• Anna Norrby-Teglund förklarar att man vet att immunförsvaret reagerar starkt och okontrollerat på de gifter, superantigener, som bakterierna släpper ut. (ki.se)
  • Vid toxisk chock producerar bakterierna toxiner som kallas superantigener vilka får immuncellerna att överreagera och producera stora mängder cytokiner, proteiner/peptider vars normala funktion är att reglera immunologiska och inflammatoriska förlopp. (ki.se)
  • De gifter som produceras av stafylokocker, så kallade superantigener, är mer komplexa än man tidigare trott. (drainclearancecrawley.co.uk)