• Remetinostat är vår topikala HDAC-hämmare under utveckling för behandling av mycosis fungoides, den vanligaste formen av kutant T-cellslymfom. (medivir.se)
 • Bolaget skjuter upp den planerade kliniska fas 3-studien med remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom till tidigast 2019, alltså inte under 2018 som tidigare kommunicerats, på grund av fortsatta diskussioner med FDA. (tradevenue.se)
 • Resultat från fas II-studien av remetinostat för patienter med kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidig fas, som belyser remetinostats förmåga att minska klåda, presenterades av dr Madeleine Duvic, vid MD Anderson Cancer Center i USA, vid konferensen International Investigative Dermatology (IID) i Orlando i maj. (medivir.se)
 • Dialogen med FDA om utformningen av den kliniska fas III-studien med remetinostat fortsätter för att säkerställa en pivotal studie som förutsatt positiva resultat kan leda till ett godkännande av läkemedlet till patienter med kutant T-cellslymfom i tidigt stadium. (medivir.se)
 • Medivirs kliniska portfölj består av fyra projekt: remetinostat för kutant T-cellslymfom (fas II), birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer (fas I), MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. (swedenbio.se)
 • Ytterligare data från Medivirs fas II-studie av remetinostat vid behandling av patienter med kutant T-cellslymfom i tidig fas kommer att presenteras vid konferensen International Investigative Dermatology (IID 2018) den 16-19 maj i Orlando, Florida. (biostock.se)
 • Adcetris används för behandling av kutant T-cellslymfom hos patienter som tidigare behandlats med minst ett läkemedel via blodet. (apoteket.se)
 • Vid behandling av undergruppen T-Prolymfocytleukemi (T-PLL) rekommenderas i.v. MabCampath avregistrerades 2012 för behandling av lymfom/leukemi till förmån för behandling av MS men kan för ovanstående indikationer erhållas efter kontakt med Sanofi-Aventis. (internetmedicin.se)
 • Gruppen inkluderar flera lymfom som beskrivits i tidigare klassifikationer, t.ex. (cancercentrum.se)
 • i Kielklassifikationen: T-zons lymfom, lymfoepitelioitt lymfom, T-immunoblastiskt lymfom och pleomorft T-cellslymfom. (cancercentrum.se)
 • Pediatriskt follikulärt lymfom (BCL-2, t(14;18), grad 3. (cancercentrum.se)
 • T-ALL omfattar ca 15 % av alla ALL-fall bland barn och är vanligast bland äldre barn, särskilt pojkar. (cancercentrum.se)
 • CDKN2A) eller aktiverande mutationer (t.ex. (cancercentrum.se)
 • NOTCH1) eller inaktiverande mutationer (t.ex. (cancercentrum.se)
 • Human T cell leukemia/lymfoma virus typ 1 (HTLV-1) är ett onkogent retrovirus, som förorsakar mutationer i det mänskliga genomet (2, 3). (internetmedicin.se)
 • Alemtuzumab används fortfarande för vissa T-cellslymfom. (internetmedicin.se)
 • I vissa fall kan skillnader förekomma vad gäller tillsatsämnen, t.ex. (fass.se)
 • Trots att det är samma läkemedel kan det i vissa fall förekomma skillnader mellan parallellimporterade och direktimporterade läkemedel, t ex avseende färgämnen eller texten på innerförpackningen. (fass.se)
 • Kutant T-cellslymfom är cancer i en viss typ av vita blodkroppar som kallas T-celler som främst påverkar huden. (apoteket.se)