• Teknikerna som används är röntgendiffraktion på pulver (dvs mikrokristaller), svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgen-spektroskopi (EDS), transmissionselektronmikroskopi (TEM), termal analys, gasadsorption samt olika spektroskopiskaanalysmetoder, speciellt FT-IR och NMR för fast fas. (allastudier.se)
 • Undersöknings- och analysmetoderna som användes i studien var polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskopi med energidispersiv spektroskopi (SEM-EDS). (uppsatser.se)
 • Den väsentliga skillnaden i korrosionsskyddande egenskaper hos CNC-nanokompositen och CNF-nanokompositen förklarades huvudsakligen från perspektivet av mikrostruktur, matris-CNC eller matris-CNF-interaktioner genom att använda svepelektronmikroskopi (SEM) och Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR). (kth.se)
 • Vi kan analysera beläggningar och korrosionsfronter med olika avancerade tekniker såsom svepelektronmikroskopi, energidispersiv spektroskopi, våglängd dispersiv spektroskopi, fokuserad jonstråle, ljusoptisk mikroskopi, röntgendiffraktion och glimurladdning med optisk emissionsspektroskopi. (kiwa.com)
 • Han har därför låtit bland annat företaget Excalibur Mineral Co i New York utföra kompletterande analys, till exempel med SEM-EDS (svepelektronmikroskopi - energidispesiv spektroskopi) som ger den kemiska sammansättningen på utvalda korn. (vags.org)
 • Med hjälp av mikroanalytiska metoder, som optisk- och svepelektronmikroskopi (SEM-EDS/WDS), elektronmikrosond (EPMA) och laser ablation ICP MS (LA ICP MS), försöker vi ta fram prospekteringsverktyg i form av mineralkemiska vektorer. (ltu.se)
 • Optisk mikroskopering och svepelektronmikroskopi (SEM) av tungmineral i hydrotermalt påverkade kristallina bergarter. (mynetworkglobal.com)
 • Efterföljande undersökning med optisk- och svepelektronmikroskopi visade att en förändring av kolvhastigheten förändrar antalet band som finns i proverna. (kth.se)
 • RISE har även svepelektronmikroskopi, konfokal Raman mikroskopi, TOF-SIMS och AFM och vi samarbetar med ledande forskare över hela världen och utnyttjar forskningsinfrastrukturer. (ri.se)
 • Jag har jobbat med metoder som histologi, svepelektronmikroskopi (SEM), generell mikroskopering och fotografi. (gu.se)
 • Materialkarakterisering med ljus- och svepelektronmikroskopi, DTA, DSC och TGA. (lth.se)
 • De syntetiserade katalysatorerna karakteriserades med kväve-fysisorption, röntgenpulverdiffraktion, svepelektronmikroskopi och termogravimetrisk analys (TGA). (kth.se)
 • Förutom att mäta partikelhalten (masskoncentrationen) kan man med svepelektronmikroskopi (SEM) också bestämma partiklarnas antal, storleksfördelning, morfologi samt kemiskt innehåll (elementarsammansättningen) och därmed också härleda deras källor. (umu.se)