• När lagstiftningen blev striktare och det började krävas försäljningstillstånd för medicinska gaser 2008 blev medicinsk syrgas receptbelagd. (woikoski.fi)
 • För att kunna betjäna alla våra kunder så smidigt som möjligt lanserade vi i början av 2013 en receptfri produkt med medicinsk syrgas, avsedd för första hjälpen. (woikoski.fi)
 • ambulanser, behöver inte nödvändigtvis en beställning som är undertecknad av läkare, om de vid första hjälpen använder medicinsk syrgas i flaska som är försedd med enbart säkerhetsventil. (woikoski.fi)
 • Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. (woikoski.fi)
 • I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). (woikoski.fi)
 • Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare. (woikoski.fi)
 • Medicinsk syrgas och hyra av utrustning berättigar till grundersättning från Fpa. (woikoski.fi)
 • I luften uppträder ämnet som molekylen O2 - alltså med två atomer syre i varje molekyl syrgas. (dyk.net)
 • Detta är en unik behandling där vi använder 98 procent ren syrgas "syre" under högt tryck för att slussa värdefulla ämnen djupt in i huden. (estheticclinic.se)
 • En läsning under 96% syre indikerar ett tillstånd som kallas hypoxi eller en brist på tillgången på syrgas som når kroppens vävnader. (iniciaba.com)
 • Normal syrehalt i luften är ca 20%, Gunila behöver syrgas med upp till 90% syre, för att kunna behålla syrehalten i blodet. (sepsisfonden.se)
 • Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. (10fakta.se)
 • Vi vet ju att syrgas under högt tryck både är giftigt och brandfarligt. (dyk.net)
 • HBOT - HyperBar Oxygenterapi betyder att patienten andas 100 % syrgas under förhöjt tryck i en tryckkammare. (karolinska.se)
 • Genom att andas syrgas under förhöjt tryck löser sig en ökad mängd syrgas i blodet som når ut till den skadade, infekterade och inflammerade vävnaden. (karolinska.se)
 • Om vi andas ren syrgas under lång tid blir det för mycket - eller om vi andas syrgas mer alltför högt partialtryck. (dyk.net)
 • På land andas vi normalt syrgas med ett ppO2 på 0,21 bar. (dyk.net)
 • Hon har lunginflammation och har svårt att andas och ordineras syrgas och annan medicinering. (novell.nu)
 • Som bekant behöver vi tillförsel av syrgas hela tiden - annars dör vi. (dyk.net)
 • I vanlig atmosfärsluft finns knappt 21 procent syrgas. (dyk.net)
 • Det motsvarar 21 procent syrgas vid atmosfärstryck. (dyk.net)
 • Fördelningen var 60-40 procent mellan syrgas- och elektrostål. (ne.se)
 • Vid växters och cyanobakteriers fotosyntetiska fixering av kol (omvandling av oorganiskt kol till organiskt) oxideras vatten till syrgas. (ne.se)
 • Det blir ju ambulans hit och dit för jag förlorar medvetandet av andningen, men kan man få lite syrgas och sen att dom åker utan mej? (ambulansforum.se)
 • Rampchefen beställer till exempel syrgas och drivmedel till flygplanen. (forsvarsmakten.se)
 • Ljuddämpare för syrgas ställer extra höga krav. (hiak.se)
 • Ringde hem Ola från jobbet och vi fortsatte med att ge syrgas och till slut blev han något mer stabil, men det var ändå något som inte stämde. (blogspot.com)
 • Svar: Syrgas ges vanligtvis inte som behandling i hemmet förutom vid särskilda orsaker och sjukdomar. (ambulansforum.se)
 • Elektrolys innebär att vatten spjälkas till vätgas och syrgas. (nyteknik.se)
 • I tylakoiderna äger uppfångandet av ljusenergi rum, liksom oxidationen av vatten till syrgas. (ne.se)
 • I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • För brunkol, som var aktuellt för oss, var förbränning i syrgas det som passade bäst. (nyteknik.se)
 • Enligt avtalet från 2013 ska Region Skåne förse räddningstjänsterna med kompetens och utrustning för att vid behov kunna ge syrgas till patienter. (mynewsdesk.com)
 • Akut sjuka patienter kan ha högre risk att dö i förtid om de får syrgas i onödan, enligt en ny metaanalys i Lancet. (dagensmedicin.se)
 • Enligt resultaten var risken att dö i förtid 21 procent högre för dem som behandlades med mycket syrgas, jämfört med patienter som fick konventionell syrgasterapi. (dagensmedicin.se)
 • Deras slutsats är att patienter med normal syremättnad i blodet, som ligger på 90 procent eller högre, inte har nytta av extra syrgas. (dagensmedicin.se)
 • Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, detta trots att det inte har funnits några vetenskapliga belägg för att syrgas har någon effekt på patienter med normal syresättning i blodet. (doktorn.com)
 • Samtliga patienter hade misstänkt hjärtinfarkt och behandlades slumpvis med eller utan syrgas. (doktorn.com)
 • Omkring 1,1 miljoner cylindrar syrgas behövs varje dag bara för att vårda covid-19-patienter i länder som betraktas som fattiga. (aftonbladet-cdn.se)
 • I ett halvt sekel har sjukhusen gett syrgas till patienter med akut hjärtinfarkt med normal syresättning, utan att ta reda på om det är bra eller inte. (hb.se)
 • Ja, det kan innebära att den svenska sjukvården slutar med syrgas till dessa patienter helt i så fall. (hb.se)
 • Det tyder på att syrgas för den här gruppen av patienter inte verkar ha någon smärtstillande effekt, säger David Sparv. (vetenskaphalsa.se)
 • Patienter med syrebrist behöver och ska även framöver behandlas med syrgas. (vetenskaphalsa.se)
 • Resultaten visade heller inte någon ökad dödlighet bland patienter som behandlats med syrgas men baserat på tidigare studier kan vi inte utesluta att höga doser av syrgas kan vara skadligt, säger David Sparv. (vetenskaphalsa.se)
 • Under decennier har patienter med hjärtinfarkt fått syrgas, trots att effekterna varit okända. (netdoktorpro.se)
 • Vid vissa sjukdomar kan patienter behöva behandling med syrgas (oxygen) i hemmet. (rtjamtland.se)
 • I decennier behandlade vården alla patienter med misstänkt hjärtinfarkt frikostigt med syrgas, oavsett patienternas syresättning i blodet. (sodersjukhuset.se)
 • Så att patienter med normal syresättning i blodet (90-100 procent) inte skulle få extra syrgas. (sodersjukhuset.se)
 • Av alla våra patienter som får övertrycksbehandling med syrgas vårdas en tredjedel för dykarsjukan. (vsshp.fi)
 • År 2017 vårdades 151 patienter vid Åucs med övertrycksbehandling med syrgas och antalet behandlingar uppgick till 769. (vsshp.fi)
 • Coronapandemin orsakar stor brist på medicinsk syrgas. (aftonbladet-cdn.se)
 • Medicinsk syrgas är ett av de effektivaste sätten att behandla akuta attacker av Hortons huvudvärk på och bidrar till att huvudvärken upphör eller lindras i 70 % av fallen. (hortonshuvudvark.com)
 • Det är inte helt klarlagt varför medicinsk syrgas hjälper vid Hortons huvudvärk, men man vet är att när man andas in ren syrgas transporteras mer syre ut till kroppens alla vävnader. (hortonshuvudvark.com)
 • Medicinsk syrgas lindrar huvudvärken i 70 % av fallen. (hortonshuvudvark.com)
 • Medicinsk syrgas och Hortons demand är godkänt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ( TLV ) och ingår i högkostnadsskyddet . (hortonshuvudvark.com)
 • Använd inte syrgasen till något annat än vad den ordinerats för och använd bara de kopplingar som är avsedda för medicinsk syrgas. (hortonshuvudvark.com)
 • När lagstiftningen blev striktare och det började krävas försäljningstillstånd för medicinska gaser 2008 blev medicinsk syrgas receptbelagd. (woikoski.fi)
 • För att kunna betjäna alla våra kunder så smidigt som möjligt lanserade vi i början av 2013 en receptfri produkt med medicinsk syrgas, avsedd för första hjälpen. (woikoski.fi)
 • ambulanser, behöver inte nödvändigtvis en beställning som är undertecknad av läkare, om de vid första hjälpen använder medicinsk syrgas i flaska som är försedd med enbart säkerhetsventil. (woikoski.fi)
 • Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. (woikoski.fi)
 • I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). (woikoski.fi)
 • Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare. (woikoski.fi)
 • Medicinsk syrgas och hyra av utrustning berättigar till grundersättning från Fpa. (woikoski.fi)
 • Övertrycksbehandling med syrgas är en form av medicinsk terapi som behövs bland annat för behandling av dykarsjuka, där kroppen kvarhåller skadliga och symtomgivande kvävebubblor efter dykning. (vsshp.fi)
 • Svar: Syrgas ges vanligtvis inte som behandling i hemmet förutom vid särskilda orsaker och sjukdomar. (ambulansforum.se)
 • Den 83-åriga patienten som vårdades med syrgas i hemmet för kol sökte till akuten vid Centralsjukhuset på grund av andningsbesvär och yrsel. (vardfokus.se)
 • Räddningstjänsten Jämtland har sammanställt information om vad man behöver tänka på vid hantering av syrgas i hemmet i ett informationsblad. (rtjamtland.se)
 • Syrgas heter även "oxygen" i tekniska sammanhang. (dyk.net)
 • Syftet med övertrycksbehandling med syrgas (hyperbaric oxygen treatment = HBOT) är att avlägsna skadliga gasbubblor ur kroppen vid dykarsjukan och vid luftembolier i hjärnans artärer. (vsshp.fi)
 • I ett tidigare forskningsarbete har vi rapporterat upptäckten om att syre ger dessa batterityper sin höga kapacitet men vi visste inte då att det handlade om dold syrgas. (forskning.se)
 • I luften uppträder ämnet som molekylen O2 - alltså med två atomer syre i varje molekyl syrgas. (dyk.net)
 • Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. (wikipedia.org)
 • Syre förekommer vid standardtryck och -temperatur som en tvåatomig gas, O2 (syrgas). (wikipedia.org)
 • På jorden är den vanligaste allotropa formen av syre O2, syrgas eller dioxygen. (wikipedia.org)
 • Mätningen bekräftar att de interstellära molnen innehåller långt mindre syrgas än astrokemister tidigare förutspått: Det går hela 20 miljoner vätemolekyler på varje molekyl av syre. (blogspot.com)
 • Under lång tid kunde företag endast få tag i syre genom att köpa syrgas på flaska eller flytande syre på bulk. (tanalys.se)
 • Brist på syrgas är akut i många länder, till exempel i Somalia i Afrika. (aftonbladet-cdn.se)
 • Så sent som i midsommarhelgen ombads räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborg att bryta förbudet och sätta in syrgas på en patient som fått en akut allergisk reaktion. (ambulansforum.se)
 • Det var Gunnar Hällgren från organisationen Hoppets Stjärna, som från Kuwait kunde leverera 25 flaskor syrgas till ett sjukhus i Basra. (sverigesradio.se)
 • Du som har ordinerats flytande syrgas eller komprimerad syrgas i flaskor kommer att få ny syrgas levererad hem till dig. (syrgasihemmet.se)
 • Nu har studien kompletterats med analyser som ytterligare bekräftar riktlinjerna: Inte heller den stora riskgruppen för hjärtinfarkt, personer med diabetes, ska rutinmässigt behandlas med syrgas. (sodersjukhuset.se)
 • Vi såg ingen som helst skillnad i hur patienterna upplevde smärta oavsett om de behandlats med syrgas eller inte. (vetenskaphalsa.se)
 • Hjärtinfarktpatienter har behandlats med syrgas ända sedan början av 1900-talet. (fof.se)
 • Har läst och hört på nyheterna att man INTE ger äldre syrgas i vissa delar av landet då rätt utbildning krävs. (magnusrosen.com)
 • Syrgasen kan tillvaratas och användas på ställen där syrgas redan idag används eller behövs. (klimatriksdag2014.se)
 • Om du har blivit ordinerad flytande syrgas får du utbildning i hur utrustningen fungerar och används i samband med den första leveransen. (syrgasihemmet.se)
 • Syrgaskoncentratorer och behållare med flytande syrgas ska fraktas upprätt. (syrgasihemmet.se)
 • Systemet för flytande syrgas ger rörelsefrihet åt hemmaboende syrgaspatienter och ger bättre livskvalitet tack vare att det räcker länge och är litet och lätt att bära med sig. (woikoski.fi)
 • Vid våra stora sjukhus används syrgas, som levereras dit i flytande form med tankbilar. (klimatriksdag2014.se)
 • Om Region Skåne använder sig av en ordning där räddningstjänster i Skåne ibland kan vara de första som möter patienten och kan erbjuda hjälp, i väntan på en ambulans, kan man inte på diffusa grunder vägra låta räddningstjänstens personal erbjuda patienten syrgas. (mynewsdesk.com)
 • Har patienten under 90 procent är de inte inkluderade i denna studie, då behöver de ändå syrgas, berättar Johan Herlitz. (hb.se)
 • Det gynnar så klart patienten att vi vet bättre när vi ska använda syrgas. (vetenskaphalsa.se)
 • Vid förflyttningen till vårdavdelningen följde en vit förlängningsslang för syrgas med patienten, trots att denna slang aldrig ska lämna akutmottagningen. (vardfokus.se)
 • Men patienten har KOL - ska vi verkligen ge syrgas? (blodgas.se)
 • Stanna hos patienten, ge fortsatt syrgas och inhalation i ambulans vid behov. (viss.nu)
 • Räddningstjänsten i Skåne får inte längre använda syrgas för att rädda liv trots att de ofta är först på plats vid akuta händelser. (ambulansforum.se)
 • övertrycksbehandling med syrgas som är öppet dygnet runt. (vsshp.fi)
 • Vi lyckades designa ett system som ger el nog att förse sjukhuset med ljus nattetid, driva en del utrustning, och - viktigast av allt - driva en oxygenkoncentrator, en maskin som ger ren syrgas, dygnet runt. (lakareutangranser.se)
 • Styrgruppen pekar speciellt på Afrika, där 25 länder rapporterar direkt brist på syrgas. (aftonbladet-cdn.se)
 • Om du har behov av syrgas under flygningen måste du själv medtaga den syrgas du behöver. (novair.se)
 • Jag vill att klimatriksdagen till riksdag, regering, centrala myndigheter, landsting och kommuner framför förslaget att producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta. (klimatriksdag2014.se)
 • Vi kan visa att dold syrgas som lagras "osynligt" i Na0.75[Li0.25Mn0.75]O2-katoden uppstår vid batteriuppladdningen, säger Laurent Duda, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. (forskning.se)
 • Att ge syrgas just vid befarade rökskador är inte möjligt trots att räddningstjänsten blivit informerade om att det fortfarande vore tillrådligt. (mynewsdesk.com)
 • Forskare ville titta närmare på risken att dö efter 30 dagar om patienterna hade fått syrgas trots att de inte hade en nedsatt syresättning i blodet. (dagensmedicin.se)
 • Marlen Ottesen (SD) och Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige som föreslår att det genomförs en transparent översyn och ny bedömning av lämpligheten i att räddningstjänsten ger skadade syrgas, utifrån uppdragets hela bredd. (mynewsdesk.com)
 • Som bekant behöver vi tillförsel av syrgas hela tiden - annars dör vi. (dyk.net)
 • Hypotesen är att träningen kan intensifieras och bli mer optimerad då återhämtningen sker snabbare med tillförd syrgas än utan. (miun.se)
 • Vid båtresa eller färjetransport måste du själv ta reda på vilka regler som gäller för att få ta med syrgas ombord. (syrgasihemmet.se)
 • Med ett syrgassystem on-site, som består av en kompressor en syrgasgenerator och ett par tankar, elimineras kostnaderna för och de logistiska utmaningarna med att köpa, flytta och lagra syrgas. (tanalys.se)
 • Det viktiga är att vi inte fortsätter att slentrianmässigt ha med behandling med syrgas i våra vårdprogram, säger David Sparv. (vetenskaphalsa.se)
 • I enlighet med förordningen gällande arbetsfördelningen av specialsjukvården år 2017 är det HBOT-enheten vid Åucs som ansvarar för planering och utveckling av övertrycksbehandlingen med syrgas. (vsshp.fi)