• Vid behandling i första stadiet används läkemedlen pentamidin eller suramin. (wikipedia.org)
  • Både pentamidin och suramin penetrerar dåligt till CNS och är därför inte lämpliga för behandling av sjukdom i stadium 2. (internetmedicin.se)
  • Suramin, Eflornitin, Pentamidin och flera läkemedel som innehåller arsenik (en kemikalie som i högre doser är mycket giftiga för människor), är alla effektiva anti-trypanosomal agenter. (davidchita.com)
  • Sexåringen och fjortonåringen som fick suramin sa sina första meningar i livet en vecka efter en enda dos av suramin. (dh.se)
  • Han har då enbart funnit ett enda läkemedel, och det är suramin - en klass av läkemedel som har funnits i nästan ett århundrade för behandling av andra sjukdomar - att blockera signalen för "fara", vilket gör att cellerna kan återgå till normal metabolism och återställa cellulär kommunikation. (newsaboutdisease.com)
  • Forskare bakom studien valde att undersöka suramin för behandling av autismspektrumtillstånd med bakgrund av en hypotes om vad som kan orsaka autism. (dh.se)
  • Naviaux och hans forskarteam har testat suramin på en mindre grupp barn med autism med lovande resultat. (newsaboutdisease.com)
  • Läkemedlet suramin har använts för att behandla Afrikansk sömnsjuka, orsakat av en parasit, i över 100 år. (dh.se)
  • Tidigt prövades suramin, ett medel mot afrikansk sömnsjuka. (apoteksverige.life)