalogen.se)
 • En tandl kare som ven erbjuder akut tandl karv rd. (gulex.se)
 • M let r att samtliga regionens v rdcentraler, genom sina ST-l kare och handledare ska bygga en stark och v lbemannad prim rv rd d r vardagen pr glas av goda patientkontakter, l rande, utveckling och arbetsgl dje. (medrek.se)
 • N r en skola st ngs eller sjukhus inte har r d att anst lla l kare och sjuksk terskor bara f r att pengar saknas s lever inte pengarna upp till den funktion som r nskv rd. (ekonomiskreform.se)
 • Idag kan du f hj lp med de flesta problem du kan ha hos de flesta tandl kare om de s g ller traditionell tandv rd eller estetisk tandv rd. (tandblekarna.se)
 • M nga av Stockholms tandl kare erbjuder idag mer n den allm nna tandv rd som kan f s hos alla tandl kare och exakt vad varje tandl kare/tandl karklinik har att erbjuda varierar men tj nster som du kan f r bland annat f rebyggande tandv rd (unders kningar tandstensborttagning med mera), narkostandv rd vilket r tandv rd d r du som patient s vs under behandlingen. (tandblekarna.se)
 • Tandl kare Uppsala - Allt inom tandv rd i Uppsala. (mestmotor.se)
 • En temasida om t nder, tandsjukdomar, tandv rdsbehandlingar och det mesta som r r mun och t nder. (lankskafferiet.org)
 • L r dig mer om t nder, tandsjukdomar och tandv rdsbehandlingar. (lankskafferiet.org)
 • I f rhandlingen i hovr tten vill han h lla ytterligare f rh r med Ove Wattle, som anses vara en av Sveriges fr msta experter n r det g ller t nder och tandv rd p h st. (hippson.se)
 • Denna forma av tandv rd g r till p s s tt att tandl karen anv nder sig av vatten f r att borra bort den delen av tanden som r d liga n r du har h l. (tandblekarna.se)
 • Debatten handlar enbart om att vara god, med andra ord ju fler invandrare man vill ta emot desto godare anses man vara, oavsett om man i samma veva kastar ut pension rer fr n deras boenden, f rv grar sjuka m nniskor v rd p grund av verbelastade sjukhus eller v nder ryggen till n r flickor g ngv ldtas. (imala.se)
 • Kliniken r mysig och hemtrevlig men samtidigt h ller vi oss uppdaterade med det nyaste p marknaden f r att kunna erbjuda modern tandv rd. (kvalitetskatalogen.se)
 • 2 (6) urinv gsinfektioner i prim rv rd beh ver studeras vad g ller val av preparat och behandlingstidens l ngd f r att minska risken f r on dig resistensutveckling. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Denna tredje upplaga inneh ller ett helt nytt kapitel om samtal med personer som har sv rt att f rst och kommunicera. (bokus.com)
 • Vi har h g kompetens och l ng erfarenhet inom tandv rdsr dsla, kirurgi, implantat och estetisk tandv rd. (fristadstandlakarna.se)
 • Vi utf r implantatbehandlingar, kirurgi och estetisk tandv rd. (fristadstandlakarna.se)
 • Med estetisk tandv rd menas tandv rd som riktar sig mot att f rb ttra t nderna f rg, form eller placering i munnen. (tandblekarna.se)
 • Vissa former av estetisk tandv rd kan ocks f s hos sk nhetskliniker exempelvis kan de erbjuda tandblekningar, fasadbyten med mera allt f r att ge dig det d r perfekta vita leendet som alla vill ha. (tandblekarna.se)
 • Det r du som shoppar, s du bestmmer vilket betalningsstt som passar dig bst Tandlkare Estetisk tandvrd i Gteborg. (minetoday.live)
 • Information om tandv rdsf rs kringen. (infoo.se)
 • Med v rdf rm ner i Sverige menas att de omfattas av den svenska tandv rdsf rs kringen och har r tt till tandv rd p samma villkor som personer som r f rs krade i Sverige. (spanienkusten.com)
 • I vissa fall kan man ha r tt till en st rre ers ttning fr n tandv rdsf rs kringen. (6miljonerklubben.com)
 • Det r fr mst utgifterna f r tandv rdsf rm nerna som r h gre n ber knat b de i juni (0,6 miljarder kronor) och ackumulerat (0,5 miljarder kronor). (esv.se)
 • Som en del av Region Gotland ansvarar h lso- och sjukv rdsf rvaltningen f r i stort sett all offentligt finansierad h lso- och sjukv rd samt tandv rd p Gotland. (medrek.se)
 • Detta g r att det ibland kan finnas behov f r mer kosmetiska former av tandv rd. (tandblekarna.se)
 • Dessa former av tandv rd r ofta gratis upp till att barnet fyller arton r precis som alla former av tandv rd. (tandblekarna.se)
 • Tandv rdsskadef rbundet Id ell partipolitiskt obunden handikapporganisation som arbetar f r en b ttre folkh lsa. (infoo.se)
 • Sprider kunskap om h lsoeffekter av tandv rdsmaterial och amalgam, arbetar f r att framtidens material ska bli b ttre och mindre riskfyllda. (infoo.se)
 • r man utvandrad fr n Sverige och bor och arbetar i Spanien har man ingen r tt till ers ttning f r tandv rd / tandl karkostnader. (spanienkusten.com)
 • tandl karpraktik som arbetar med tandv rd. erbjuder t ex unders kning, lagning. (gulex.se)
 • Vi arbetar enligt Addera som r Praktikertj nsts tandv rdskoncept f r verksamhetsutveckling. (fristadstandlakarna.se)
 • Cecilias f retag arbetar bl.a med kulturh lsov rd som kvalitetsarbete och en kraft i vardagsrutinen. (kymendo.se)
 • Han r en av grundarna till International Health Care Foundation, som arbetar ideellt f r att stimulera tandv rd i v rlden. (kymendo.se)
 • Vi utf r ven implantatbehandling och mobil tandv rd vid behov. (infoo.se)
 • Sjukv rd skall erbjudas n r behov av sjukv rdsinsats uppst r. (svp-gavleborg.se)
 • Vi r en av f privat praktiker i S rmland som vid behov kan erbjuda v ra tandv rdsr dda kunder tandbehandling under lustgassedering. (fristadstandlakarna.se)
 • Poeten Marika Plavan diskuterar tandv rd vilket konstn ren Hedwig Edsfort eventuellt ocks g r. (tidskrift.nu)
 • En noggrann unders kning r grunden till all f rebyggande v rd. (tandhuset.se)
 • Lider du av tandl karskr ck kan det vara i ditt intresse att unders ka var du kan f m jlighet till narkostandv rd. (tandblekarna.se)
 • Hos oss hittar du ett brett sortiment av tandv rd till riktigt bra priser. (foretagspresent.nu)
 • Bel get i Uppsala hittar du skolgatans fotv rd och massage. (timecenter.se)
 • Här hittar du mnga amerikanska podcasts om tandvrd. (akeno.nu)
 • V r vision r densamma som n r vi startade att vara ledande inom probleml sande hudv rd och erbjuda svenskarna en b ttre livskvalitet. (internetregistret.se)
 • Weledas tandkr m har trippelverkande effekt med fokus p reng ring, tandk ttsv rd och andedr kt. (svenskhalsokost.se)
 • Dental Travel Poland erbjuder de b sta specialisterna i Polen, tandv rd p h gsta niv och l ga priser. (kvalitetskatalogen.se)
 • I en lugn & harmonisk milj erbjuds h g kvalitativt tandv rd till rimliga priser. (gulex.se)
 • Vid akut sjukdom som kr ver sjukhusv rd b r tiden f r ambulanstransport understiga timmen och helst ske inom 30 minuter, stora delar av G vleborg saknar denna n rhet. (svp-gavleborg.se)
 • Hur r priserna f r tandv rd resp sjukv rd j mf relsevis med Sverige? (lagom.nl)
 • Tandv rd r n got billigare n i Sverige. (lagom.nl)
 • Tandstatusen r fortfarande relativt h g i Sverige, mycket beroende p den f rebyggande v rd som vi har tillg ng till. (6miljonerklubben.com)
 • Rädsla för tandvrd är en av de vanligaste fobierna bland tonringar och vuxna i Sverige liksom i övriga industrialiserade länder. (akeno.nu)
 • Ist llet vill jag att Sverige genom lag ska garantera bidrag resten av livet f r alla hundratals miljoner jag vill flyga upp till Sverige, f r att inte n mna sj lvklarheten i att ge dem gratis sjukv rd och tandv rd och g f re i alla k er. (imala.se)
 • Vi erbjuder ven privat v rd och f retagsh lsov rd. (timecenter.se)
 • Nettokostnaderna f r kommunernas social- och h lsov rd var totalt 17,9 miljarder euro r 2016. (tilastokeskus.fi)
 • Detta beror fr mst p att utgifterna f r h lsov rd och utbildning blev h gre n ber knat i juni. (esv.se)
 • M drah lsov rd och f rlossningsv rd b r finnas d r f delsetalet skapar underlag f r verksamheten. (svp-gavleborg.se)
 • Med detta program som plattform vill vi vinna v ljares st d f r - b ttre sjukv rd n ra Dig - i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborgs budgetf rslag utg r fr n det av majoriteten framlagda budgetf rslag och syftar till att bygga f ruts ttningar f r en ny och b ttre framtid f r fr mst h lso- och sjukv rd i G vleborgs l n. (svp-gavleborg.se)
 • Kosmedics r en informationssajt f r m nniskor som r intresserade av plastikkirurgi,medicinsk hudv rd, sk nhetsbehandlingar och tandv rd. (infoo.se)
 • Probleml sande hudv rd f r hela familjen. (internetregistret.se)
 • 2 Om verksamheten helt eller till v sentlig del f r ndras eller flyttas, ska detta anm las till Inspektionen f r v rd och omsorg inom en m nad efter genomf randet. (notisum.se)
 • Inspektionen f r v rd och omsorg r personuppgiftsansvarig f r behandlingen av personuppgifter i registren. (notisum.se)
 • Som en del av Region Gotland ansvarar socialf rvaltningen f r socialtj nst, ldreomsorg, hemsjukv rd, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade. (medrek.se)
 • Om den enskilde inte uppn r angivet f rbeh llsbelopp blir avgiften f r v rd och omsorg noll kronor. (skl.se)
 • P salongen erbjuds allt inom professionell h rv rd s som klippning, f rgning, slingor, gonbryn och upps ttning. (timecenter.se)
 • Dessutom erbjuds saltbehandlingar f r astmatiker och tandv rd. (kjbuss.se)
 • nyfiken* har sv rt att f rest lla mig en svenska som vill det. (lagom.nl)
 • Tjänster med nära anknytning till sjukvrd eller tandvrd omfattas av verksamhet tillhandahlla sjukvrd eller tandvrd direkt till patienten. (akeno.nu)
 • Vi har l ng erfarenhet och h g kompetens f r att ta hand om tandv rdsr dda kunder och erbjuder ven tandbehandling med lustgas. (fristadstandlakarna.se)
 • vre luftv gsinfektioner vre luftv gsinfektioner som halsfluss och roninflammation r de vanligaste orsakerna till f rskrivning av antibiotika i prim rv rd. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg v gar, vi f resl r att varje sjukhus i l net byggs upp med egen ledning och att regionens prim rv rd befrias fr n divisionsoket och f r bilda egna resultatenheter. (svp-gavleborg.se)
 • Handl gga ans kningar om ers ttning f r planerad och n dv ndig sjukv rd/tandv rd i EU/ESS-l nderna. (vakanser.se)
 • Tandv rd handlar ju inte bara om t nderna, det handlar om alla v vnader i munnen, tandk ttet slemhinnan och tungan. (6miljonerklubben.com)
 • Vi erbjuder sm rtfri tandv rd i Polen och de b sta metoderna f r tandv rd utomlands. (kvalitetskatalogen.se)